Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 7 NR 24:

Zakątek przy Pylnej pod koronami drzew

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 7 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: przy ulicy Pylnej dzialki nr 95/21, 95/14, 95/12 obr. 7 Krowodrza - pomiędzy ulicami Marynarską i Pod Stokiem (50.072276699739625, 19.85622129237365)

Opis projektu

Szczegółowy opis propozycji zadania
Zaprojektowanie i wykonanie terenu ogólnodostępnego z następującymi cechami :

 • umieszczenie kilku ławek, naturalnych siedlisk (np. z zwalonego pnia drzewa) lub hamaków
 • urządzenia zabawowe dla dzieci najmłodszych (wzorowane na naturalnych placach zabaw)
 • urządzenia zabawowe dla dzieci starszych (wzorowane na naturalnych placach zabaw)
 • podkreślenie cech biotopu miejsca, nasadzenia zgodne z charakterem miejsca, zadbanie o istniejące drzewa
 • odgrodzenie terenu od drogi lokalnej naturalnymi nasadzeniami i/lub niskim płotkiem
 • tablica informująca o wartości przyrodniczej rejonu
 • mikroniwelacja terenu w celu uzyskania płytkiego, okresowego zbiornika - oczka wodnego dla płazów
 • nawierzchnia mineralna (alejki), która ze względu na niski koszt wykonania pozwoli na przeznaczenie większości
 • środków na odpowiednie wyposażenie placu zabaw,
 • zaprojektowanie stosownego oświetlenia,
 • Przystanek "ławka lub altanka" na działce nr 95/12 obręb 7 dla osób spacerujących w kierunku Rudawy.

W zamyśle twórców projektu realizacja mogłaby być wzorowana na istniejących już w Krakowie miejscach takich jak Leśna Kryjówka w Lesie Witkowickim czy też Ogród Chwastowy przy ul. Wadowickiej. W założeniach projektu jest również jak najmniejsza ingerencja w istniejący drzewostan. Przykładowe prace:

 • wykonanie nasadzeń
 • karuzela, bujak, huśtawka wagowa, piaskownica
 • siłownia plenerowa
 • stoliki na przystanku dla turystów
 • budowa nawierzchni mineralnych obrzegowanych lekkim obrzeżem w ilości ok. 100m2
 • budowa urządzenia tyrolka
 • zestaw 3 huśtawek w tym bocianie gniazdo
 • wykonanie żwirowych nawierzchnie bezpiecznych

Projekt zostanie wykonany do wysokości środków.

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu
zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego

UZASADNIENIE PROJEKTU

Obszar dzielnicy pomiędzy Wolą Justowską a Olszanicą jest intensywnie zasiedlany, z roku na rok przybywa mieszkańców, brakuje jednak miejsc ogólnodostępnych, koniecznych do integracji społeczeństwa. Miejsce projektu znajduje się w pobliżu częstych spacerów mieszkańców, w drodze na wały Rudawy czy inne tereny zielone w pobliżu ul. Pylnej. W okolicy nie ma miejsc gdzie można by usiąść i odpocząć w cieniu drzew podczas upalnych dni. Ostatnie miesiące pandemii pokazały jak istotne dla Krakowian są ogólnodostępne, zagospodarowane tereny zielone. Twórzmy je by jednoczyć ludzi z troską i szacunkiem do przyrody. Reasumując stworzenie Mini-parku pozwoli na zaspokojenie potrzeb wielu okolicznych mieszkańców zarówno młodych matek i ojców jak również "turystów" którzy potrzebują chwili odpoczynku podczas podróży.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami. 30 000,00 PLN
Realizacja Roboty budowlane 320 000,00 PLN
350 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami. 2022
Realizacja Roboty budowlane 2023
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada zagospodarowanie zaniedbanego terenu i przekształcenie go w przyjazną przestrzeń rekreacyjną wyposażoną w infrastrukturę sportową. Planuje się m.in. nowe nasadzenia i montaż elementów małej architektury. Inwestycja stworzy atrakcyjną przestrzeń do odpoczynku w cieniu drzew.
powrót