Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 3 NR 18:

Centrum Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Seniorom

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 3 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Dzielnica III PRĄDNIK CZERWONY

Opis projektu

Projekt przewiduje zatrudnienie osoby koordynującej komunikację pomiędzy wolontariuszami a osobami potrzebującymi. Do obowiązków osoby koordynującej będą należały następujące zadania:
- wyszukiwanie możliwości dotarcia do potencjalnych wolontariuszy oraz osób starszych i niepełnosprawnych, 
- nawiązywanie współpracy z lokalnymi szkołami i uczelniami,
- weryfikacja wolontariuszy,
- stworzenie sieci partnerstw w obrębie dzielnicy,
- zbieranie informacji o osobach potrzebujacyych wolontariusza - kontakt telefoniczny i mailowy,                                                                                        - organizacja spotkań integracyjnych,
- aktywne kontaktowanie osób potrzebujących z wolontariuszami,                                                                                                                                - organizacja wyjazdów integracyjnych,                                                                                                                                                                  - organizacja wyjść do instytucji kultury (kino, teatr, filharmonia, wystawy),                                                                                                                   - organizacja zajęć ogólnorozwojowych, warsztatów rękodzieła,                                                                                                                                   - zaznajomienie z możliwościami korzystania z nowych technologii, obsługi komputera,                                                                                                     - prowadzenie różnego typu zajęć w trybie stacjonarnym oraz online.                                                                                                                              

UZASADNIENIE PROJEKTU

Projekt ma na celu:
- umożliwienie osobom starszym i niepełnosprawnym funkcjonowania w życiu codziennym,
- pomoc w wyjściu z własnego domu w rożnych celach (do lekarza, fryzjera i innych),
- pomoc w pokonywaniu barier architektonicznych,
- integrację mieszkańców poszczególnych osiedli,
- uwrażliwienie na potrzeby osób potrzebujących,
- załatwienie spraw urzędowych,
- czytanie książek,
- wyjścia na spacer,
- pomoc w dotarciu do placówek kulturalnych - kino, teatr, wystawy i inne,
- spotkania z ciekawymi ludźmi.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Wyjazdy integracyjne Wynajęcie autokaru, ubezpieczenie, zakup biletów np. bilety na Zamek 16 500,00 PLN
Wyjścia do instytucji kultury Zakup biletów na wyjścia do kina/teatru/opery 6 760,00 PLN
Zajęcia ogólnorozwojowe Zatrudnienie trenera do zajęć „Zdrowy kręgosłup” 3 000,00 PLN
Warsztaty rękodzieła Zatrudnienie trenera do zajęć ceramicznych 4 500,00 PLN
Spotkanie okolicznościowo - podsumowujące Usługa cateringowa 2 860,00 PLN
Wynajem sali Wynajem sali na spotkanie okolicznościowo - podsumowujące 140,00 PLN
Warsztaty ze stylistką Zatrudnienie stylistki 1 000,00 PLN
Zakup żywności Zakup żywności na potrzeby spotkań 840,00 PLN
Warsztaty nowych technologii Zatrudnienie osoby do prowadzenia zajęć z obsługi komputera/laptopa/telefonu 2 000,00 PLN
Zajęcia z nordic walking Zatrudnienie trenera do nordic walking 1 980,00 PLN
39 580,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Centrum Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Seniorom Projekt ma na celu integrację osób niepełnosprawnych i starszych ze społeczeństwem styczeń - grudzień 2022
Charakterystyka długoterminowych skutków: Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na zmniejszenie izolacji osób starszych i niepełnosprawnych, a także na wzrost świadomości mieszkańców Dzielnicy III i uwrażliwienie na potrzeby w/w osób.
powrót