Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 126:

SPOJRZENIE W PRZESŁOŚĆ

Projekt odrzucony: Projekt „SPOJRZENIE W PRZESŁOŚĆ” o nr BO.OM.126/21 zgłoszony został w kategorii Kultura. Zakłada ustawienie kilku tablic w miejscach charakterystycznych Krakowa przedstawiających zdjęcia historyczne oraz obecne danego miejsca. W wyniku stwierdzenia podczas weryfikacji merytoryczno – prawnej, że wniosek nie zawiera istotnych informacji potrzebnych do analizy, poproszono Wnioskodawcę o dodatkowe wskazówki i uzupełnienia zgodne z § 16 ust. 1 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Na podstawie wniosku oraz uzyskanej odpowiedzi Wnioskodawcy, wniosek podlega odrzuceniu z uwagi na niespełnienie kryteriów merytoryczno-prawnych tj.: Brak podania miejsca realizacji zadania. Oznaczenie przez Wnioskodawcę miejsca usytuowania tablic jako: „miejsca lubiane przez Krakowian” lub „np. Nowa Huta” , bez podania konkretnych miejsc gdzie tablice mają stanąć, w tym numerów działek ewidencyjnych uniemożliwia weryfikację wniosku pod kątem spełnienia warunków zawartych w § 17 ust. 1 pkt. 4) oraz 6) i 7) oraz Regulaminu.Brak podania ilości planowanych tablic, uniemożliwia weryfikację wniosku pod kątem spełnienia warunków zawartych w § 17 ust. 1 pkt. 2) Regulaminu. Brak pełnego oszacowanie kosztów projektu w tym kosztów projektu tablic i ich montażu, przygotowania i druku fotografii, a także kwestii ewentualnych wynagrodzeń z tytułu majątkowych praw autorskich uniemożliwia weryfikację wniosku pod kątem spełnienia warunków zawartych w § 17 ust. 1 pkt. 2) Regulaminu.

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu

Wielu z nas interesuje się historią, zarówno najnowszą Polski, jak i historią lokalną –związaną z miejscem zamieszkania. Najlepszym sposobem zaznajomienia się z nią są zdjęcia, które najdokładniej obrazują nam zachodzące zmiany. W związku z tym projekt „spojrzenie w przeszłość” będzie miał na celu przedstawienie miasta Krakowa na starych fotografiach, przedstawiające charakterystyczne lokalizacje, budynki i miejsca. Zdjęcia przedstawią zmiany, jakie nastąpiły przez ostatnie 20, 30, 40 lat. Projekt realizowany będzie przez ustawienie specjalnych tablic w miejscach lubianych przez Krakowian, na, których będą się znajdowały zdjęcia historyczne oraz obecne danego miejsca. Tablice będą ustawione w łatwo dostępnych miejscach. Wybranie lokalizacji i miejsca będą zależne od dostępu zasobów archiwalnych miasta. Tablice swoim wyglądem powinny przypominać znane nam tablice z mapami osiedli.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Taki projekt powinien być atrakcyjny dla mieszkańców, którzy przypomną sobie dawny wygląd prezentowanych miejsc. Projekt będzie również atrakcyjny dla turystów, którzy będą mogli zapoznać się i porównać dawny i obecny wygląd prezentowanych miejsc i budynków. Dodatkową atrakcją może stać się spacer „szlakiem tablic”.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Przygotowanie do realizacji Pozyskanie wszelkich praw autorskich do zdjęć oraz sporządzenie odpoweidznich dokumentacji wykonawczych 5 000,00 PLN
Realizacja zadania Wykonanie i montaż tablic 100 000,00 PLN
105 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Przygotowanie do realizacji Pozyskanie wszelkich praw autorskich do zdjęć oraz sporządzenie odpoweidznich dokumentacji wykonawczych pierwsza połowa 2022
Realizacja zadania Wykonanie i montaż tablic druga połowa 2022
powrót