Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 59:

Zielone przystanki dla Krakowa

Projekt odrzucony: Wskazane lokalizacje są objęte wieloletnią umową koncesji na wymianę wiat na terenie Krakowa. Zgodnie z treścią umowy zadaszenia pozostają w dyspozycji podmiotu prywatnego, do którego obowiązków należy wymiana (dla przystanku „Tauron Arena Kraków Wieczysta” już się dokonała, dla pozostałych nastąpi to w 2022 r) i utrzymanie konstrukcji. Umowa koncesji nie przewiduje montażu wiat o charakterze „zielonych przystanków”. Tym samym projekt narusza Regulamin w art. 17 ust. 4 (sprzeczność z realizowanymi przez Miasto politykami, strategiami i programami) oraz ust 5 (projekt nie posiada akceptacji Koncesjonariusza).

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Przystanek Cystersów

Dodatkowe lokalizacje: Przystanek tramwajowy Cystersów (oba kierunki) Przystanek tramwajowy Białucha (oba kierunki) Przystanek tramwajowy Tauron Arena Kraków Wieczysta (oba kierunki)

Opis projektu


Jako studenci studiów magisterskich e-gospodarka przestrzenna Uniwersytetu Jagiellońskiego interesujący się urbanistyką, rozwojem lokalnym oraz ekologią, chcemy miasta przyjaznego środowisku i jego mieszkańcom. Pragniemy zacząć od małych zmian, gdyż wierzmy, iż na tym buduje się te wielkie.  Proponujemy utworzenie wiat przystankowych, które będą odpowiadać na potrzeby dzisiejszego jak i przyszłego miasta. Projekt ma zostać zrealizowany na terenie ulicy Mogilskiej. Jest to trasa generująca duży ruch pieszy jak i samochodowy. Jest to obszar o niewielkiej retencji. Kolejnym problemem jest brak roślinności bądź jej niewielka ilość. Przyczynia się do obniżania jakości krajobrazu, powstawaniu wysp ciepła czy zmniejszaniu bioróżnorodności rejonu. Wszystkie te czynniki zmniejszają jakość życia i przestrzeni wokół – jest ona monotonnai nie wywołuje żadnych pozytywnych emocji. Inwestycja ta poskutkowałaby poprawą warunków mikroklimatycznych oraz estetycznych. Dodatkowo zostałyby utworzone nowe krawędzie miękkie, które w literaturze opisywane są jako pozytywne elementy przestrzeni miejskiej. Dzięki zielonym przystankom można wprowadzić więcej zieleni w pasie drogowym – nawet do 12 m2 roślinności na dachu wiat przystankowych. Efekty wizualne będą zmieniały się w zależności od pory roku. Roślinność nie wymaga szczególnej pielęgnacji, ponieważ dach jest w stanie przechwycić nawet do 90% wody opadowej. Dzięki dodatkowym elementom, które przejmują opad z chodników czy jezdni za pomocą specjalnych systemów, można ograniczyć możliwość miejscowych podtopień
i odciążyć system kanalizacji. Skutkiem pojawienia się dodatkowej zieleni i retencji wody opadowej będzie zwiększenie komfortu ludzi oczekujących na autobus czy tramwaj w letni dzień. W porównaniu ze zwykłym przystankiem, którego temperatura może wynieść 45° C, zielony przystanek jest w stanie obniżyć temperaturę dachu o 10° C. Odprowadzona woda wpłynie na wilgotność i jakość powietrza – zmniejszy ilość pyłówi zanieczyszczeń pochodzących z ruchliwej jezdni, a roślinność wyprodukuje nawet do 10 kg tlenu na rok. Dzięki temu ludzie z przewlekłymi chorobami układu oddechowego czy układu krążenia będą w mniejszym stopniu narażeni na wystąpienie powikłań związanych z chorobą. Zazielenione elementy przystanku pomogą uniknąć kolizji ptaków, dzięki lepszej widoczności niż ma to miejsce w przypadku przeszklonych wiat przystankowych. Dzięki zamontowaniu paneli fotowoltaicznych możliwe byłoby korzystanie z energii odnawialnej. Opcja ta pozwoliłaby na podładowanie telefonu w trakcie czekania na środek komunikacji miejskiej czy roweru w razie potrzeby. Poprawi to znacznie komfort pasażerów, którzy będą mogli podładować swój sprzęt całkowicie za darmo.Lokalizacja:
Wstawienie nowych wiat przystankowych w miejscu starych. Proponujemy następujące przystanki:

- Cystersów (w obie strony)
- Białucha (w obie strony)
- Tauron Arena Kraków Wieczysta (w obie strony)Uzasadnienie lokalizacji:
Trasa reprezentatywna dla miasta – połączenie ważnego centrum przesiadkowego (Rondo Mogilskie), pośrednio także Dworca Głównego PKP/Dworca Autobusowego z halą widowiskowo-sportową Tauron Arena Kraków. Głównym problemem tych miejsc są tak zwana „Betonoza” oraz brak zieleni. Przystanki będą zlokalizowane w centralnej części jezdni, pomiędzy pasami wyznaczonymi dla samochodów.System retencyjny:

Przystanki zwiększą możliwość retencji na obszarach zabetonowanych, zabrukowanych poprzez zamontowanie w nich systemów retencyjnych odprowadzających wodę w głąb podłoża bądź do zbiorników, a nie do najbliższej studzienki bądź rzeki. Taką wodę można wykorzystać potem
w różnych celach np. do podlewania okolicznej roślinności.

Zieleń:

Zieleń, która pokryje ściany/dach umożliwi zwiększenie bioróżnorodności, która maleje w kolejnych latach wskutek zabudowy coraz to nowszych terenów. Zielony dach wspomoże również system retencyjny. Roślinność przyczyni się do obniżenia temperatury w miejscu przystanków o około 10°C w okresie letnim. Zieleń ze względu na swoje właściwości może przyczynić się do wyłapywania pyłów i zanieczyszczeń produkowanych przez samochody i niską emisję. W ten sposób poprawi jakość powietrza oraz mikroklimat. Elementy zieleni same w sobie poprawiają estetykę miejsca.


Fotowoltaika:
Dodatkowe umieszczenie paneli fotowoltaicznych pozwoli mieszkańcom cieszyć się darmową energią, dzięki której będą mogli np. podładować swój smartfon w trakcie oczekiwania na środek komunikacji miejskiej.

Poszczególne działania:
- budowa systemu retencyjnego wody (zbiornik, przyłącza);
- zamontowanie wiat przystankowych;
- montaż paneli fotowoltaicznych;
- obsadzenie wiat roślinnością, w tym montaż donic;
- pielęgnacja roślinności przez pracowników ZZM.Przykłady podobnych inwestycji:

Zielone przystanki to obecnie modny temat wpisujący się w ramy polityki zrównoważonego rozwoju, transportu czy czystego powietrza. Przykładów takich obiektów można doszukać się w Polsce jak i na świecie, są to np.;

Zielone przystanki Radom
Zielone przystanki Białystok
Zielone przystanki Eindhoven
Zielone przystanki w Niemczech
Zielone przystanki w Singapurze
Zielone przystanki w San Francisco


Podsumowanie funkcjonalności projektu:
- Więcej zieleni w pasie drogowym;
- Efektywne zatrzymywanie wody opadowej (nawet do 500 litrów);
- Obniżenie temperatury - ograniczenie tzw. miejskiej wyspy ciepła;
- Lepszy mikroklimat, więcej tlenu, czystsze powietrze;
- Poprawa samopoczucia i zdrowia mieszkańców;
- Atrakcyjniejsza przestrzeń publiczna;
- Ochrona ptaków (brak potencjalnych kolizji) i owadów;
- Zgodność z trendami proekologicznymi oraz koncepcją Smart City. 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Wyznaczone przystanki obsługują liczne linie tramwajowe (4,5,9,10,44,49,52). Występuję tam niska jakość przestrzeni publicznej. Teren ten pokryty jest w większości betonem oraz kostką brukową, które skutecznie uniemożliwiają zachodzenie procesów retencyjnych. Przystanki zlokalizowane są w centralnej części jezdni pomiędzy pasami wyznaczonymi dla samochodów. Dzięki zielonym przystankom można wprowadzić więcej zieleni w pasie drogowym. Skutkiem pojawienia się dodatkowej zieleni i retencji wody opadowej będzie ograniczenie miejskiej wyspy ciepła oraz zwiększenie komfortu ludzi oczekujących na autobus czy tramwaj. W porównaniu ze zwykłym przystankiem, którego temperatura może wynieść 45° C zielony przystanek jest w stanie obniżyć temperaturę dachu o 10° C.  System retencyjny zwiększy wilgotność powietrza poprzez zatrzymanie części wody opadowej w roślinach. Reszta wody zostanie odprowadzona do zbiorników retencyjnych z możliwością późniejszego wykorzystania. Zazielenione elementy przystanku wpłyną pozytywnie na jakoś powietrza poprzez zatrzymywanie pyłów oraz pomogą uniknąć kolizji ptaków z obiektem, dzięki lepszej widoczności niż ma to miejsce w przeszklonych wiatach przystankowych. Dodatkowo mogą wyprodukować nawet do 10 kg tlenu rocznie. Zamontowanie paneli fotowoltaicznych umożliwi wytwarzanie energii odnawialnej odprowadzanej do sieci energetycznej. Opcja ta pozwoliłaby na podładowanie telefonu w trakcie czekania na środek komunikacji miejskiej czy roweru w razie potrzeby.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Zestaw fotowoltaiczny oferowany przez firmę  dla 6 przystanków 68 700,00 PLN
Montaż dla 6 przystanków 14 400,00 PLN
Pielęgnacja roślinności dla 6 przystanków 27 000,00 PLN
Zakup pojdedyńczych pnączy (1 szt.) dla 6 przystanków 120,00 PLN
Materiały  wyposażenia przystanku:​ - oświetlenie LED; - nagrzewnica; ​ - wentylator/termowentylator; - ładowarka do telefonu; - czujnik zmierzchowy; - czujnik oświetlenia itp. ​ dla 6 przystanków 8 000,00 PLN
Obsadzenie wiaty przystankowej roślinnością dla 6 przystanków 60 000,00 PLN
Wiata przystankowa dla 6 przystanków 180 000,00 PLN
Donica z obsadzoną roślinnością dla 6 przystanków 18 000,00 PLN
System retencyjny dla 6 przystanków 60 000,00 PLN
436 220,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Demontaż starych wiat przystankowych oraz montaż nowych 2 kwartał 2022
Zamontowanie odpowiedniego oporządzenia przystanków 2 kwartał 2022
Montaż systemu retencyjnego 2 kwartał 2022
Obsadzenie wiat przystankowych roślinnością 2 kwartał 2022

Galeria

Załączniki

powrót