Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 3 NR 16:

Ogólnodostępne zajęcia biegowo-ruchowe na terenie Dz. III

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 3 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Proponowane miejsce cotygodniowej zbiórki - parking przy Pilot Tower, rondo Młyńskie

Opis projektu

Zorganizujemy otwarte zajęcia ruchowe dla wszystkich mieszkańców naszej dzielnicy. Wraz z modą na coraz większą aktywność fizyczną chcemy zaproponować cotygodniowe, bezpłatne zajęcia sportowe na terenie naszych osiedli.
Będziemy zajmować się organizacją i prowadzeniem zajęć, mających na celu rozwój, doskonalenie i odnowę sprawności psychofizycznej w ramach aktywnego spędzania wolnego czasu. Wyeksponujemy nasze osiedla. Podczas całego roku prowadzonych w tych miejscach treningów, przekonamy wszystkich, że nasza część Krakowa to fantastyczne miejsce do uprawiania sportu, a w szczególności do rozpoczęcia lub kontynuowania swojej przygody z bieganiem. Nasze treningi będą prowadzone przez profesjonalistów. Osoby z uprawnieniami oraz zawodników z olbrzymim doświadczeniem, którzy na swoje treningi przyciągają tłumy zainteresowanych stroną praktyczną wynikającą z wieloletniego doświadczenia. Będziemy na nie zapraszać dosłownie wszystkich.
Nasza dzielnica, wbrew pozorom, ma ogromny potencjał i uważamy, że można i trzeba to wykorzystać w roku 2022! Inicjatorem projektu jest klubowicz Stowarzyszenia biegaczy "I Ty Możesz Być Wielki". Więcej o nas na: http://itmbw.pl
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Nadrzędnym celem jest upowszechnianie kultury fizycznej w Krakowie, poprzez najprostszą i najpopularniejszą dziś formę aktywności sportowej - poprzez bieganie. Zorganizujemy zajęcia na wysokim poziomie sportowym i organizacyjnym stale wpisujący się w kalendarz ogólnodostępnych działań sportowych w naszej części Krakowa.
Realizacja projektu pozwoli na zorganizowanie treningów na wysokim poziomie organizacyjnym, co przyciągnie większą liczbę osób, a tym samym zachęci więcej mieszkańców naszych osiedli do aktywnego spędzania czasu.
Treningi pozwolą na: rozwój aktywności sportowej na świeżym powietrzu, działanie na rzecz wyrównywania szans młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji życiowej, przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności narkomanii, alkoholizmowi i nikotynizmowi zagrażającym środowisku młodzieży uczącej się, promowanie różnych form sportu, rekreacji i turystyki, współpracę z Gminą Miejską Kraków. Stworzymy optymalne warunki organizacyjne, sprzyjające rozwojowi kultury fizycznej, przy efektywnej promocji i wykorzystaniu miejsc treningów.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Promocja zajęć Informacje na stronie internetowej organizatora, reklama za pomocą wydarzeń na portalu Facebook, reklama na organizowanych wydarzeniach biegowych 0,00 PLN
Zatrudnienie profesjonalnego trenera z uprawnieniami do prowadzenia zajęć lekkoatletycznych Stawka: 120 zł brutto za 1,5 godz. prowadzenia zajęć. Łącznie 30 zajęć 3 600,00 PLN
3 600,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Treningi od marca do października 2022 roku na terenie osiedla Zbiórka o godz. 19:00 w każdy wtorek na parkingu przed Pilot Tower, ul. Pilotów 10 (Rondo Młyńskie) 2022
Charakterystyka długoterminowych skutków: Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców dzielnicy 3, a w szczególności dzieci i młodzieży, poprzez organizację, profesjonalnych, bezpłatnych zajęć biegowo - ruchowych na terenie osiedli, parków oraz ogólnodostępnych obiektów sportowych Dz. III.
powrót