Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 67:

Nowości wydawnicze, kody i spotkania w Bibliotece Kraków

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków

Dodatkowe lokalizacje: Biblioteka Główna i 56 filii Biblioteki Kraków, adresy dostępne na www.biblioteka.krakow.pl

Opis projektu

Biblioteka Kraków jest instytucją odgrywającą kluczową rolę w kreowaniu nawyków czytelniczych, upowszechnianiu wiedzy i sztuki, rozbudzającą potrzeby czytelnicze i społeczne poprzez różne bezpłatne formy działalności na terenie miasta. To miejsce, w którym wypożycza się i udostępnia książki, czasopisma i gry, odpowiada na bieżące potrzeby czytelnicze, edukacyjne i społeczne, prowadzi działalność informacyjną, kulturalną i popularyzacyjną, sprzyja integracji społeczności lokalnej i współpracuje z wieloma instytucjami o różnych profilach działalności.
Realizacja tego wielowątkowego zadania pozwoli wzbogacić ofertę Biblioteki Kraków i skierować ją do zróżnicowanych grup odbiorców. W jego ramach zaplanowano:
1. Spotkania z pisarzami, dziennikarzami, aktorami, podróżnikami, youtuberami lub blogerami, odpowiadające potrzebom kulturalnym Krakowian.
2. Warsztaty plastyczne dla dzieci, rękodzielnicze, teatralne spełniające potrzeby edukacyjne użytkowników.
3. Zakup nowości wydawniczych z zakresu literatury pięknej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, literatury popularnonaukowej, audiobooków, komiksów, gier planszowych.
4. Zakup kodów do platformy udostępniającej e-booki.
5. Wydawanie kolorowego miesięcznika „Informator czytelniczo-kulturalny Biblioteka Kraków”.
6. Zakup licencji na oprogramowanie do projektowania gier miejskich, terenowych i spacerów tematycznych, które pozwoli Bibliotece na tworzenie różnorodnych rozgrywek, zachęcających do spędzania czasu na powietrzu i w ruchu, rozwijających kreatywność i odkrywać nieznane części miasta.
Zadanie ma na celu integrację i aktywizację wszystkich mieszkańców Krakowa z różnych grup wiekowych i społecznych, w tym z niepełnosprawnością. Wszystkie spotkania i zajęcia organizowane przez Bibliotekę Kraków są bezpłatne i dostępne dla mieszkańców miasta niezależnie do wieku, płci, statusu społecznego czy materialnego.


 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Celem zadania jest kontynuowanie i rozwój dotychczasowych działań Biblioteki oraz poszerzanie i urozmaicanie jej oferty. Organizacja nowych wydarzeń i warsztatów zachęci Krakowian do aktywnego zaangażowania w sprawy lokalnej społeczności. Przestrzeń biblioteki zostanie spożytkowana dla realizacji potrzeb mieszkańców, a wiedza, doświadczenie i umiejętności Bibliotekarzy pomogą w rozwijaniu i pobudzaniu kreatywności. Z obserwacji wynika, że w czasie pandemii wypracowano i wdrożono tam takie formy komunikacji i działalności, które umożliwiają dotarcie do środowisk ludzi wykluczonych i wsparcie ich. Atrakcyjne spotkania autorskie urozmaicą ofertę kulturalną, warsztaty rękodzielnicze pozwolą na integrację i otwarcie na siebie, nabycie praktycznych umiejętności, przyczynią się do budowania relacji międzypokoleniowych. Zakup nowości wydawniczych i kodów do platformy udostępniającej e-booki ułatwi mieszkańcom miasta dostęp do współczesnej literatury. Zaproponowana oferta jest bezpłatna i szeroko dostępna dla mieszkańców Krakowa.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Zakup nowości wydawniczych: książek, audiobooków, gier, komiksów. Zakup nowych książek z zakresu literatury pięknej, popularnonaukowej, zbiorów specjalnych, gier planszowych, komiksów. 100 000,00 PLN
Zakup licencji do oprogramowania Zakup licencji na oprogramowanie służące do projektowania gier miejskich i terenowych. Oprogramowanie pozwoli Bibliotece organizować rozgrywki dla mieszkańców i turystów. 35 000,00 PLN
Zakup kodów do platformy udostępniającej e-booki Zakup kodów do platformy udostępniającej książki w formie elektronicznej, które można czytać na smartfonie, czytniku czy tablecie. 50 000,00 PLN
Koszty warsztatów i spotkań autorskich Organizacja warsztatów i spotkań autorskich z pisarzami, blogerami, podróżnikami itp. 80 000,00 PLN
Koszt druku Druk „Informatora czytelniczo-kulturalnego Biblioteka Kraków” w kolorze 20 000,00 PLN
Koszty promocji zadań w ramach projektu Druk naklejek, tabliczek, plakatów informujących o organizowanych wydarzeniach. 5 000,00 PLN
290 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Zakup nowości wydawniczych Zakup książek, audiobooków, gier planszowych, komiksów. I-IV kwartał 2022 r.
Zakup licencji na oprogramowanie Zakup licencji na oprogramowanie do tworzenia gier terenowych I-IV kwartał 2022 r.
Zakup kodów do e-booków Zakup kodów dostępu do platformy udostępniającej e-booki I kwartał 2022 r.
Organizacja wydarzeń kulturalno-edukacyjnych Organizacja spotkań autorskich, warsztatów, prelekcji itp. I-IV kwartał 2022 r.
Wydanie czasopisma Druk kolorowej wersji czasopisma „Informator czytelniczo-kulturalnych Biblioteka Kraków” I-IV kwartał 2022 r.
Promocja zadania i organizowanych wydarzeń Druk plakatów, naklejek na zakupione zbiory, tablic informacyjnych. I-IV kwartał 2022 r.
Charakterystyka długoterminowych skutków: Organizacja nowych wydarzeń i warsztatów dla mieszkańców miasta, uatrakcyjnienie oferty kulturalnej i oświatowej, dostęp do nowości wydawniczych, promocja czytelnictwa i kultury.
powrót