Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 129:

Z nową mocą po pandemii! Bezpłatne zajęcia dla dzieci

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: 11 krakowskich Młodzieżowych Domów Kultury

Dodatkowe lokalizacje: Młodzieżowy Dom Kultury "Dom Harcerza" im. prof. Aleksandra Kamińskiego, ul. Lotnicza 1; Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Grunwaldzka 5; Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana, ul. Krupnicza 38; Młodzieżowy Dom Kultury "Dom Harcerza", ul. Władysława Reymonta 18; Młodzieżowy Dom Kultury, al. 29 Listopada 102; Młodzieżowy Dom Kultury im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, ul. Beskidzka 30; Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak", ul. Franciszka Bujaka 15; Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Hieronima Wietora 13-15; Młodzieżowy Dom Kultury im. Andrzeja Bursy, os. Tysiąclecia 15; Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka, os. Kalinowe 18; Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 Krzesławice, os. Na Stoku 27B;

Opis projektu

Projekt przewiduje dofinansowanie każdego z 11 krakowskich Młodzieżowych Domów Kultury taką samą kwotą 70
tys. zł, którą placówki będą mogły wykorzystać na przygotowanie lub poszerzenie swojej bezpłatnej oferty dla
dzieci i młodzieży w 2022 r. Pieniądze zostaną przeznaczone na działania statutowe jednostek, w tym: na
organizację akcji letniej (Akcja Lato), organizację zajęć, integrację dzieci i młodzieży z różnych środowisk, uczestnictwa w życiu
kulturalnym miasta, wyzwalaniu aktywności twórczej, podejmowania nowych tematów spotkań i zajęć oraz
organizacji zajęć w nowej, zmieniającej się rzeczywistości – zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności oraz
możliwościami technicznymi, infrastrukturalnymi i organizacyjnymi poszczególnych Młodzieżowych Domów
Kultury.
Samo dofinansowanie ma na celu przeciwdziałanie skutkom kryzysu z powodu pandemii oraz koniecznych cięć
budżetowych, które dotkną wszystkie instytucje miejskie, a w przypadków MDK-ów spowodują zubożenie oferty
dla dzieci i młodzieży lub postawią – z konieczności w przypadku braku środków miejskich i z subwencji
oświatowej - przed młodzieżą i ich rodzicami zbyt wysokie bariery finansowe.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Konieczne cięcia i oszczędności, do których może być zmuszona Gmina Miejska Kraków, może spowodować, że
placówki mogą stanąć w obliczu rezygnacji z pewnych działań z uwagi na brak środków lub koniecznością
częściowego dofinansowania tych działań przez uczestników. Skutki społeczno-gospodarcze pandemii mogą
jednak dotknąć dość mocno także krakowskie rodziny, które z powodu możliwego kryzysu na rynku pracy mogą
zostać zmuszone do daleko idących oszczędności. Może to spowodować potężną barierę w dostępie do zajęć,
wypoczynku i kontaktu z kulturą, nauką, ograniczenia w rozwijaniu swoich pasji i talentów w przypadku dzieci
osób z rodzin wielodzietnych lub niezamożnych, ale z mniej licznych rodzin, którzy nie będą mogą liczyć na
wsparcie Gminy Miejskiej Kraków np. z programu Karta Dużej Rodziny.
Obecnie w Krakowie z oferty 11 MDK korzysta prawie 16 tysięcy uczestników stałych zajęć. Liczba osób, które
zetknęły się choć raz z zajęciami lub wydarzeniami organizowanymi przez te placówki w ciągu ostatnich lat
szkolnych jest kilkukrotnie wyższa. Jest to efekt współpracy MDK-ów z placówkami szkolnymi, radami dzielnic,
instytucjami miejskimi. Coraz częściej oferta MDK-ów odnosi się też do szerszej grupy – do współpracy zapraszane
są nie tylko same dzieci i młodzież, ale także całe rodziny. MDK-i pracowały stacjonarnie z dziećmi i młodzieżą także przez cały okres pandemii, jako jedyne placówki edukacyjne i kulturalne. Ta współpraca i rozwój ośrodków mogą ucierpieć w trudnych czasach niepewności związanej z epidemią koronawirusa, a sama chęć do działania, kreatywność, zdolności organizacyjne i pasja twórcza pracowników MDK mogą nie wystarczyć. Do działań MDK potrzebne są pieniądze. I stąd taka propozycja zadania. Każdy z mieszkańców Miasta Krakowa, który spełnia kryterium wiekowe może zapisać się na zajęcia MDK, choć co jest oczywiste - w takiej ilości osób, jaka została przygotowana przez placówkę, a wynikającą z powierzchni, stanowisk pracy, ilości opiekunów i nauczycieli oraz przepisów sanitarnych obowiązujących w czasie pandemii.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Akcja Lato Organizacja Akcji Lato - w tym opłacenie kosztów wycieczek, wyjść do kin, muzeów i inne. Koszty łączne dla 11 MDK po 18 tys. zł każdy 198 000,00 PLN
Materiały i wyposażenie Zakup materiałów i wyposażenie w celu prowadzenia zajęć z dziećmi imłodzieżą. Koszty łączne dla 11 MDK po 52 tys. zł każdy, zgodnie ze swoimi potrzebami na m.in. materiały plastyczne, sprzęt sportowy, materiały do uszycia strojów, gry planszowe, materiały animacyjne, zakup drobnych nagród dla uczestniczących w zawodach, konkursach wewnętrznych, sprzęt elektroniczny, w tym laptopy z oprogramowaniem, sprzęt muzyczny, sprzęt nagłaśniający, sprzęt fotograficzny, sprzęt sportowy o większej wartości, a także elementy wyposażenia pracowni w postaci np. oświetlenia, wyciszenia, nagłośnienia, klimatyzacji, umeblowania) 572 000,00 PLN
770 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Wybór materiałów i wyposażenia Wybór materiałów i wyposażenia I półrocze 2022
Zakup wybranych materiałów i wyposażenia Zakup wybranych materiałów i wyposażenia II półrocze 2022
Przygotowania do Akcji Lato Przygotowania do Akcji Lato II kwartal 2022
Organizacja Akcji Lato Organizacja Akcji Lato III kwartał 2022
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada doposażenie 11 Młodzieżowych Domów Kultury w Krakowie w niezbędne sprzęty i materiały różnego rodzaju m.in.:sprzęt sportowy, animacyjny, gry planszowe, materiały animacyjne, sprzęt elektroniczny, nagłaśniający, muzyczny, które będą wykorzystywane w czasie zajęć z dziećmi i młodzieżą korzystającą z oferty placówek na co dzień, jak również w okresie ferii zimowych, wakacji, imprez. Mając na względzie skutki społeczne pandemii zadanie ma na celu zwiększenie atrakcyjności i dostępności zajęć oferowanych przez placówki zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i całych rodzin. Ponadto zadanie umożliwi lepszą organizację wydarzeń i imprez oraz wzbogaci ofertę placówek podczas różnych akcji, szczególnie w trudnym okresie pandemii.
powrót