Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 70:

Kamieniołom Zabaw

Projekt odrzucony: Projekt zakłada budowę placu zabaw o charakterze edukacyjnym na terenie nieczynnego Kamieniołomu Bogucianka na działce 127/59, obręb 76, jedn. ewid. Podgórze. Na etapie wstępnej weryfikacji przedmiotowy projekt został poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek. Projekt został zaopiniowany negatywnie przez Wydział Planowania Przestrzennego, z uwagi na brak dopuszczenia w ustaleniach planu funkcji dla możliwości realizacji zadania. Ponadto, z uwagi na chronione siedliska przyrodnicze (murawy kserotermiczne) oraz udokumentowane miejsca występowania chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów (w tym. m.in. gniewosza), a także fakt iż wskazany teren to obszar projektowanego użytku ekologicznego, realizacja zadania byłaby sprzeczna z realizowaną polityką Miasta.

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kamieniołom przy ulicy Bogucianka na działce nr 127/59 obręb 76

Opis projektu

Projekt zakłada zakup wielofunkcyjnego placu zabaw nawiązującego do miejsca gdzie powstanie, czyli kamieniołomu, przeznaczonego dla dzieci składającego się z zegara słonecznego, gry kółko i krzyżyk, huśtawki bocianie gniazdo i wagowej, karuzeli, zjeżdżalni, ścianki wspinaczkowej, tablic manipulacyjnych i edukacyjnych opisujących kamieniołom itp. Sugerowana nawierzchnia bezpieczna to piasek. Plac zabaw wykonany z elementów plastikowych i metalowych będzie posiadał certyfikat bezpieczeństwa. Sprzęt zostanie zamontowany na terenie zielonym w nieczynnym Kamieniołomie. Będą mogli z niego korzystać dzieci z całego miasta, jego zabawki mają mieć charakter edukacyjny. Teren Kamieniołomu jest ogólnodostępny.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Celem jest stworzenie dzieciom bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu. W tej części osiedla nie ma placu zabaw a do najbliższego prowadzi niebezpieczna ulica.
Istnieje więc ogromna potrzeba stworzenia dla dzieci miejsca, w którym będą mogły bezpiecznie się bawić. Teren nieczynnego kamieniołomu idealnie nadaje się do tego celu, ponieważ jest zlokalizowany w pobliżu szlaku turystycznego. Proponowany  w tym miejscu wielofunkcyjny plac zabaw, z czasem rozbudowywany o inne elementy i sprzęty, będzie idealnie służył nie tylko dzieciom z Tyńca, ale również innym dzieciom z całego  miasta. Plac zabaw będzie pełnił ważną funkcję społeczną, gdyż pozwoli dzieciom oderwanym od telewizorów i komputerów bezpiecznie i aktywnie spędzać czas wśród rówieśników, zawierać nowe znajomości, uczyć się i bawić.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Wielofunkcyjny plac zabaw zakup i montaż 150 000,00 PLN
150 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Wybór wykonawcy Postępowanie mające na celu wybór wykonawcy. 15/03/2022
Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych Zgłoszenie organowi administracji architektoniczno - budowlanej zamiaru wykonania robót budowlanych. 15/05/2022
Zakup i montaż placu zabaw Przygotowanie terenu oraz montaż urządzeń 15/11/2022
powrót