Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 58:

Butelkomat - oczyszczamy miasto z plastiku

Projekt odrzucony: Podstawę odrzucenia stanowi: 1) § 17 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa: „W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: które w przypadku projektów, których szacunkowy koszt realizacji przekracza 20 tys. zł, po realizacji generowałyby roczne koszty utrzymania wyższe niż 20% wartości projektu.” Ad. 1. Szacunkowy koszt zakupu, montażu i obsługi jednego Eko-automatu przyjmującego butelki typu PET i puszki aluminiowe wynosi 92 000,00 zł, natomiast oszacowane roczne koszty utrzymania tego typu automatu wynoszą 26 934,02 zł, co stanowi 29 % wartości projektu.

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Ul. Nawojki, działka nr 378/1

Opis projektu

Budowa butelkomatu ma za zadanie propagować proekologiczne postawy obywatelskie wśród mieszkańców Krakowa. Butelkomat stanąłby w strategicznym punkcie Krakowa (bliskie centrum miasta oraz sąsiedztwo terenów Akademii Górniczo-Hutniczej, jednej z największych krakowskich uczelni). Butelkomat stanąłby na stałe i funkcjonowałby zarówno zimą jak i w lecie. Zlokalizowany będzie blisko skrzyżowania ulicy Nawojki oraz Piastowskiej, niedaleko przystanku autobusowego. Automat będzie przyjmować plastikowe butelki PET. W zamian za dostarczenie butelek do automatu, będzie można odebrać nagrodę. Zasady przyjmowania butelek będzie określał regulamin, m. in. należy przynieść ją opróżnioną i suchą, a następnie włożyć do specjalnego otworu w automacie. Uprzednio odkręconą zakrętkę należy umieścić w odpowiednim miejscu w maszynie. Nie trzeba będzie mieć dokumentu potwierdzającego zakup opakowania. Butelkomat zgniecie opakowanie samoczynnie. Z technicznego punktu widzenia dobrze by było, aby butelkomat zasilany był przez odnawialne źródła energii np. panele fotowoltaiczne.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Dzięki butelkomatowi miasto będzie mniej narażone na zaśmiecanie plastikiem. Mieszkańcy będą chętniej  segregować plastikowe butelki, poprzez zmotywowanie ich do otrzymania bonów na ofertę kulturalną miasta. Automat przede wszystkim ma na celu propagowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców, a także będzie elementem kampanii edukacyjnej wśród najmłodszych w zakresie dbania o środowisko. Dodatkowo pozwoli zwrócić uwagę na światowy problem ocieplenia klimatu i związany z tym nadmiar plastiku w przyrodzie, który dotyczy również wszystkich dużych miast, w tym Krakowa. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Zakup i montaż butelkomatu Koszt obejmuje zakup urządzenia od producenta oraz jego montaż w docelowym miejscu. 65 000,00 PLN
Nagrody Nagrody 20 000,00 PLN
Obsługa i serwisowanie butelkomatu Obsługa i serwisowanie butelkomatu 7 000,00 PLN
92 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Montaż urządzenia Działanie przewiduje zakup oraz montaż butelkomatu w wyznaczonym miejscu II połowa 2022
serwis i konserwacja urządzenia Działanie będzie obejmować serwis oraz konserwacje urządzenia 1-2 razy na tydzień
powrót