Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 3 NR 40:

Rewitalizacja terenów zielonych na osiedlu Tadeusza Kantora

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 3 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: ul. Tadeusza Kantora od nr 2 do nr 7 na działkach 561/70 i 561/73

Opis projektu

Projekt przewiduje rewitalizację zieleni na terenie osiedla przy ul. Tadeusza Kantora wokół bloków 2, 4, 6 oraz bloków 3, 5 i 7. Projekt przewiduje możliwość:

 1.  Nasadzeń drzewek owocowych, krzewów kwitnących, wyznaczenie rabat kwiatowych
 2. Organizacje w skrzyniach małych grządek z ziołami, które mogą być używane do celów kulinarnych przez Mieszkańców. Posadzenie w skrzyniach zapobiegnie przypadkowemu wykoszeniu ziół w czasie koszenia trawnika.
 3. Instalację budek lęgowych dla ptaków (w razie możliwości- po skonsultowaniu z przyrodnikiem)
 4. Instalację domków dla jeży (w razie możliwości- po skonsultowaniu z przyrodnikiem)
 5. Instalację domków dla wolnożyjących kotów (w razie możliwości- po skonsultowaniu z przyrodnikiem)
 6. Instalację budek dla wiewiórek (w razie możliwości- po skonsultowaniu z przyrodnikiem)
 7. Dostawienie ławek
 8. Wytyczenie alejek np. do trzepaków lub przez teren zielony
 9. Instalację tablicy informacyjnej Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony
 10. Instalację tablicy ogłoszeniowej dla Mieszkańców
 11. Instalację urządzeń do zbierania deszczówki z dachów (podziemnych lub naziemnych), którymi będą zbiorniki po 10m3 każdy wraz z dodatkowym filtrem poprawiającym jakość wody, pompą, wężem na bębnie, włącznikiem, aby umożliwić samodzielne podlewanie części zielonej przez Mieszkańców w przypadku dłuższego okresu suszy
 12. Tablice informacyjne o sposobie karmienia ptaków/ niekarmienia szczurów/ dbania o koty wolnożyjące itp.
 13. Wybudowanie chodnika z żywicy lub kostki brukowej w miejscu zniszczonego już chodnika biegnącego obok bloku przy ul. Tadeusza Kantora 2
 14. Montaż poidełek dla ptaków lub drobnych zwierząt

 

Dokładny zakres działań, który może być różny dla każdego z przyblokowych zieleńców, w związku z różnym stopniem zagospodarowania terenów zielonych - do wysokości pozyskanych środków.

Podane obiekty małej architektury stanowią przykład elementów wyposażenia i wskazówkę dla projektantów projektu budowlanego. Konkretne typy obiektów małej architektury i ich ilości zostają doprecyzowane na etapie uzgodnień branżowych (dostosowanie do przepisów prawa, m.in. odległości od budynków, dróg, strefy bezpieczeństwa, sieci infrastruktury technicznej). Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Tereny zielone wymagają ciągłej pielęgnacji, aby zachować swój piękny i funkcjonalny wygląd. Mieszkańcy zgłaszają też różne potrzeby dotyczące tych terenów - dostawienie ławek, wytyczenie ścieżki, nasadzenia, tablice informacyjne itp., ale i często oferują swoją pomoc np. w zagospodarowaniu części terenu zielonego lub podlewaniu roślin w czasie upałów. Na terenach zielonych żyje sporo małej fauny, która korzysta z istniejącej zieleni i wymaga troski o nią.
Montaż zbiorników do magazynowania deszczówki o pojemności ok 10m3 litrów wody. Zbiorniki będą posiadały włącznik, pompę i dodatkowe filtry do zatrzymywania zanieczyszczeń, co poprawi jakość wody. Zbiorniki będą miały także węże ogrodowe na bębnie, aby umożliwić wykorzystanie zebranej deszczówki do podlewania terenów zielonych przez mieszkańców, jeśli zajdzie taka potrzeba w wyniku suszy.
Projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności, a pomysł do montażu zbiorników do łapania deszczówki jest proekologiczny i zapewnia dbałość o zasoby wodne.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Realizacja Roboty budowlane do wysokości środków 530 000,00 PLN
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami. 20 000,00 PLN
550 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami. 2022
Spotkanie z mieszkańcami Przedstawienie projektu mieszkańcom 2022
Realizacja Roboty budowlane 2023
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada rewitalizację zieleni wokół bloków na ul. Tadeusza Kantora, planuje się nowe nasadzenia, instalację urządzeń do zbierania deszczówki oraz zakup i montaż elementów małej architektury. Inwestycja uatrakcyjni teren okolicy, zachęci do spędzania czasu na świeżym powietrzu, a nowe nasadzania wpłyną na poprawę jakości powietrza. Zbiorniki do zbierania deszczówki umożliwią wykorzystanie wody deszczowej do podlewania terenów zielonych, co przyczyni się do wzrostu świadomości ekologicznej wśród mieszkańców.
powrót