Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 8 NR 14:

PATCHWORK ŁĄCZY POKOLENIA

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 8 - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: „Sztuka Łączenia” ul. Mieszczańska 7 30 – 313 Kraków

Opis projektu

Projekt dotyczy działań na rzecz seniorów VIII Dzielnicy. Od kilkunastu lat obserwujemy trend wzrostowy w ilości osób w wieku poprodukcyjnym, które mieszkają w Krakowie. Wg danych statystycznych z 2019 roku ich liczba wzrosła do 23,6 %, z czego większość stanowią kobiety. To blisko 1/4 mieszkańców naszego miasta. Można domniemywać, że podobnie kształtuje się struktura wieku w VIII Dzielnicy. Obecnie na terenie Krakowa działa ok. 40 Centrów Aktywności Seniora. Na terenie VIII Dzielnicy funkcjonują dwa CAS, których oferta jednak nie zaspokaja wszystkich potrzeb, nie są one również w stanie organizować zajęć wymagających specjalistycznego sprzętu.
W okresie styczeń -grudzień 2022 chcielibyśmy zorganizować cykl warsztatów szycia patchworku oraz szkolenie psychologiczne w zakresie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci w wieku 1-3 lat dla 30 kobiet w wieku 60+. Warsztaty odbędą się z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Uczestniczki poznają technikę szycia patchworku, zasady doboru materiałów. W oparciu o wiedzę pozyskaną podczas szkolenia psychologicznego i przy wsparciu merytorycznym osoby prowadzącej warsztaty stworzą indywidualne/zbiorowe projekty kreatywnych zabawek dla dzieci w wieku 1-3 (np. maty interaktywne). Tego typu zabawki kreatywne stanowią ogromne wsparcie dla rozwoju dziecka. Zapewniają nowe bodźce i doświadczenia. Stwarzają również okazję do nauki i poznawania świata angażując dziecko i pomagając zdobyć nowe umiejętności. Na zakończenie projektu zostanie zorganizowana wystawa prac, na którą zostaną zaproszeni mieszkańcy VIII Dzielnicy, rodziny i przyjaciele uczestniczek. Po zakończeniu projektu uszyte zabawki edukacyjne zostaną przekazane do samorządowego żłobka w Dębnikach. Projekt będzie realizowany na terenie Starych Dębnik przy ul. Mieszczańskiej 7. Jest to miejsce dobrze dobrze połączone poprzez komunikację publiczną z dalszymi obszarami VIII dzielnicy jak np. Ruczaj lub Pychowice. Jako miejsce realizacji projektu proponujemy pracownię krawiecką „Sztuka Łączenia, Kraków ul. Mieszczańska 7, która specjalizuje się w organizacji tego typu zajęć.Sztuka Łączenia to przestronna pracownia, która dysponuje ośmioma stanowiskami indywidualnej pracy, wyposażonymi w najlepsze maszyny do szycia. Zajęcia prowadzą doświadczeni instruktorzy, specjalizujący się w patchworkowej dziedzinie szycia.
Do głównych zadań w ramach projektu będzie należało:
- przygotowanie planu warsztatów patchworkowych (34 spotkania x 2 godz. raz w tygodniu w godzinach dopołudniowych dla 4 grup) przygotowanie materiałów dla uczestniczek
- przygotowanie planu szkolenia psychologicznego w zakresie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci w wieku 1-3 wraz z materiałami dydaktycznymi dla uczestniczek (2 spotkania x 2 godz. dla 4 grup),
- przygotowanie i dystrybucja informacji dla seniorów o projekcie i planowanych warsztatach poprzez publikacje informacje na stronach www VIII Dzielnicy oraz stowarzyszeń lokalnych, umieszczenie plakatów w miejscach odwiedzanych przez seniorów np. w bibliotekach miejskich, przychodniach etc.
- rekrutacja uczestniczek – 30 kobiet w wieku 60+. Umiejętność szycia na maszynie nie jest wymagana.
- przeprowadzenie w okresie od lutego 2022 do grudnia 2022 zaplanowanych w projekcie zajęć
- przygotowanie wystawy wykonanych zabawek kreatywnych, wernisaż z udziałem mieszkańców
- przekazanie zabawek samorządowemu żłobkowi w VIII dzielnicy (np. przy ul. Słomianej)
- ewaluacja projektu – rozmowy i ankiety z uczestniczkami.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Zmiany demograficzne i społeczne sprawiły, że większość seniorów z nich mieszka samotnie, mogąc liczyć na wsparcie rodziny jedynie sporadycznie. Średnia emerytura w Polsce w 2020 roku wynosiła 2000, 89 PLN netto. Do głównych problemów wieku starszego możemy zaliczyć osamotnienie, brak aktywności i izolację społeczną, pogarszający się stan zdrowia, trudności w dostępie do usług medycznych i opiekuńczych, depresję, niewielkie dochody nie pozwalające na zaspokojenie potrzeb wyższego rzędu.
Poprzez uczestnictwo w projekcie „Patchwork łączy pokolenia” seniorzy nabędą nowe umiejętności, dzięki którym ich starość może stać się czasem prawdziwie twórczym W wielu domach można znaleźć resztki materiałów, z których dzięki wykorzystaniu różnych technik patchworku można tworzyć piękne przedmioty użytkowe,zabawki, etc. Ich projektowanie i wykonanie jest znakomitą formą artterapii. Warsztaty w gronie rówieśników zapobiegają osamotnieniu i depresji. Regularne spotkania pozwolą na nawiązanie więzi społecznych oraz wzajemną pomoc w razie potrzeby.
Nowe zainteresowania, znajomości mogą przyczynić się do wydłużenia witalności i aktywnego życia seniorów co odciąży ich bliskich w sprawowaniu opieki.
Dzięki udziałowi w szkoleniu psychologicznym osoby starsze będą mogły lepiej odnaleźć się w roli babć/dziadków a pozycja seniora jako osoby znaczącej w rodzinie ulegnie wzmocnieniu.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Materiały promocyjne opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjnych o projekcie 1 000,00 PLN
Warsztaty patchworkowe przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów (33 x 2 godz. x 50 PLN x 30 osób) zgodnie z harmonogramem 49 500,00 PLN
Szkolenie psychologiczne szkolenie psychologiczne w zakresie potrzeb edukacyjnych i rozwojowych dzieci w wieku 1-3 lat (4 godz. x 100 PLN/godz. x 4 grupy ) 1 600,00 PLN
52 100,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Przygotowanie projektu Przygotowanie i dystrybucja materiałów informujących o projekcie Nabór uczestników 1-31.01.2022
Szkolenie uczestników Szkolenie wstępne uczestników w zakresie technik patchworku Szkolenie psychologiczne Analiza potrzeb wybranego żłobka w zakresie zabawek kreatywnych oraz pomocy dydaktycznych Wybór indywidualnych i zbiorowych projektów do uszycia, zakup materiałów 1- 28.02.2022
warsztaty patchworkowe dla uczestników warsztaty dla uczestniczek projektu, szycie kreatywnych zabawek 1.03.2022 - 30.11.2022
Wystawa prac i ewaluacja projektu przygotowanie wystawy kreatywnych zabawek przekazanie pomocy dydaktycznych do żłobka ewaluacja projektu 1.12.2022 -31.12.2022
Charakterystyka długoterminowych skutków: Integracja i aktywizacja seniorów w środowisku lokalnym (dzielnica VIII)
powrót