Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 52:

Rewitalizacja przestrzeni osiedlowej

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Teren przy budynku os. Sportowe 24 w Krakowie. Dzielnica XVIII

Opis projektu

Rewitalizacja skweru przy budynku os. Sportowe 24 w Krakowie wraz z projektem. Nasadzenie krzewów , wymiana żywopłotów, zasianie trawy, zamontowanie ławek.

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

Projekt będzie realizowany do wysokości zabezpieczonych środków finansowych.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Zieleń przy budynku os. Sportowe 24 została nasadzona w latach 50 ubiegłego wieku. Krzewy i żywopłot są w bardzo złym stanie. Trawniki praktycznie nie istnieją. Część na której niegdyś wieszano pranie jest skorodowana i zagraża bezpieczeństwu. Teren posiada bardzo duży potencjał i będzie służył mieszkańcom wielu bloków, szczególnie ludziom starszym.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt i rewitalizacja przestrzeni osiedlowej Rewitalizacja zieleni przy budynku os. Sportowe 24 800 000,00 PLN
800 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Rewitalizacja zieleni przy budynku os. Sportowe 24 Wykonanie projektu, zasianie trawy, nowe nasadzenia krzewów, kwiatów, zamontowanie ławek, remont murków z kamienia rok 2022
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt przewiduje rewitalizację zieleni przy budynku os. Sportowe 24 w Krakowie, w ramach której planuje się nasadzenia krzewów, wymianę żywopłotów, zasianie trawy oraz zamontowanie ławek. Realizacja zadania stworzy estetyczną przestrzeń osiedlową, co przyczyni się do aktywizacji i integracji mieszkańców.
powrót