Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 8 NR 16:

Dalekowschodni Park Kieszonkowy

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 8 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: VIII dzielnica Krakowa - Dębniki, w części działek o numerach 456, 535/2, 535/6, 547/11 na skrzyżowaniu ulic Marii Konopnickiej i Zamkowej, przy moście Dębnickim oraz Bulwarze Poleskim

Opis projektu

Pomysł na stworzenie Dalekowschodniego Parku Kieszonkowego umożliwia powstanie wyjątkowego miejsca, które dodatkowo będzie idealną kontynuacją dla Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej oraz okolicznych lokali. Park ten będzie pełnił rolę atrakcyjnej strefy wypoczynku i relaksu dla mieszkańców oraz turystów, utrzymanej w klimacie ogrodów dalekowschodnich. Aktualnie teren ten ma funkcję miejsca przejściowego, jest zaniedbany i pozbawiony ładu przestrzennego. Miejsce to charakteryzuje się dużym nasłonecznieniem w porze letniej, brakiem zacienienia oraz nadmiernym hasłem, dobiegającym z ruchliwej ulicy Marii Konopnickiej. Planowane działania rewitalizacyjne uwzględniają:

 • obniżenie terenu, które w pewnym stopniu zmniejszyłoby natężenie hałasu oraz zapewniłoby oddzielenie strefy parkowej zieleni od drogi;
 • wstawienie pasujących do klimatu miejsca, nowoczesnych ekranów akustycznych i pasa zieleni w celu stworzenia bariery dźwiękowej;
 • stworzenie instalacji wodnej - sadzawki z fontanną bądź misy z fontanną, która umożliwiłaby wygłuszenie hałasu drogowego;
 • usunięcie billboardu, w ramach uporządkowania i wprowadzenia ładu przestrzennego;
 • wytyczenie nowej ścieżki dla pieszych - usunięcie nieprzepuszczalnego tworzywa na rzecz drobnych kamieni lub niewielkich płyt;
 • modernizacja nawierzchni ścieżki rowerowej
 • rekonstrukcja pozostałej nawierzchni parku - wejścia, schody, podjazd dla osób niepełnosprawnych, zasadzenie trawy bądź przygotowanie terenu pod roślinność;
 • wyeksponowanie dębu Wisławy Szymborskiej;
 • zasadzenie roślinności nawiązującej do japońskich ogrodów oraz roślinność dobrze wytrzymująca warunki miejskie, mogą to być między innymi: azalia japońska, magnolia, wiśnia japońska, rojniki, karmnik ościsty, modrzew, kostrzewy, rozchodniki, a także robina akacjowa, grusza pospolita, sosna górska czy sofory;
 • montaż obiektów małej architektury - siedzisk, oświetlenia, koszy, elementów dekoracyjnych nawiązujących do specyfiki ogrodów dalekowschodnich;
 • wstawienie biblioteczki oraz tablic edukacyjnych dotyczących roślinności parku i ogrodów dalekowschodnich.

Podane obiekty małej architektury stanowią przykład elementów wyposażenia i wskazówkę dla projektantów projektu budowlanego. Konkretne typy obiektów małej architektury i ich ilości zostają doprecyzowane na etapie uzgodnień branżowych (dostosowanie do przepisów prawa, m.in. odległości od budynków, dróg, strefy bezpieczeństwa, sieci infrastruktury technicznej). Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Projekt Dalekowschodniego Parku Kieszonkowego umożliwi stworzenie atrakcyjnego, przytulnego i estetycznego miejsca zgodnego z ładem przestrzennym, który efektownie wpłynie na wizerunek miasta oraz stworzy nową strefę wypoczynku, rekreacji jak i edukacji. Dalekowschodnia tematyka parku nada oryginalny i ciekawy charakter miejscu, a zasadzona roślinność pozytywnie wpłynie na rozwój bioróżnorodności okolicznych terenów.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami. 70 000,00 PLN
Realizacja Roboty budowlane 500 000,00 PLN
570 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Przygotowanie dokumentacji planistycznej 2022
Realizacja projektu 2023

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt przewiduje utworzenie Parku Kieszonkowego na terenie Dzielnicy VIII, na skrzyżowaniu ulic M. Konopnickiej i Zamkowej. Inwestycja przyczyni się do stworzenia atrakcyjnego miejsca do wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców i turystów. Dalekowschodnia tematyka parku nada mu oryginalny i ciekawy charakter, przyczyni się do wzrostu estetyki okolicy.
powrót