Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 11 NR 27:

Śladami Mickey Tysona - bezpłatne zajęcia dla dzieci

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 11 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: ul. Czarnogórska 14

Opis projektu

Projekt przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkolnej w formie bezpłatnych zajęć w dyscyplinie boks. Zajęcia będą się odbywały dwa razy w tygodniu w wymiarze po 1h i zostaną przeprowadzone dla trzech grup szkoleniowych. Łącznie zaplanowane jest przeprowadzenie 90h zajęć w miesiącach od września do grudnia dla około 100 uczestników.
Zajęcia będą przeprowadzone w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 17 przy ul. Czarnogórskiej 14 w Krakowie. Szkoła posiada sale treningowe przystosowane do prowadzenia treningów sportów walki oraz sprzęt sportowy niezbędny do realizacji zajęć jak worki bokserskie, gruszki, tarcze, skakanki.
Każdy z uczestników otrzyma własne rękawice bokserskie, które są niezbędnym elementem zajęć oraz okazjonalną koszulkę promująca projekt.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Realizacja projektu w formie bezpłatnych zajęć dla uczestników jest szansą dla wszystkich chętnych dzieci i młodzieży bez względu na status majątkowy, dzięki temu stworzymy możliwości dostępu do sportu i profesjonalnego szkolenia młodym ludziom. Zwiększymy aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży; promocja kultury fizycznej i zdrowego trybu życia wśród bezpośrednio wśród uczestników jak również w formie pośredniej wśród ich bliskich; poszerzenie świadomości zdrowego i aktywnego trybu życia; rozwój sportowy uczestników oraz stworzenie dla nich możliwości dalszego rozwoju w tej dziedzinie; promocja naszego miasta i naszej dzielnicy jako sprzyjającej oraz dającej możliwość sportowych działań i aktywności; zagospodarowanie wolnego czasu przez dzieci i młodzież w pozytywny i rozwijający sposób; stworzenie alternatywy dla młodych mieszkańców blokowisk dzielnicy. Wspieranie inicjatyw oraz działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich, pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie dobrych praktyk na terenie naszej dzielnicy. Promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu. Zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa lokalnego oraz upowszechnianie dobrych praktyk aktywności.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Wynagrodzenie instruktora Koszt zatrudnienia instruktorów (90 godzin zajęć x 100 zł brutto) 9 000,00 PLN
Wynajem obiektu Wynajem sali sportowej do przeprowadzenia zajęć (90 godzin x 50,00 zł) 4 500,00 PLN
Zakup sprzętu sportowego Koszt zakupu rękawic dla uczestników zajęć (120 zł x 100 sztuk) 12 000,00 PLN
Obsługa biurowa i księgowa Koszt obsługi biurowej i księgowej (5 miesięcy x 2 osoby x 250 zł) 2 500,00 PLN
Promocja Stworzenie strony internetowej, obsługa mediów społecznościowych, druk plakatów i ulotek 3 000,00 PLN
Zakupu koszulek Koszt zakupu koszulek dla uczestników zajęć (20 zł x 100 sztuk) 2 000,00 PLN
33 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
1. Organizacja biura projektu Utworzenie biura projektu w skład, którego wejdzie koordynator projektu oraz obsługa księgowo-biurowa. Podpisane zostaną umowy oraz rozdzielone zostaną kompetencję i obowiązki. Biuro projektu koordynować będzie całość zadań związaną z organizacją zajęć na każdym etapie. Podpisane zostaną stosowne umowy z pracownikami biura projektu oraz trenerami. Biuro projektów prowadzić będzie promocję projektu oraz rekrutację uczestników jak również zadba o właściwe rozliczenie oraz ewaluację projektu 01.08 - 23.12.2022
2. Rekrutacja Rekrutacja będzie prowadzona przez kontakty ze szkołami podstawowymi z dzielnicy XI. Zostaną rozesłane plakaty oraz ulotki opisujące projekt. Uruchomiony zostanie profil społecznościowy oraz strona internetowa, które pomogą w komunikacji oraz promocji projektu. Zostaną podpisane deklaracje uczestnictwa w projekcie oraz uzgodnione zostaną grupy szkoleniowe i ich godziny zajęć. 29.08 - 05.09.2022
3. Szkolenie Przeprowadzenie szkolenia w ilości łącznej 90 godzin zajęć dla 3 grup zajęciowych po dwa razy w tygodniu dla każdej. 06.09 - 19.12.2022
4. Promocja efektów projektu Zarówno przez stronę internetową jak i profile społecznościowe będzie prowadzona kampania informacyjna dokumentująca działania prowadzone w ramach projektu oraz promująca jego efekty. Materiały zostaną również rozesłane do regionalnych mediów. 01.11 - 23.12.2022
5. Ewaluacja projektu Zakończenie oraz ocena efektów realizacji projektu pozwoli wyciągnąć potrzebne do kontynuacji działań projektu w przyszłości. Odpowiednia ocena jakości pracy prowadzonej w projekcie obejmować będzie zarówno prace biura projektu jak i zajęcia dydaktyczne. Kontrola wewnętrzna pozwoli usprawnić w przyszłości program projektu tak aby kontynuacja działań podjęta w ramach ewentualnego naboru odbyły się na wyższym poziomie. 19 - 23.12.2022
Charakterystyka długoterminowych skutków: Realizacja projektu jest szansą dla wszystkich chętnych dzieci i młodzieży bez względu na status majątkowy na dostęp do sportu i profesjonalnego szkolenia. Zwiększenie aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży, promocja kultury fizycznej i zdrowego trybu życia.
powrót