Twoje BO rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt lokalny - 18 NR 19:

Wspieraj swój lokalny klub

Projekt odrzucony: Projekt zweryfikowano negatywnie pod kątem merytoryczno-prawnym z uwagi na: § 17 ust. 1 pkt. 1 - W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty, których efekty nie spełniają kryterium ogólnodostępności. Brak ogólnodostępności - infrastruktura wykorzystana wyłącznie przez klub.

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 18 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Stadion Miejski Hutnik Kraków, ul. Ptaszyckiego 4, 31-909 Kraków

Dodatkowe lokalizacje: Nie dotyczy

Opis projektu

KS Hutnik Kraków jest jedną z najważniejszych a zarazem najstarszych instytucji działających w Nowej Hucie. W klubie od 1950 r. nieprzerwanie trenują mieszkańcy Nowej Huty. Ich wysiłki zaowocowały licznymi sukcesami na arenach krajowych i międzynarodowych zarówno dprosłych zawodników, jak i młodzieży i dzieci. Od 11 lat klub jest prowadzony społecznie przez członków Stowarzyszenia Nowy Hutnik 2010. W 2020 r. Hutnik wywalczył awans do II ligi piłkarskiej, wracając po kilkunastu latach przerwy na centralny poziom rozgrywek. Również młodzież Hutnika z powodzeniem występuje w centralnych rozgrywkach piłkarskich.

Projekt "Wspieraj swój lokalny klub" łączy w sobie kilka elementów, których wspólnym mianownikiem jest wspieranie KS Hutnik Kraków..
 
Po pierwsze bardzo ważna jest integracja mieszkańców wokół klubu sportowego KS Hutnik Kraków. Dlatego też klub dzięki wsparciu będzie organizował bezpłatne wydarzenia sportowe adresowane do mieszkańców Dzielnicy XVIII Nowa Huta oraz udostępniał w określonych godzinach swoje obiekty na potrzeby mieszkańców (boiska trawiaste, boisko sztuczne i hala sportowa).
 
Po drugie celem projektu jest wsparcie działalności sportowej stowarzyszenia poprzez pomoc w utrzymaniu infrastruktury sportowej, tj. boiska na stadionie głównym, dwóch boisk treningowych trawiastych, boiska treningowego sztucznego i terenów zielonych oraz hali sportowej wchodzących w skład kompleksu Stadionu Miejski Hutnik Kraków. Tereny te znajdują się pod bezpośrednim zarządem Stowarzyszenia Nowy Hutnik 2010, które wykorzystuje je zarówno do organizacji meczów piłkarskich wszystkich drużyn, od najmłodszych (trenujących w Akademii Piłkarskiej Hutnik Kraków) do oldbojskich, organizacji otwartych imprez sportowych, jak i w bieżącej działalności szkoleniowej. Łącznie w Akademii Piłkarskiej Hutnika trenuje blisko . 500 zawodników, w tym ok. 450 dzieci i młodzieży. Koszty utrzymanie obiektów sportowych są jednak bardzo wysokie i pokrywane ze środków pochodzących głónie ze składek członków stowarzyszenia i ze środków pozyskanych przez Nowy Hutnik 2010 od sponsorów. Celem projektu jest pomoc klubowi w pokryciu kosztów związanych przede wszystkim z utrzymaniem boisk trawiastych w 2022 r., w tym m.in. zakup środków potrzebnych do nawożenia terenów zielonych i wykonanie niezbędnych prac pielęgnacyjnych. 
 
Po trzecie celem projektu jest też zakup sprzętu sportowego wykorzystanego w procesie szkolenia młodzieży, w tym m.in. piłek, strojów sportowych i sprzętu treningowego dla młodych piłkarzy trenujących w Akademii Piłkarskiej Hutnik Kraków (łącznie dla 450 dzieci).

UZASADNIENIE PROJEKTU

Stadion Miejski Hutnik Kraków to największy kompleks sportowy w Nowej Hucie, z którego korzystają codziennie mieszkańcy Nowej Huty, trenujący w drużynach prowadzonych przez Stowarzyszenie Nowy Hutnik 2010. Działalność szkoleniowa i sportowa stowarzyszenia integruje mieszkańców i daje szansę na spędzenie wolnego czasu na obiektach Stadionu Miejskiego Hutnik Kraków. Koszty nawadniania, koszenia, nawożenia i innych zabiegów pielęgnacyjnych sięgają miesięcznie kilkunastu tysięcy złotych i stanowią istotne obciążenie budżetu klubu. Są one jednak niezbędne do utrzymania terenów na odpowiednim standardzie i do zapewnienia dobrych warunków treningowych. Prowadzenie działalności sportowej wymaga ciągłej inwestycji w sprzęt sportowy, w tym m.in. w piłki, sprzęt do treningu, stroje sportowe. Są to koszty stale ponoszone przez klub i sięgające kwoty 200 tys. zł w skali roku. Kwota ta nie uwzględnia prac społecznych członków stowarzyszenia i wolontariuszy wspierających działalność klubu. 

W ramach projektu możliwe będzie zakupienie sprzętu sportowego z przeznaczeniem dla najmłodszych grup wiekowych trenujacych w Akademii Piłkarskiej Hutnik Kraków. 
Klub utrzymuje także ogólnodostępną halę sportową "Suche Stawy", z której korzystają mieszkańcy dzielnicy, uprawiając sporty, w tym m.in. piłkę nożną halową, piłkę ręczną, siatkówkę oraz sporty walki. Hala jest również wykorzystywana do organizacji zawodów i turniejów np. w tańcu i gimnastyce. Koszt utrzymania hali sportowej wynosi rocznie ponad 120 tys. zł. 
Projekt "Wspieraj swój lokalny klub" wychodzi naprzeciw wyraźnym i bieżącym potrzebom związanym z działalnością sportową prowadzoną na terenie Stadionu Miejskiego Hutnik Kraków. Pomoc finansowa w ramach projektu pozwoli na lepsze dbanie o te tereny i ich lepsze wykorzystanie oraz promocję prowadzonych działań. Podniesie też jakość oferty szkoleniowej.
Projekt "Wspieraj swój lokalny klub" zyskał przychylność meszkańców w ubiegłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego, co znacząco pomogło w prowadzeniu przez stowarzyszenie i utrzymanie ważnego obiektu sportowego, jakim jest Stadion Miejski Hutnik Kraków.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Zakup środków i usług związanych z utrzymaniem boisk piłkarskich. Opieka nad boiskami wymaga stałego inwestowania środków w zabiegi pielęgnacyjne, w tym m.in. zakup odpowiednich nawozów i preparatów. Roczny koszt wynosi ok. 200 tys. zł. 150 000,00 PLN
Zakup sprzętu sportowego Zakup z przeznaczeniem dla młodzieży ćwiczącej w klubie sprzętu treningowego dla 20 drużyn piłkarskich Hutnika 2.500,00 zł / drużynę 50 000,00 PLN
Zakup usług związanych z utrzymaniem Hali Sportowej Suche Stawy Zakup usług związanych z ogrzewaniem, dostarczaniem energii i innych mediów, wody i zabezpieczenia hali. Proponowana kwota stanowi część kosztów rocznego utrzymania hali. 50 000,00 PLN
250 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Promocja projektu Poinformowanie mieszkańców o realizacji projektu, ustalenie zasad korzystania z infrastruktury sportowej pierwszy kwartał 2022 r.
Zakup środków i usług związanych z utrzymaniem boisk Zakup określonych we współpracy z klubem środków (w tym m.in. nawozów) niezbędnych dla prawidłowego dbania o boiska trawiaste nadzorowane przez Stowarzyszenie Nowy Hutnik 2010 w ramach kompleksu Stadionu Miejskiego Hutnik Kraków luty - grudzień 2022
Zakup usług związanych z utrzymaniem Halis Sportowej Suche Stawy Zakup usług związanych z utrzymaniem Hali Sportowej Suche Stawy styczeń - grudzień 2022
Zakup sprzętu treningowego Zakup sprzętu treningowego na potrzeby Akademii Piłkarskiej Hutnik Kraków. styczeń - grudzień 2022 r.
powrót