Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 73:

Nowy chodnik na PRĄDNIKU!

Projekt odrzucony: OPINIA NEGATYWNA Zadanie odrzucone na podstawie §2 oraz §17 ust. 1 pkt 6 regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Uzasadnienie opinii negatywnej: Proponowane zadanie ma charakter inwestycyjny i wymaga przeprowadzenia pełnego procesu inwestycyjnego, począwszy od opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, a następnie wykonania robót budowlanych w terenie (wieloletni cykl realizacji). Niniejszy projekt opiniowany jest negatywnie ze względu na bardzo skomplikowaną sytuację formalno-prawną i terenową. W wielu miejscach chodnik nie mógłby osiągnąć minimalnej szerokości jaką w opinii Zarządu Transportu Publicznego jest szerokość 2.0 m. Nie pozwala na to szerokość działek gminnych, natomiast jezdnia nie może być zawężona według opinii Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK. Byłoby to naruszenie §44 ust.2 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dodatkowo opinia Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie nakazuje rozwiązania projektowe, które nie wymuszają ingerencji w istniejącą zieleń, umożliwiają ochronę maksymalnej ilości drzew i krzewów rosnących na terenie planowanej inwestycji oraz w jej sąsiedztwie. W tym przypadku jest to bardzo trudne, a praktycznie niemożliwe do spełnienia. Teren jest bardzo bogaty w drzewa i krzewy, co dodatkowo utrudniłoby projektowanie i realizację zadania. W związku z powyższym zadanie opiniuje się negatywnie na podstawie §17 ust. 1 pkt 6 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Opinia jednostki Klimat-Energia-Gospodarka Wodna określa, iż będzie wymagane uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego. Powyższe uwarunkowania powodują, iż zadanie nie byłoby możliwe do wykonania w okresie dwóch lat , co jest niezgodne z §2 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa.

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Rozrywka 1

Opis projektu

Projekt zakłada budowę chodnika po jednej stronie ulicy Rozrywka (od strony Sudołu Dominikańskiego), na odcinku: od ulicy Reduta, przed DPS ul. Rozrywka 1, kilka metrów za zjazdem do zakładów mechanicznych AutoAS ul. Rozrywka 1.
 
Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie zmian w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Ulica Rozrywka to nie tylko kojarzona przez wielu Mieszkańców Krakowa Izba Wytrzeźwień, ale również piękna zielona okolica, którą spacerują liczne grupy osób zamieszkujących Prądnik Czerwony oraz Mistrzejowice. W tym rejonie można spotkać wielu Mieszkańców idących szlakiem Parków Mistrzejowickich, Fortów, Parkiem Reduta w kierunku Prądnika i przeciwnym. Ta ulica służy również jako dojście bądź dojazd do pobliskiego Cmentarza Batowice. To także droga do licznych warsztatów samochodowych i zakładów przy ulicy Rozrywka.
Niestety w związku z tym, że do pobliskiej Izby Wytrzeźwień dojeżdża codziennie wiele radiowozów na sygnale przejście tą ulicą jest bardzo niebezpieczne. Wzdłuż jezdni nie ma praktycznie chodnika ani pobocza. W deszczowe dni, w czasie wzmożonego ruchu pojazdów piesi zmuszeni są do poruszania się błotnistym podłożem.
Przejeżdżające na sygnale radiowozy, auta często wyjeżdżające z zakładów naprawczych czy samochody ciężarowe stwarzają duże zagrożenie dla bezpieczeństwa spacerujących rodzin z dziećmi i seniorów.
Chodnik na tym odcinku jest konieczny.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt Projekt chodnika 20 000,00 PLN
Wykonanie chodnika Wykonanie 220m chodnika 300 000,00 PLN
320 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Wykonanie projektu i przygotowanie terenu Wykonanie projektu i przygotowanie terenu 2022r
Budowa chodnika Budowa 220m chodnika 2023r

Galeria

powrót