Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 18 NR 15:

Bezpieczni Na Straży Bezpieczeństwa

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 18 - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: os. Zgody 18, 31-951 Kraków

Dodatkowe lokalizacje: Po zakupie sprzęt będzie znajdował się na wyposażeniu funkcjonariuszy pełniących służbę w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej Szkoły i będzie wykorzystywany podczas wszystkich działań operacyjnych na terenie chronionym.

Opis projektu

Na obszarze chronionym z roku na rok zwiększa się ilość interwencji związanych z różnorodnymi pożarami, wypadkami komunikacyjnymi, czy też zdarzenia, które obejmują Kwalifikowaną Pierwszą Pomoc. Większość z nich wiąże się z narażeniem funkcjonariuszy na czynniki szkodliwe natury fizycznej, chemicznej i biologicznej. Każde z tych zdarzeń wymaga odpowiedniego przygotowania i wyposażenia funkcjonariuszy w odpowiedni sprzęt oraz zabezpieczenie samych ratowników. Dzięki wykorzystywaniu różnorodnych rozwiązań i usprawnień pomoc dla mieszkańców Dzielnicy jest szybsza, bardziej profesjonalna oraz bezpieczniejsza dla samych ratowników, którzy niejednokrotnie stanowią jedyny ratunek dla osób, zwierząt i mienia. Celem projektu jest wiec lepsze zabezpieczenie ratowników w celu usprawnienia ich działań na terenie chronionym poprzez zakup  specjalistycznego wyposażenia, które obejmuje: hełmy, buty, rękawice oraz kominiarki. Przedmiotowy zakup poprawi w sposób pośredni i bezpośredni poczucie bezpieczeństwa mieszkańców dzielnic poprzez zwiększenie możliwości udzielenia sprawnej i profesjonalnej pomocy przez strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie

UZASADNIENIE PROJEKTU

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie na mocy porozumień z  Komendą Miejską PSP w Krakowie realizuje działania operacyjne połączone z praktyczną nauką zawodu nieprzerwanie od 1986 roku jako odrębna Jednostka Ratowniczo Gaśnicza. Przypisany rejon znajdujący się w granicach administracyjnych miasta, obejmuje w całości Dzielnicę XVI, XVII oraz część Dzielnicy XIV i XVIII co zajmuje powierzchnię 60,5 km2. W zabezpieczanym rejonie liczba stałych mieszkańców określana jest na ok. 130 tysięcy, jednakże przez rozbudowę miasta populacja ciągle wzrasta. Dodatkowo duża ilość obiektów przemysłowych, użyteczności publicznej oraz obiektów o szczególnej wartości historycznej  gromadzi codziennie znaczną liczbę osób nie będących stałymi mieszkańcami. Drogi przebiegające w rejonie chronionym obejmują główne arterie scalające Miasto Kraków oraz trasę ekspresową S7, która stanowi  obwodnicę miasta.  Zakup nowego wyposażenia wpłynie na usprawnienie i poprawę komfortu pracy funkcjonariuszy w trakcie wyjazdów w rejonie chronionym.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Hełm strażacki Hełm strażacki czerwony, z osłoną twarzy, gogle przyciemniane, dedykowana latarka czołowa, zestawy odblaskowych znakowań, osłona krawędzi min 38 sztuk 72 600,00 PLN
Rękawice specjalne Rękawice specjalne część zewnętrzna rękawicy wykonana jest z PBI® Matrix. W części chwytnej rękawice mają posiadać elastyczny i odporny Kelvar® oraz powłokę silikonową, która zwiększa odporność na wysokie temperatury. W pośredniej warstwie powłokę wykonaną z włókien aramidowych o zwiększonej gramaturze, które zapewniają ochronę przed przecięciami i urazami mechanicznymi. Membranę chroniącą przed wodą oraz substancjami chemicznymi a jednocześnie zapewnia odpowiednią wentylację. Rękawice mają spełniać normę EN 659: 2004 + A1: 2008 min 38 sztuk 19 000,00 PLN
Buty specjalne Buty specjalne z dwustrefowy system sznurowania min 38 sztuk 42 000,00 PLN
Kominiarka Kominiarka o konstrukcji w pełni ochraniająca ramiona, barki i klatkę piersiową min 38 sztuk 8 400,00 PLN
142 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Zamówienie wyposażenia: Przetarg na wyposażenie II Kwartał 2022
Zakup i dostarczenie Zakup i dostarczenia wyposażenia III Kwartał 2022
Charakterystyka długoterminowych skutków: Realizacja projektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców Dzielnicy.
powrót