Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 2 NR 6:

Remont podwórka i miejsc parkingowych przy ul. Rzeźniczej 4.

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 2 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: ul. Rzeźnicza 4, część nieruchomości oznaczonej jako działka nr81/6 obr.17 jednostka ewidencyjna Śródmieście,obj. księgą wieczystą KR1P/0026171/1. Ustanowiony trwały zarządna czas nieoznaczony na rzecz Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr1 przy ul. Focha 39.(50.056735, 19.9571792)

Opis projektu

Projekt będzie dostępny dla uczniów mieszkających w Bursie Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1, pracowników bursy i Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości mieszczącego się w tym samym budynku, rodziców, mieszkańców, Seniorów Dzielnicy II, którzy uczestniczą w różnych spotkaniach i wspólnych zajęciach z młodzieżą bursy np. ćwiczenia ruchowe, wspólne śpiewanie, prezentacje, imprezy okolicznościowe i inne.
Bursa nawiązała współpracę z okolicznymi CASami i młodzież pomaga w organizacji różnych imprez kulturalnych.
Seniorzy chętnie przychodzą do bursy na zajęcia z młodzieżą.
W bursie znajduje się też lokal wyborczy, a mieszkańcy Dzielnicy II przychodzą tu głosować w czasie wyborów samorządowych, parlamentarnych, prezydenckich, itp.
Zniszczoną nawierzchnię betonową, kostkę oraz krawężniki i obrzeża należy całkowicie rozebrać. Trzeba wymienić kratki ściekowe, udrożnić studzienki i dokonać regulacji wysokości studzienek. Nawierzchnię podwórka o powierzchni 340m2 wykonać z kostki brukowej szarej o grubości 8cm i kostki kolorowej o grubości 8cm wyznaczającej miejsca parkingowe. Zastosować krawężniki i obrzeża typowe, betonowe. Cały teren powinien mieć powierzchnię równą. Należy naprawić schodki przed wejściem do bursy tak, aby tworzyły całość z resztą podwórka.
Część materiału z rozbiórki będzie można wykorzystać do wykonania podbudowy pod nową nawierzchnię.
Należy również zagospodarować pas zieleni. Powinien on zostać obsadzony ozdobnymi krzewami i kwiatami, co wpisze się w politykę krajobrazową Krakowa.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Obecnie nawierzchnia podwórka jest w bardzo złym stanie technicznym. Ogromna ilość dziur, kolein i nierówności utrudnia przemieszczanie się pieszych i poruszanie się samochodów. Korzystający narażeni są na potknięcia i upadki, czego efektem mogą być złamania, zwichnięcia i inne urazy. Przy nierównych i wysokich krawężnikach parkowanie aut w niektórych, wyznaczonych do tego celu miejscach jest znacząco utrudnione.
Prawie niemożliwe jest prowadzenie prac porządkowych zwłaszcza w okresie jesienno - zimowym, gdy konieczne jest sprzątanie liści czy odśnieżanie.
Realizacja zadania zapewni bezpieczeństwo wszystkim osobom korzystającym z bursy, tj. uczniom tu mieszkającym, rodzicom, pracownikom, seniorom biorącym udział w zajęciach integracyjnych z młodzieżą, wszystkim mieszkańcom uczestniczącym w wyborach.
Wydzielenie pasa zieleni w znaczący sposób wpłynie na wizerunek otoczenia.
Estetyczny wygląd całego podwórka będzie nie tylko wizytówką bursy, ale też dzielnicy i miasta.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Remont podwórka i miejsc parkingowych przy ul. Rzeźniczej 4. Usunięcie starej nawierzchni, wyrównanie podłoża, położenie nowej kostki. Zagospodarowanie pasa zieleni. Montaż tablicy informującej o realizacji projektu z BO 2021. 189 000,00 PLN
189 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Remont podwórka i miejsc parkingowych przy ul. Rzeźniczej 4. Przygotowanie projektu technicznego, Przygotowanie przetargu i jego ogłoszenie. Wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy. Montaż tablicy informującej o realizacji zadania ze środków BO 2021. Zakończenie prac i oddanie do użytku. II połowa 2022r.

Galeria

Załączniki

Charakterystyka długoterminowych skutków: Dzięki wykonaniu nowej, równej nawierzchni z szarej kostki i wyznaczeniu kolorową kostką miejsc parkingowych droga do budynku nie będzie stanowić zagrożenia dla pieszych, a pojazdy nie będą zagrożone uszkodzeniem. Znacznie łatwiejsze będzie utrzymanie porządku – zamiatanie liści czy odgarnianie śniegu. Wykonanie projektu znacznie poprawi estetykę otoczenia placówki oświatowej zlokalizowanej blisko centrum Krakowa.
powrót