Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 100:

Magiczne Szyldy Krakowa 4d

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Planty, Bulwary wiślane itp. ciągi spacerowe

Dodatkowe lokalizacje: Miejsce usytuowania szyldów "MAGICZNY - KRAKÓW" : 1. Planty - z lewej strony Bramy Floriańskiej 2. Bulwary wiślane, okolice Wawelu 3. Nad przejściem podziemnym, po lewej stronie od Dworca Głównego w kierunku centrum miasta

Opis projektu

Magiczny Szyld Krakowa, MSK 4d to linearna, ażurowa, anamorficzna instalacja usytuowana przy pieszych traktach spacerowych. Szyld o wymiarach 60x300 cm, jest wykonany z metalowych rur o średnicy 5 cm. Powinien być usytuowany ok. 5 m od chodnika aby przechodzień miał możliwość obserwowania go z perspektywy i punktów, które umożliwiają odczytanie ukrytej treści  w tym szyldzie. Magię szyldu tworzy typografia napisów w formie obiektu 4d, które zmieniają sie w zależności od punktu widzenia. Jeden punkt widzenia pozwala odczytać wyraz "MAGICZNY", Drugi punkt, odsunięty o 90° od pierwszego, umożliwia odczytanie z tej samej instalacji wyraz "KRAKÓW". Obok szyldu powinna znajdować się tabliczka  zawierająca instrukcję odgadywania treści szyldu.

Nie mając możliwości dołączenia do projektu pliku video, ilustrującego szyld MSK 4d, zmuszony jestem do prezentacji szyldu fotografiami miniaturowego modelu - prototypu szyldu wykonanego z drutu. Ta forma ilustracji szyldu MSK zubaża, zniekształca jego typografię i nie jest w stanie przedstawić istoty tego projektu, tzn. czwartego wymiaru. Czwarty wymiar ujawnia się tylko w dynamicznej wizualizacji, w ruchu, gdy obserwator przemieszcza się wobec szyldu lub odwrotnie. Niestety formularz zgłoszenia projektu nie przyjmuje formatu - ilustracji video, która umożliwia poznanie  czterowymiarowej instalacji MSK. Pomimo tej niedogodności zamieszczam poniżej link prezentujący model prototypu MSK 4d, zgłoszony w projekcie i jego przemianę w czasoprzestrzeni ​​z nadzieją, że JURY konkursu będzie w stanie zapoznać się z nim. Link należy skopiować i wkleić do wyszukiwarki Google. 
 
https://youtu.be/t6R4DrYW6H4
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

MSK urzeczywistniają ideę spopularyzowanego już wyrażenia "MAGICZNY KRAKÓW". Dzięki anamorficznej typografii 4d szyldu określenie to staje się magiczne nie tylko w treści ale i w formie, dzięki czemu słowo "magiczny" jest rzeczywiście wiarygodne.  

Projekt MSK może być rozwijany, bo szyldy tego typu można opracować w różnych wymiarach i umieszczać obok magicznych miejsc i obiektów naszego miasta. Odczytanie zamieszczonej w nich treści, wymaga od odbiorcy pewnej koncentracji, dociekliwości dzięki czemu miejsca i obiekty przez nie opisywane mogą być zapamiętane na dłużej.
Zgłaszany projekt MSK obejmuje tylko jeden szyld, z zamiarem rozpoznania wartości tego projektu. W przypadku akceptacji projekt może być rozwijany o nowe szyldy opisujące różne miejsca i obiekty Krakowa. Tak można oznaczyć np. : wawelską oryginalną architekturę "KURZA - STOPKA", "ŻYDOWSKI - KAZIMIERZ “," czy planty krakowskie - "ZIELONA - PĘTLA"  itp. Być może  takie zagadkowe, anamorficzna szyldy 4d będą ciekawostką, niespotykaną w innych miastach, a może nawet w innych krajach. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
opracowanie i wykonanie prototypu szyldu z materialu zastepczego szablon bedzie słuzył do weryfikacji formy i kształtu liternictwa oraz czytelnosci 15 000,00 PLN
Wykonanie szyldu stalowego według wzoru. Opracowanie i wykonanie tabliczki informacyjnej. Osadzenie szyldu w jednym z uzgodnionych miejsc wraz tabliczką informacyjną. Szacunkowy koszt realizacji jednego szyldu uzgodniono z zakładem kowalstwa artystycznego FHU Bdzoń II. 25 000,00 PLN
transporty i logostyka koszty transportów proptotypu oraz szyldu 5 000,00 PLN
45 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
.Opracowanie i wykonanie szablonu szyldu w skali 1:1 z materiału zastępczego pod kierunkiem i nadzorem artystycznym Pracowni Liternictwa i Typografii ASP w Krakowie Szablon będzie służył do opracowanie idealnej formy i kształtu liternictwa do uzyskania precyzyjnej ostatecznej formy szyldu, gwarantującej otrzymanie zakładanego efektu typograficznego produktu finalnego. Styczeń 2022
Uzyskanie akceptacji dla szablonu szyldu, oraz propozycji usytuowania szyldu w wyznaczonym miejscu. Przeprowadzeniu wizji lokalnej z wykorzystaniem szablonu. Ustalenie punktów umożliwiających odczytanie treści szyldów. Kwiecień 2022
Realizacja projektu. Wykonanie szyldu MAGICZNY KRAKÓW oraz tabliczki informacyjnej. Usytuowanie szyldu z tabliczką w wyznaczonym miejscu. Maj 2022

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Po weryfikacji kosztorysu projekt został zaopiniowany pozytywnie. Projekt przyczyni się do identyfikacji mieszkańców z marką Kraków jak również wpłynie na kreatywny odbiór działań promocyjnych Krakowa wśród turystów.
powrót