Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 62:

Wsparcie dla Niewidomych i Niepełnosprawnych

Projekt odrzucony: Zadanie odrzucone na podstawie §17.1 pkt. 2 i 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Wnioskowane zadanie przewiduje modernizację przejścia podziemnego pod alejami przy ul. Konopnickiej w celu wprowadzenia ułatwień dla osób niewidomych i niepełnosprawnych.Odnosząc się do poszczególnych elementów wniosku: Kratka odprowadzająca wodę - zastosowanie odwodnienia liniowego dla ujęcia wody z chodników stanowiących dojścia do przejścia wymaga opracowania projektu architektoniczno-budowlanego. Przy stwierdzeniu występowania pochyleń nawierzchni chodników w kierunku istniejących schodów, może być konieczne zaprojektowanie odpowiedniego urządzenia odbierającego wodę i wykonanie projektu kanalizacji odprowadzającej wodę z odwodnienia liniowego do sieci miejskiej. Budowa kanalizacji odprowadzającej wodę z nawierzchni chodników przed schodami wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Odwodnienie liniowe w dolnej części schodów jest zaprojektowane prawidłowo.Budowa zadaszenia nad schodami - jest zadaniem inwestycyjnym wymagającym wykonanie projektu i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Nierdzewne poręcze – renowacja powłoki antykorozyjnej na poręczach zamontowanych na murach przyschodowych oraz poprawa równości płyt posadzkowych w przejściu została zlecona w ramach bieżącego utrzymania drogowych obiektów inżynierskich z terminem realizacji do 31.07.2021. Zmiana długości schodów – wymiary schodów prowadzących do przejścia spełniają warunki Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Przebudowa schodów polegająca na wydłużeniu biegu przy przystanku autobusowym przy obecnym układzie dojść prowadzących do przystanku z uwagi na uwarunkowania terenowe jest niemożliwa. Sugerowana likwidacja dwóch dojść do przejścia pogorszyłaby warunki dostępu do obiektu. Budowa platform przyschodowych – korzystanie z platform przyschodowych nie jest bezobsługowe. Konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych na zatrudnienie osób obsługujących ww. platformy w systemie zmianowym. Należy również zapewnić pomieszczenie, które pełniłoby funkcje miejsca pracy dla ww. osób. W obecnej sytuacji brak jest pomieszczenia, które mogłoby spełniać ku temu warunki. Z doświadczenia tutejszej Jednostki wynika również bardzo duża awaryjność tego typu platform m.in. ze względu na warunki atmosferyczne. Budowa platform przyschodowych wiązałaby się z budową ich zadaszenia jak i budową ścian poziomych, które zabezpieczałyby platformy. Jedyną alternatywą do platform jest budowa wind, natomiast ze względu na ograniczone możliwości terenowe ich usytuowanie we wskazanym przejściu może być problematyczne. Zważywszy na złożoność zgłoszonego zadania nie można rozpatrywać go jedynie w formie modernizacji poszczególnych elementów lecz w odniesieniu do kompleksowej przebudowy całego przejścia podziemnego. Dla realizacji powyższego zakresu (odwodnienia, budowy zadaszenia, przebudowy schodów oraz analizy możliwości budowy wind bądź innego udogodnienia dla osób niepełnosprawnych) konieczne jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, pozyskanie wszelkich niezbędnych opinii i uzgodnień, decyzji formalno-prawnych. Biorąc pod uwagę powyższe, koszt realizacji przekroczy założony w limit kwotowy dla zadań ogólnomiejskich. Maksymalna wartość złożonego projektu to kwota 1 400 000 zł. Z uwagi na konieczność opracowania dokumentacji projektowej a następnie realizacji zadania polegającego na kompleksowej przebudowie przejścia podziemnego zakres robót nie może być ograniczony do limitu kosztów przyjętego w ramach budżetu obywatelskiego.

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Przejście podziemne pod alejami przy ulicy konopnickiej niedaleko mostu dębnickiego.

Opis projektu

Projektowe ułatwienia dla osób niedowidzących, niewidomych, poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego lub kul lub posiadających ograniczenia ruchowe.


1. Kratka odprowadzająca wodę

Zapewnia sprawny odpływ topniejącej wody tak by nie tworzył się lód na schodach i ślizgawice, na których ludzie wywracają się zwłaszcza na zakręcie pod łącznikiem drogowym.
 
Stan Obecny:
 
 
 
 
2. Zadaszenie ponad schodami

Wyeliminuje problem ciągłego oblodzenia schodów i śliskiej powierzchni trwożących szczególne zagrożenie dla osób niewidomych i lub niepełnosprawnych fizycznie. Takie rozwiązanie jest stosowane w wielu punktach miejscach i jest zaskakujące, że nie zostało jeszcze wprowadzone na tym przejściu, które jest jednym z głównych punktów transportowych dla osób niepełnosprawnych.
 
 
3. Nierdzewne poręcze

Obecne metalowe poręcze poddawane działaniu czynników atmosferycznych rdzewieją nieustanie. Farba z rdzą zaczyna się odłupywać tworząc zagrodzenie skaleczenia dla osób niewidomych, które musze się chwycić poręczy zwłaszcza w okresie zimowym. Te odłamki farby i rdzy są zagrożeniem tężca i innych infekcji, dlatego należy stosować kompozytowa/plastikową powłokę na poręczy tak by zawsze była bezpieczna do chwycenia. Zadaszenie ponad schodami dodatkowo sprawi, że będzie ona sucha.
 
Stan Obecny ! :

 
 
4. Zmiana długości schodów

Schody w obecnym stanie posiadają absolutnie minimalna długość, co sprawia ze stopa/but osoby wchodzącej jest średnio w połowie zawieszona. Większość osób w taki sposób właśnie przemieszcza się po tych schodach, co w przypadku oblodzenia dodatkowo zwiesza ryzyko upadku i złamania kończyny lub nadwyrężenia stawu. Dla osób niepełnosprawnych są one za krótkie. Zwłaszcza dla osób przemieszczających się o kulach, których stopy dość często są w pewnym stopniu bezwładne lub poziom kontroli jest ograniczony. Jest to niezwykle przykry widok, gdy osoba niepełnosprawna zmuszona by użyć tego przejścia musi wkładać więcej wysiłku w ułożenie stopy i piety na tych schodach niż w samo chodzenie o kulach.  
 
Stan Obecny:
 
 
5. Dwie Platformy schodowe
 
Zamontowanie platform windowej umożliwi wreszcie osobom poruszającym się przy użyciu wózka inwalidzkiego korzystanie z tego przejścia. Dziwi fakt ze autobusy miejskie posiadają wjazd w centralnej części autobusu, ale przystanki i przejścia pod ulicami już nie…
Takie platformy mogą by być również używane przez osoby niewidome sprawiając ze przejście pod alejami było by proste ja przejście przez zwykle przejście dla pieszych. Dodatkowym atutem była by możliwość używania takiej platformy przez osoby z woskami dziecięcymi.
Mocowanie platform mogłoby wykorzystywać szynę wmontowana w ścianę lub punkt oparcia na schodach minimalizując koszty instalacji i konserwacji.


               

               

UZASADNIENIE PROJEKTU

Projekt zakłada ułatwienia dla osób niewidomych, niedowidzących, poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego lub o kulach inwalidzkich. Osoby te są częstymi uczestnikami ruchu w tej strefie miejskiej ze względu na liczne wokoło placówki specjalne i placówki wspomagające osoby niepełnosprawne. Najbliższą i jedną z największych jest Zespołu Szkół i Placówek „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” Tyniecka 6, 30-319 oraz Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i Słabowidzących pod tym samym adresem.

 
W szczególności w okresie zimowym to przejście jest niezwykle niebezpieczne. Brak zadaszenia stwarza ciągłe niebezpieczeństwo oblodzenia schodów i zakrętów. Dla osób niewidomych jest to niezwykle niebezpieczne gdyż te nie maja możliwości ocenić nawierzchni, po której się przemęczają dopóki na nią nie wejdą. Schody natomiast poprzez brak zadaszenia są w ciągłym stanie oblodzenia lub zamarzania stopniałej wcześniej wody trwożąc istna ślizgawicę, która jest jak pułapka dla wszystkich niepełnosprawnych.

Osoby niepełnosprawne fizycznie poruszające się przy użyciu wózka inwalidzkiego lub kul inwalidzkich mogą nie być w stanie przejść na druga stronę wcale. Zjazdy dla wózków dziecięcych są tak nieudolnie i nierozsądnie skonstruowane ze większość kobiet z wózkami woli wziąć dziecko na jedna rękę a cały wózek ciągnąć drugą ręką niż korzystać w „ułatwień” zaprojektowanych przy budowę tego przejścia.
 
Osoba na wózkach inwalidzkich nie są w stanie użyć żadnego ułatwienia pozostając z niczym a osoby poruszające się o kulach ryzykują, ponieważ schody zaprojektowane przez tych samych „profesjonalistów” są tak krótkie ze osoby zdrowe musza korzystać z połowy długości schodów by iść w naturalny sposób przez to przejście. Osoby z niepełnosprawnością w dolnych partiach ciała nie mogą ryzykować upadku na betonowe schody i musza nieudolnie i z mozołem starać się stawiać stopy powoli i w pełni na każdym ze schodów jednocześnie wspierając się kulami, co tworzy absurdalny w 21 wieku obraz człowieka przemieszczającego się w strukturze miejskiej z trudem i ryzykiem dla własnego zdrowia.
 
Tak dalej być nie może!
 

 

 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Dwie platformy schodowe W zależności od miejskich środków i podwykonawców cena może drastycznie się zmniejszyć . Podana kwota jest szacowana na platformy schodowe dobrej jakości wykonane w wysokim standardzie. 55 000,00 PLN
Kratki odprowadzające wodę Koszt materiałowy kratek obejmujących obszar czterech wejść lub 2 wejść przy przeprojektowaniu przejścia podziemnego. 2 000,00 PLN
Modernizacja poręczy W zależności od podwykonawców miejskich. 3 000,00 PLN
Modernizacja schodów Do ustalenia przez osoby odpowiedzialne za modernizacje struktur miejskich. 20 000,00 PLN
Remont generalny zużytych płyt. Do ustalenia przez osoby odpowiedzialne za modernizacje struktur miejskich. 100 000,00 PLN
180 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Remont generalny przejścia Przy tak rozbudowanej modernizacji miejskiej jest niezwykle korzystne aby wyremontować strukturę i sprawdzić nośniki pod alejami. 2021
Instalacja Platform schodowych W zależności od decyzji w sprawie platform mogą one być zamontowane relatywnie szybko i sprawnie. Będzie jednak konieczne podłączenie sieci elektrycznej. 2021
Zwiększenie długości schodów Możliwe jest zredukowanie ilości wejść do przejścia z czterech do dwóch i wydłużenie schyłu schodowego tak by był wygodny dla niepełnosprawnych. W przypadku pozostania przy cztero-wejściowym projekcie i zainstalowaniu platform schody mogą pozostać w swojej naturalnej długości jeśli będzie to zbyt trudne to zmodernizowania. 2021
Instalacja zadaszenia nad schodami Ostatni etap prac tworzący strukturę zabezpieczająca dla całego obiektu. 2021

Galeria

powrót