Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 3 NR 26:

Zielona 3 Dzielnica - III edycja

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 3 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków, ul. Miechowity 5 (działka numer 953/19 obręb 4, Jednostka ewidencyjna Śródmieście ). Kraków, ul. Seniorów Lotnictwa (działka numer 100/1, obręb 4, Jednostka ewidencyjna Śródmieście). Kraków, ul. Pilotów (działka numer 737, 24/2, obręb 4, Jednostka ewidencyjna Śródmieście), Kraków, ul. Strzelców (wybieg dla psów - działka numer 681/79, obręb 22, Jednostka ewidencyjna Śródmieście)

Dodatkowe lokalizacje: Kraków, ul. Miechowity 5 (działka numer 953/19 obręb 4, Jednostka ewidencyjna Śródmieście ). Kraków, ul. Seniorów Lotnictwa (działka numer 100/1, obręb 4, Jednostka ewidencyjna Śródmieście). Kraków, ul. Pilotów (działka numer 737, 24/2, obręb 4, Jednostka ewidencyjna Śródmieście). Kraków, ul. Strzelców (wybieg dla psów - działka numer 681/79, obręb 22, Jednostka ewidencyjna Śródmieście).

Opis projektu

Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu zielonego za blokiem przy ulicy Miechowity 5 (działka numer 953/19 obręb 4, Jednostka ewidencyjna Śródmieście ). Planuje się rekultywację terenu, wykonanie nowych nasadzeń zieleni (w tym przy istniejącej wiacie śmietnikowej) między innymi roślinnością posiadającą zdolności pochłaniania zanieczyszczeń atmosferycznych, montaż koszy na śmieci oraz remont istniejącego chodnika biegnącego w kierunku bloku przy ul. Miechowity 3. 
 
Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu zielonego za blokiem przy ulicy Seniorów Lotnictwa (obok Przychodni Zdrowia, działka numer 100/1, obręb 4, Jednostka ewidencyjna Śródmieście). Planuje się utwardzenie terenu, rekultywację terenu, wykonanie nowych nasadzeń zieleni między innymi roślinnością posiadającą zdolności pochłaniania zanieczyszczeń atmosferycznych, montaż koszy na śmieci oraz ławek, małej architektury.
 
Wykonanie projektu (jeśli pozwolą na to sieci podziemne) dla aagospodarowania i uporządkowanie terenu zielonego wzdłuż ulicy Pilotów (pomiędzy wjazdem do Almy a biurowcem Pilot Tower (działka numer 737, obręb 4, Jednostka ewidencyjna Śródmieście, 24/2, obręb 4, Jednostka ewidencyjna Śródmieście).
 
Wykonanie projektu dla montażu pitnika / źródełka dla psów. Wykonanie nowych nasadzeń zieleni oraz doposażenie w sprzęt do zabawy dla psów (Kraków, ul. Strzelców - wybieg dla psów - działka numer 681/79, obręb 22, Jednostka ewidencyjna Śródmieście).
 

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Potrzeba realizacji zadania wynika z problemu zaniedbania przedmiotowych terenów zielonych

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt Projekt dla trzech lokalizacji 30 000,00 PLN
Realizacja Remonty chodników, rewitalizację obecnej zieleni, nowe nasadzenia zieleni niskiej, montaż ławek oraz koszy na śmieci. Dodatkowo dopuszcza się montaż elementów małej architektury jak słupki, płotki itp. 370 000,00 PLN
400 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Przygotowanie Projektu I-II kwartał 2022
Realizacja Remonty chodników, rewitalizację obecnej zieleni, nowe nasadzenia zieleni niskiej, montaż ławek oraz koszy na śmieci. Dodatkowo dopuszcza się montaż elementów małej architektury. III-IV kwartał 2022
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada zagospodarowanie i uporządkowanie terenu wraz z wykonaniem nowych nasadzeń i montażem małej architektury na terenie III Dzielnicy. Inwestycja poprawi jakość powietrza i uatrakcyjni otoczenie. Wpłynie to pozytywnie na odbiór dzielnicy przez mieszkańców i turystów, zachęcając do spacerowania i spędzania czasu na świeżym powietrzu.
powrót