Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 6 NR 7:

Izba Tradycji Bronowic

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 6 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 50 w Krakowie- Dzielnica Bronowice, ul. Katowicka 28, 31-351 Kraków

Opis projektu

Szkoła Podstawowa  numer 50 im. Włodzimierza Tetmajera w Krakowie – Bronowicach Małych to szkoła  z  tradycjami, kontynuatorka ponad stuletniej historii oświaty w Bronowicach. Jest to jedyna szkoła w Polsce nosząca imię Włodzimierza Tetmajera, który nieopodal, przy obecnej ulicy Tetmajera żył i tworzył wybitne młodopolskie dzieła. Szkoła, o której słowa piosenki mówią: „W naszej szkole z tradycjami współczesność tworzymy sami..” Szkoła niezwykle silnie związana jest z dzielnicą, w której funkcjonuje. Od zawsze ściśle współpracujemy z Radą Dzielnicy, parafią św. Antoniego, Rydlówką- Muzeum Historycznym Krakowa, Tetmajerówką (pozostającą w rękach prywatnych), oraz z potomkami rodzin Rydlów i Tetmajerów. Współpracujemy również z Towarzystwem Przyjaciół Bronowic. Od ponad dwudziestu lat współorganizujemy ogólnokrakowską uroczystość Osadzanie Chochoła przed Rydlówką, rokrocznie w grudniu uroczyście obchodzimy Dzień Patrona szkoły, a jednym z priorytetów w pracy wychowawczej  jest wychowanie regionalne dzieci, szacunek dla rodzimej tradycji, kultywowanie bronowickich zwyczajów, piosenek, duma z możliwości noszenia stroju krakowskiego. W myśl zasady, że „Narody tracąc pamięć, tracą życie” staramy się, aby coraz nowe pokolenia uczniów naszej szkoły tej pamięci nie zatraciły. Nasz  bohater Włodzimierz Tetmajer to nie tylko malarz i poeta, ale przede wszystkim godny naśladowania wzór patriotyzmu i oddania sprawom narodowym. W związku z takim profilem szkoły przed laty ówczesny dyrektor szkoły oraz nauczycielka biblioteki wpadli na pomysł zorganizowania w szkole Izby Tradycji Bronowic. Odzew na apel skierowany do mieszkańców, rodziców i dziadków uczniów oraz absolwentów „Bronowickiej Sorbony” (jak naszą szkołę nazwała pani Maria Rydlowa) był ogromny i w krótkim czasie udało się zgromadzić sporo eksponatów i zdjęć do naszej izby. Były wśród nich obrazy, dawne sprzęty i wyjątkowo cenne elementy starych strojów krakowskich z tego rejonu. Przez kilka lat w Izbie Tradycji odbywały się lekcje wychowawcze, najmłodsi uczniowie oglądając stare fotografie i sprzęty od początku byli wdrażani do zainteresowania przeszłością. Naszą izbę odwiedzali też mieszkańcy Krakowai uczniowie sąsiednich szkół i przedszkoli, gdyż był to jedyny taki obiekt w okolicy, a może i w Krakowie. Niestety, z powodu złych warunków lokalowych szkoły, kilka lat temu nastąpiła konieczność przystosowania Izby  dla potrzeb świetlicy, a wszystkie eksponaty zostały spakowane i schowane na strychu. Była to niepowetowana strata. Obecnie wobec kończącej się rozbudowy szkoły  wyłania się możliwość reaktywowania naszej Izby Tradycji  – małej placówki kultury w Dzielnicy Bronowice. Pragniemy stworzyć unikatowy punkt na mapie kulturalnej Krakowa, zwłaszcza, że w najbliższej okolicy nie istnieje podobna placówka. Mogłoby być ona ośrodkiem pracy kulturalno- wychowawczej, miejscem organizacji konkursów o tematyce bronowickiej i ekspozycji prac dzieci z różnych szkół, związanych z tą tematyką a także miejscem, które będą mogły odwiedzić osoby zainteresowane tematyką przełomu XIX i XX wieku. W związku z tym potrzebne są pieniądze na jej ponowne urządzenie. Należy odmalować pomieszczenie, zamontować oświetlenie centralne, oraz listwy z oświetleniem punktowym, aranżującym wystawę. Konieczny jest  zakup szaf, gablot, witryn ekspozycyjnych, ekspozytorów, kubików i podestów, manekinów i wieszaków na stroje krakowskie, ram do obrazów i fotografii. Ważne jest zabezpieczenie konserwatorskie najcenniejszych eksponatów, które zostały ofiarowane przez rdzennych mieszkańców Bronowic, są to m.in.:przede wszystkim stroje krakowskie obrazy, sprzęty codziennego użytku, dewocjonalia, wytwory rękodzieła, oraz dawne fotografie.

 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Adresatami proponowanego zadania są mieszkańcy Krakowa w każdym wieku w szczególności zainteresowani historią Bronowic. Zadanie jest bezpłatne dla jego odbiorców i ogólnodostępne. Z uwagi na fakt w jakich czasach  przyszło nam żyć i jak będzie wyglądał świat po pandemii, należy pamiętać, że ludzie będą koncentrować się na  zaspokojeniu podstawowych potrzeb, a potrzeby zgłębiania wiedzy, kultury, sztuki będą na dalszym planie. Proponowane zadanie jest wynikiem analizy potrzeb mieszkańców naszej dzielnicy. Mamy głębokie przekonanie, że w dobie komercjalizacji życia i degradacji wartości, kultywowanie tradycji, kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przywracanie rangi i znaczenia naszym przodkom, wspierani rozwoju wartości duchowych jest kwestią bardzo ważną, a może nawet nadrzędną. Bronowicka Izba Tradycji  mogłaby się stać małym muzeum, świetnym uzupełnieniem dla wizyt w Rydlówce, która gromadzi przede wszystkim dzieła plastyczne, natomiast my mamy do pokazania dawne sprzęty codziennego użytku, stare  bronowickie fotografie i kroniki.  Należy zwrócić uwagę na fakt, że w ostatnich latach Bronowice bardzo się rozbudowują i przybywa dużo mieszkańców napływowych, nie mających korzeni bronowickich, ale zainteresowanych historią miejsca, w którym  zdecydowali się żyć. Krakowianie potrzebują miejsca, które podkreśla ich tożsamość narodową, wskazuje na ścisłe związki współczesności z przeszłością. Bardzo prosimy o wsparcie tego projektu, tworzonego przez nauczycieli –  pasjonatów, przy wsparciu miejscowej społeczności.

Dyrekcja Szkoły w pełni popiera projekt i wyraża zgodę na to by Izba Tradycji Bronowic była ogólnodostępna. Roczne koszty utrzymania Izby nie przekraczają 20% wartości jej utworzenia.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Instalacja elektryczna Dostosowanie instalacji elektrycznej, wykonaniw dodatkowych punktów świetlnych i gniazdek elektrycznych. Zakup: gniazdka, oświetlenie centralne i punktowe, podświetlenie eksponatów 2 500,00 PLN
Manekiny Zakup 2szt .manekinów na stroje krakowskie 400,00 PLN
Aranżacja ekspozycji Zakup ekspozytorów, kubików, podestów na wymiar 2 500,00 PLN
Meble ekspozycyjne Zakup 3szt.wiytryn ekspozycyjnych- na kroniki, na manekiny w strojach krakowskich, na eksponaty 9 000,00 PLN
Ramy i oprawy eksponatów Zakup ram i opraw dokumentów, zdjęć. dostosowanie zdjęć formatów A4-A0, oraz zakup zestawu do montażu obrazów 2 000,00 PLN
Odnowienie wnętrza Zakup farb do odmalowania sali wraz z wykonaniem. Zakup i montaż karnisza podwójnego oraz zasłon, tkanin i pasmanterii 2 500,00 PLN
Materiały do aranżacji przestrzeni Zakup elementów aranżacyjnych (archiwalnych publikacji, sprzętów itp.) 300,00 PLN
Wydruki archiwalnych dokumentów Wydruk archiwalnych dokumentów, grafik, napisów, zdjęć 1 200,00 PLN
Prewencyjna opieka konserwatorska Przegląd koserwatorski oraz zabezpieczenie obiektów prezentowanych na ekspozycji 9 000,00 PLN
29 400,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Rozpoczęcie realizacji zadania Przygotowanie i promocja akcji uzupełniania zbiorów do Izby Tradycji przez rdzennych mieszkańców Bronowic. Ogłoszenia na stronie szkoły, gazecie lokalnej. kwiecień/maj 2022
Przygotowanie przestrzeni do remontu, przygotowanie projektu zakresu prac, znalezienie wykonawców Znalezienie wykonawców, zaplanowanie zakresu prac, przygotowanie projektu kwiecień/maj 2022
Zamówienie i kupno elementów ekspozycyjnych Zamówienie elementów ekspozycyjnych i na wymiar i gotowych maj/czerwiec 2022
Działania konserwatorskie Przeprowadzenie prezencyjnej opieki konserwatorskiej kwiecień/lipiec 2022
Realizacja remontu Realizacja remontu instalacji oraz malowanie wraz z niezbędnymi zakupami Lipiec - wrzesień 2022
Zakup materiałów aranżacyjnych Zakup materiałów potrzebnych do urządzenia przestrzeli Izby wrzesień/październik 2022
Zakup ram, opraw, wykonanie wydruków Kolejne czynności w celu urządzenia Izby październik 2022
Urządzenie Izby Tradycji Ustawianie mebli, akcesoriów ekspozycyjnych, ram. Umieszczanie eksponatów. listopad 2022
Zwieńczenie celu zadania. Uroczyste otwarcie Bronowickiej Izby Tradycji. Uroczyste otwarcie Bronowickiej Izby Tradycji dla bronowickiej społeczności przy udziale zaproszonych gości związanych z dzielnicą Bronowice. grudzień 2022
Prace sprawozdawczo- raportujące- rozliczeniowe. Realizacja prac sprawozdawczo- raportująco- rozliczeniowych. Posumowanie zadania, opisanie wszystkich dokumentów. grudzień 2022
Charakterystyka długoterminowych skutków: Opinia Muzeum Krakowa nt. projektu BO.D6.7/21 – Izba Tradycji Bronowic. Projekt BO.D6.7/21 polegający na stworzeniu w budynku SP 50 im. Włodzimierza Tetmajera - Izby Tradycji Bronowic spełnia wymogi i założenia Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa (uchwała NR LI/1410/21 RMK). Spełnia kryterium ogólnodostępności, gdyż mimo umiejscowienia w szkole, będzie dostępna dla osób zainteresowanych jej zwiedzeniem. Spełnia kryteria finansowe, a projekt jest racjonalny ekonomicznie i możliwy do realizacji w zaplanowanym terminie.To wartościowy pomysł, który wypływa autentycznego zaangażowania i poczucia odpowiedzialności lokalnej społeczności. Izba Tradycji Bronowic, podkreśla unikalną historię tego obszaru – który związany z Krakowem podległością parafialną (Bronowice należały do Parafii Mariackiej), stał się na przełomie XIX i XX wieku świadkiem zmian, które objęły swym zasięgiem nie tylko sztukę ale i sposób życia. Izba umiejscowiona w lokalnej szkole, byłaby znakomitym przykładem tego, jak funkcjonowały kiedyś Bronowice, pozwalałaby osobom zainteresowanym, odkryć je nie tylko od tej „oficjalnej” muzealnej strony, ale także w rytmie codziennego życia tej dzielnicy. Izba Tradycji Bronowic może stać się znakomitym przykładem i dla mieszkańców innych dzielnic Krakowa, na to jak można dzielić się lokalną historią i tradycjami. Jest to przedsięwzięcie, które warto wesprzeć.
powrót