Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 60:

Pieszo-rowerowe połączenie ul. Kocmyrzowskiej z Bulwarową

Projekt odrzucony: Zadanie odrzucone na podstawie §17 pkt. 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Uzasadnienie: Zgodnie z miejscowym plan zagospodarowania przestrzennego „Dolina Dłubni-Krzeszowice” wskazany we wniosku odcinek ciągu pieszo-rowerowego w większości przebiega w obszarze opisanym jako KD/D czyli teren przeznaczony pod budowę dróg publicznych klasy dojazdowej. Na ulicach niskich klas (m. in. drogi dojazdowe, najniższa klasa dróg publicznych) zakłada się prowadzenie ruchu rowerowego na jezdni, w ruchu ogólnym. Zatem aby poprowadzić ruch m. in. rowerowy we wnioskowanym obszarze należałoby: rozbudować istniejący w obszarze KD/D.2 odcinek ulicy oraz wybudować łącznik ulic Andersena i Stadionowej (w obszarze KD.D.3). Budowa odcinków ulic, ze względu na dłuższy czas przygotowania dokumentacji projektowej oraz koszty samych robót budowlanych, wykracza poza założenia Budżetu Obywatelskiego. Ponadto w przypadku budowy samodzielnego ciągu pieszo-rowerowego w obszarze opisanym jako KD/D.3 może to uniemożliwić realizację założeń MPZP w kwestii budowy dróg. Aby spełnić kryteria dostępności zakładana trasa powinna łączyć się z ul. Kocmyrzowską. Zatem na działce ewidencyjnej nr 5/19 obr. 44 Nowa Huta (obszar MN.7) powinna zostać wykonana ścieżka łącząca z istniejącymi ciągami pieszymi. Natomiast ul. Kocmyrzowska została objęta zadaniem inwestycyjnym Zarządu Inwestycji Miejskich i na odcinku od ul. Bulwarowej do węzła Grębałów planowane jest opracowanie koncepcji programowej uwzględniającą budowę i przebudowę m. in. chodników i ścieżek rowerowych. Zatem w momencie rozpoczęcia prac budowlanych przy rozbudowie ul. Kocmyrzowskiej, powstały ze środków budżetu obywatelskiego odcinek ścieżki może zostać rozebrany. Dodatkowo zwraca się uwagę na niedoszacowanie kosztów realizacji propozycji, które biorąc tylko pod uwagę podane na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego szacunkowe koszty, powinny być wyższe.

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: ul. Stadionowa

Opis projektu

Projekt przewiduje budowę dwóch odcinków ciągu pieszo rowerowego (CPR) o szerokości 3m łączącej ul. Bulwarową z ul. Kocmyrzowską o łącznej długości 160m.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Projekt umożliwi szybsze rowerowe połączenie pomiędzy Zalewem Nowohuckim/Placem Centralnym z dzielnicą nr XVII. Pozwoli wygodnie ominąć kłopotliwe skrzyżowanie ul. Kocmyrzowskiej z ul. Bulwarową/Cienistą oraz początek ul. Bulwarowej na której nie istnieje infrastruktura rowerowa.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt techniczny/Zezwolenia Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie opinii oraz wszystkich uzgodnień i zezwoleń. 1 500,00 PLN
Ścieżka Przygotowanie terenu pod budowę oraz sama budowa ścieżki (160m). 98 500,00 PLN
100 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Dokumentacja Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie opinii oraz wszystkich uzgodnień. I połowa 2022
Realizacja projektu Wykonanie robót budowlanych. II połowa 2022

Galeria

powrót