Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 16 NR 2:

Bezpieczni Na Straży Bezpieczeństwa

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 16 - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: os. Zgody 18, 31-951 Kraków

Dodatkowe lokalizacje: Po zakupie sprzęt będzie znajdował się na wyposażeniu funkcjonariuszy pracujących na Jednostce Ratowniczo Gaśniczej Szkoły i będzie wykorzystywany podczas wszystkich działań operacyjnych na terenie chronionym.

Opis projektu

Na obszarze chronionym z roku na rok zwiększa się ilość interwencji związanych z różnorodnymi pożarami, wypadkami komunikacyjnymi, czy też zdarzenia, które obejmują Kwalifikowaną Pierwszą Pomoc. Większość z nich wiąże się z narażeniem funkcjonariuszy na czynniki szkodliwe natury fizycznej, chemicznej i biologicznej. Każde z tych zdarzeń wymaga odpowiedniego przygotowania i wyposażenia funkcjonariuszy w odpowiedni sprzęt oraz zabezpieczenie samych ratowników. Dzięki wykorzystywaniu różnorodnych rozwiązań i usprawnień pomoc dla mieszkańców Dzielnicy jest szybsza, bardziej profesjonalna oraz bezpieczniejsza dla samych ratowników, którzy niejednokrotnie stanowią jedyny ratunek dla osób, zwierząt i mienia.
Celem projektu jest wiec lepsze zabezpieczenie ratowników w celu usprawnienia ich działań na terenie chronionym poprzez zakup  specjalistycznego wyposażenia, które obejmuje: ubrania specjalne. Przedmiotowy zakup poprawi w sposób pośredni i bezpośredni poczucie bezpieczeństwa mieszkańców dzielnic poprzez zwiększenie możliwości udzielenia sprawnej i profesjonalnej pomocy przez strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie

 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie na mocy porozumień z  Komendą Miejską PSP w Krakowie realizuje działania operacyjne połączone z praktyczną nauką zawodu nieprzerwanie od 1986 roku jako odrębna Jednostka Ratowniczo Gaśnicza. Przypisany rejon znajdujący się w granicach administracyjnych miasta, obejmuje w całości Dzielnicę XVI, XVII oraz część Dzielnicy XIV i XVIII co zajmuje powierzchnię 60,5 km2. W zabezpieczanym rejonie liczba stałych mieszkańców określana jest na ok. 130 tysięcy, jednakże przez rozbudowę miasta populacja ciągle wzrasta. Dodatkowo duża ilość obiektów przemysłowych, użyteczności publicznej oraz obiektów o szczególnej wartości historycznej  gromadzi codziennie znaczną liczbę osób nie będących stałymi mieszkańcami. Drogi przebiegające w rejonie chronionym obejmują główne arterie scalające Miasto Kraków oraz trasę ekspresową S7, która stanowi  obwodnicę miasta.  Zakup nowego wyposażenia wpłynie na usprawnienie i poprawę komfortu pracy funkcjonariuszy w trakcie wyjazdów w rejonie chronionym.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Ubranie specjalne Ubranie specjalne z dodatkową kurką z ubrania specjalnego spełniającego normę PN-EN ISO 15-384 . Poszczególne parametry ubrania spełniające wymogi normy PN-EN 469 dla poszczególnych parametrów. – min 38 sztuk 190 000,00 PLN
190 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Zamówienie wyposażenia Przetarg na wyposażenie II Kwartał 2022
Zakup i dostarczenie Zakup i dostarczenia wyposażenia III Kwartał 2022
Charakterystyka długoterminowych skutków: Realizacja projektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców Dzielnicy.
powrót