Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 69:

Bezpieczny chodnik

Projekt odrzucony: Zadanie odrzucone na podstawie §2 oraz §17 pkt. 2) i 8) Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Uzasadnienie: Zgłoszony projekt zakłada realizację jedynie części zadania - wykonanie wyłącznie koncepcji budowy jednostronnego chodnika bez uwzględnienia środków na opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie stosownych dokumentów formalno – prawnych warunkujących realizację robót budowlanych oraz na wykonanie prac w terenie. Ponadto, biorąc pod uwagę aktualnie opracowywaną dokumentację projektową dla zadania pn. „Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do skrzyżowania ul. Bogucianka z ul. Walgierza Wdałego” na odcinku ok. 310 mb, której koszt zgodnie z zawartą umową wynosi 227 550, 00 zł brutto, a parametry układu drogowego stanów istniejących zarówno na odcinku od skrzyżowania z ul. B. Śmiałego do ul. W. Wdałego jak i na odcinku od ul. W. Wdałego do przystanku końcowego linii 112 są podobne (m.in. brak kanalizacji deszczowej), wnioskować należy, że koszt opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej dla odcinka ul. Bogucianka będącego przedmiotem wniosku BO wynosić będzie ok 450 000, 00 zł brutto (ok. 650 mb), przewidywany koszt realizacji robót budowlanych to ok 6 000 000, 00 zł brutto. Zaznaczyć należy, iż zasadne jest w pierwszej kolejności opracowanie koncepcji, podobnie jak odbyło się to w przypadku odcinka od skrzyżowania z ul. B. Śmiałego do ul. W. Wdałego. Opracowanie koncepcyjne pozwoli określić optymalne warunki realizacji inwestycji z uwzględnieniem ewentualnego wejścia w tereny prywatne oraz uniknięcia nadmiernej wycinki drzew i krzewów. Przewidywany koszt opracowania koncepcji ok 250 000, 00 zł brutto. Całkowity szacowany koszt realizacji inwestycji wynosi 6 700 000, 00 zł brutto. Jednocześnie wskazać należy na brak możliwości realizacji całości inwestycji w cyklu dwuletnim. Realny harmonogram realizacji całości inwestycji: • 2022 r. – wyłonienie wykonawcy opracowania koncepcyjnego, rozpoczęcie opracowania koncepcyjnego, • 2023 r. – zakończenie opracowania koncepcyjnego, wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej, rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej, • 2024 r. – zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i uzyskanie ostatecznej decyzji administracyjnej, • 2025 r. – wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, realizacja robót budowlanych.

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: ulica Bogucianka od ul. Walgierza Wdałego do pętli autobusu linii 112

Opis projektu

Koncepcja budowy chodnika na ulicy Bogucianka będzie kontynuacją obecnie projektowanego pierwszego odcinka chodnika. Bez zsynchronizowania działań proces budowy chodnika w tym rejonie będzie trwał wiele lat. Obecny ruch na tej ulicy jest tak duży, że każde zwlekanie będzie zwiększało ryzyko utraty życia lub zdrowia pieszych poruszających się tą drogą.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Na ul. Bogucianka nie ma w ogóle chodnika a jest on konieczny by zapewnić  bezpieczeństwo w ruchu pieszym. Niestety od wielu lat sytuacja osób poruszających się pieszo tą ulicą jest tragiczna. Ulica Bogucianka jest drogą  na której jest bardzo duży ruch samochodowy.  Dodatkowo odkąd została otworzona obwodnica Skawiny  i poprawiony odcinek ulicy Tynieckiej w Skawinie, kierowcy by ominąć węzeł Sidzina jadą przez Tyniec ulicą Bogucianka do węzła Tynieckiego. Ruch samochodów ulicą Bogucianka przede wszystkim rano i po południu stał się tak duży, że poruszanie się pieszo jest tam bardzo niebezpieczne. Drogą tą uczęszcza dużo dzieci i młodzieży szkolnej, a przypada to na godziny szczytu komunikacyjnego.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Koncepcja Wykonanie koncepcji budowy jednostronnego chodnika wraz z odwodnieniem 400 000,00 PLN
400 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Wyłonienie wykonawcy koncepcji budowy jednostronnego chodnika wraz z odwodnieniem Wyłonienie wykonawcy koncepcji budowy jednostronnego chodnika wraz z odwodnieniem 15/04/2022
Wykonanie koncepcji budowy jednostronnego chodnika wraz z odwodnieniem Wykonanie koncepcji budowy jednostronnego chodnika wraz z odwodnieniem 15/11/2022
powrót