Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 3 NR 36:

Pogromcy nudy IV

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 3 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: al. 29 Listopada 102

Opis projektu

Projekt zakłada zakup potrzebnych sprzętów – w tym sprzętu sportowego, animacyjnego, gier, zabawek
edukacyjnych, zestawów instrumentów i przyrządów oraz książek, filmów, audiobooków, płyt z muzyką – które są
przydatne do organizacji czasu, wydarzeń i zabaw dla dzieci korzystających z oferty MDK na co dzień. Jednak
zwłaszcza są przydatne w czasie ferii zimowych (Akcja Zima, gdzie dziennie uczestniczy w zajęciach około 30
dzieci), w czasie wakacji (Akcja Lato, gdzie dziennie uczestniczy około 50 dzieci), a także w czasie roku szkolnego,
gdy przed pandemią organizowane były zajęcia w okolicach świąt, okolicznościowe lub w ramach współpracy z pobliskimi
placówkami szkolnymi (uczestniczy w nich około 60 dzieci, a w niektórych imprezach, w tym także rodzinnych z
rodzicami około 70 lub więcej osób). Sprzęt ten służy rozwijaniu u uczestników zdolności poznawczych,
koncentracji, ciekawości, spostrzegawczości, daje możliwość doświadczenia pewnych zjawisk, a poprzez
atrakcyjną formę sprawia, że zajęcia są ciekawsze. Poprzednie zakupy sprzętu w ramach projektów „Pogromcy
nudy”, „Pogromcy nudy II” oraz "Pogromcy nudy III" pozwoliły zwiększyć atrakcyjność oferty placówki miejskiej. Okres pandemii, który nie zatrzymał działalności Młodzieżowego Domu Kultury z dziećmi i młodzieżą, pokazał jednak, że potrzebne są wciąż nowe projekty i pomysły, aby poziom świadczonych usług zwiększał się, tym bardziej, że z czasem i postępem szczepień spotkania masowe mogą powrócić.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Z oferty MDK korzysta obecnie z zajęć stałych ponad 1100 uczestników, a z oferty imprezowej w sposób stały lub
wspólnie z rodzicami lub ze szkołą skorzystało - w ostatnim pełnym roku bez pandemii - łącznie blisko 5000 osób. Sprzęt tego typu jest potrzebny, gdyż stary ulega zużyciu, a potrzeby dzieci są duże i cały czas rosną. Na rynku pokazują się nowe modele sprzętu, niektóre z nich są bardzo atrakcyjne i rozbudzają wyobraźnię dzieci. Realizacja zadania pozwoli na lepsze wykorzystanie możliwości organizacyjnych i ludzkich kadry MDK. Potrzeby takie były zgłaszane także przez rodziców, których dzieci korzystają z oferty MDK. Nowe, atrakcyjne sprzęty animacyjne pozwolą na jeszcze lepszą organizację zabaw przygotowanych dla uczestników zajęć, a także na organizację nowych imprez i nowych tematów spotkań dla grup szkolnych oraz innych uczestniczących w zajęciach okolicznościowych. Od stycznia 2019 r. możliwości MDK powiększyły się, gdyż po długoletnim remoncie został oddany do użytkowania jeden z jego dwóch budynków, który oferuje liczne możliwości prowadzenia ciekawych zajęć, ale mimo systematycznych zakupów brakuje sprzętu dla wszystkich chętnych uczestników. W 2020 r. - mimo pandemii - MDK pracował w sposób ciągły i stacjonarny, w przeciwieństwie do placówek oświaty oraz placówek kultury. Ten rok pokazał, że są potrzeby na nowy sprzęt do prowadzenia działań z dziećmi i młodzieżą.Każdy z mieszkańców Miasta Krakowa, który spełnia kryterium wiekowe może zapisać się na zajęcia MDK, choć co jest oczywiste - w takiej ilości osób, jaka została przygotowana przez placówkę, a wynikająca z powierzchni, stanowisk pracy, ilości opiekunów i nauczycieli oraz przepisów sanitarnych obowiązujących w czasie pandemii.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
sprzęt sprzęt animacyjny, zabawki, gry, książki, płyty, audiobooki potrzebne do działań z dziećmi i młodzieżą 5 000,00 PLN
5 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
wybór potrzebnego sprzętu Wybór sprzętu i dostawcy I półrocze 2022
Zakup potrzebnego sprzętu Zakup sprzętu i jego wykorzystanie II półrocze 2022
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada doposażenie Młodzieżowego Domu Kultury przy al. 29 Listopada 102 w Krakowie w niezbędne sprzęty różnego rodzaju (min. sprzęt sportowy, animacyjny, gry, zabawki edukacyjne, zestawy instrumentów i przyrządów, książki, płyty, audiobooki itp.), które będą wykorzystywane w czasie zajęć z dziećmi korzystającymi z oferty placówki na co dzień, jak również w okresie ferii zimowych, wakacji, imprez rodzinnych. Mając na względzie zwiększenie atrakcyjności zajęć, pojawiające się nowe modele sprzętów, wciąż rosnące potrzeby dzieci oraz zużycie dotychczasowego sprzętu, realizacja tego zadania pozwoli na lepszą organizację zabaw przygotowanych dla uczestników zajęć, a także na organizację nowych imprez i nowych tematów spotkań. Wykorzystanie sprzętu podczas zajęć sprzyjać będzie rozwijaniu u uczestników zajęć zdolności poznawczych, koncentracji i ciekawości.
powrót