Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 11 NR 39:

Profesjonalne, bezpłatne zajęcia biegowe dla mieszkańców

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 11 - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Miejscem spotkania będzie teren zieleni dostępnej publicznie przy sklepie Lidl, który zlokalizowany jest na skrzyżowaniu ul. Łużyckiej z ul. Nowosądecką. (50.0130998, 19.9686961)

Opis projektu

Zorganizujemy otwarte zajęcia ruchowe dla wszystkich mieszkańców naszej dzielnicy. Wraz z modą na coraz większą aktywność fizyczną chcemy zaproponować cotygodniowe, bezpłatne zajęcia sportowe na terenie naszych osiedli. Będziemy zajmować się organizacją i prowadzeniem zajęć, mających na celu rozwój, doskonalenie i odnowę sprawności psychofizycznej w ramach aktywnego spędzania wolnego czasu. Wyeksponujemy nasze osiedla. Podczas całego roku prowadzonych w tych miejscach treningów, przekonamy wszystkich, że nasza część Krakowa to fantastyczne miejsce do uprawiania sportu, a w szczególności do rozpoczęcia lub kontynuowania swojej przygody z bieganiem. Nasze treningi będą prowadzone przez profesjonalistów. Osoby z uprawnieniami oraz zawodników z olbrzymim doświadczeniem, którzy na swoje treningi przyciągają tłumy zainteresowanych stroną praktyczną wynikającą z wieloletniego doświadczenia. Będziemy na nie zapraszać dosłownie wszystkich. Nasza dzielnica, wbrew pozorom, ma ogromny potencjał i uważamy, że można i trzeba to wykorzystać w roku 2021! Inicjatorem projektu jest klubowicz Stowarzyszenia biegaczy "I Ty Możesz Być Wielki". Więcej o nas na: http://itmbw.pl"

UZASADNIENIE PROJEKTU

Nadrzędnym celem jest upowszechnianie kultury fizycznej w Krakowie, a w szczególności na terenie różnych osiedli naszej dzielnicy, poprzez najprostszą i najpopularniejsze dziś formy aktywności sportowej - poprzez bieganie. Zorganizujemy zajęcia na wysokim poziomie sportowym i organizacyjnym stale wpisujący się w kalendarz ogólnodostępnych działań sportowych w naszej części Krakowa. Realizacja projektu pozwoli na zorganizowanie treningów na wysokim poziomie organizacyjnym, co przyciągnie większą liczbę osób, a tym samym zachęci więcej mieszkańców naszych osiedli do aktywnego spędzania czasu. Treningi pozwolą na: rozwój aktywności sportowej na świeżym powietrzu, działanie na rzecz wyrównywania szans młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji życiowej, przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności narkomanii, alkoholizmowi i nikotynizmowi zagrażającym środowisku młodzieży uczącej się, promowanie różnych form sportu, rekreacji i turystyki, współpracę z Gminą Miejską Kraków. Stworzymy optymalne warunki organizacyjne, sprzyjające rozwojowi kultury fizycznej, przy efektywnej promocji i wykorzystaniu miejsc treningów

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Zatrudnienie profesjonalnego trenera z uprawnieniami do prowadzenia zajęć lekkoatletycznych Stawka: 120 zł brutto za 1,5 godz.prowadzenia zajęć. Łącznie 80 zajęć 9 600,00 PLN
Promocja zajęć Informacja na stronie internetowej organizatora, reklama za pomocą wydarzeń na portalu Facebook 0,00 PLN
9 600,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Treningi od marca do grudnia we wtorki. Zbiórka we wtorki o godz. 19:00. 2022
Treningi od marca do grudnia w czwartki. Zbiórka w czwartki o godz. 19:00. 2022
Charakterystyka długoterminowych skutków: Zagospodarowanie czasu wolnego i zachęcenie do aktywności fizycznej mieszkańców dzielnicy, a w szczególności dzieci i młodzieży, poprzez organizację profesjonalnych i bezpłatnych zajęć biegowo-ruchowych na terenie Kurdwanowa, Woli Duchackiej i Piasków.
powrót