Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 12 NR 18:

Skutki pandemii zwalczymy - warsztaty Wam zapewnimy!

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 12 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 148, ul. Żabia 20, 30-809 Kraków (50.0171469, 19.9959949)

Dodatkowe lokalizacje: Szkoła Podstawowa nr 157, ul. Ludwika Rydygiera 20, 30-695 Kraków

Opis projektu

Pandemia i izolacja domowa mocno odbiły swoje piętno szczególnie na dzieciach i młodzieży. Poczucie osamotnienia, marazm, brak motywacji, stres, huśtawki nastrojów... Lekarstwem są różne warsztaty, dzięki którym dzieci i młodzież odzyskają chęć do działania, odkryją nowe pasje w otoczeniu rówieśnikow. Tematy warsztatów zaproponowali sami uczniowie, a są to: 

- projektowanie gier komputerowych (grupy 12-osobowe, 1,5 godz. x 5 warsztatów, 8 grup) 
- samoobrona (grupy 12-osobowe, 1,5 godz. x 5 warsztatów, 8 grup) 
- aktorstwo (grupy 12-osobowe, 1,5 godz. x 8 warsztatów, 6 grup) 
- szydełkowanie (grupy 10-osobowe, 1,5 godz. x 4 warsztaty, 8 grup) 
- dogoterapia (grupy 5-osobowe, 1 godz. x 4 warsztaty, 16 grup) 
Planowane warsztaty przewidziane są dla uczniów dzielnicy XII oraz zainteresowanych uczniów z innych dzielnic Krakowa. Warsztaty odbywałyby się w niedużych grupach, co wpłynęłoby pozytywnie na zacieśnianie więzi między ich uczestnikami, dawało pole do współpracy i pomagało w walce z poczuciem izolacji dzięki pracy dzieci w otoczeniu rówieśników o podobnych zainteresowaniach. Brak opłaty oraz dostępność zajęć blisko miejsca zamieszkania byłyby ogromną pomocą dla rodziców dzieci biorących udział w warsztatach. Zajęcia odbywałyby się na terenie szkół, w celu zwiększenia dostępności dla mieszkańców dzielnicy. Odbywałyby się na terenie szkoły w Prokocimiu i na Rżące, dzięki czemu dzieci mogłyby wybrać dogodniejszą dla siebie lokalizację. Informacja o możliwości wzięcia udziału w warsztatach byłaby dostępna na stronach internetowych obu szkół, dodatkowo rozesłana drogą mailową do innych szkół podstawowych na terenie dzielnicy wraz z prośbą do dyrektorów szkół, aby rozpowszechnili ją wśród swoich uczniów (drogą mailową, poprzez dziennik elektroniczny, przez Facebooka i stronę szkoły). Byłyby również rozwieszone plakaty na terenie innych szkół w dzielnicy

UZASADNIENIE PROJEKTU

Dzieci i młodzież to grupa, która szczególnie mocno odczuła skutki izolacji domowej i pandemii. To, co możemy zrobić, aby pomóc im wrócić do normalności, to zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, pokazanie, że są inne dzieci o podobnych zainteresowaniach, więc nie są same. Stworzyć im możliwości udziału w nieodpłatnych zajęciach, na których mogłyby odbudować swoją samoocenę, poczucie celu i zyskać zapał do działania. Dzięki różnorodności warsztatów każdy znajdzie tu coś dla siebie, a pomysły tematów warsztatów wyszły od samych uczniów. Zapytani o to, czego by chcieli i co sprawiłoby im największą radość odpowiedzieli, że właśnie udział w warsztatach z powyższych tematów. Stąd właśnie pomysł takiego projektu.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
promocja wydrukowanie plakatów informacyjnych o możliwości udziału w warsztatach, które byłyby rozdystrybuowane do szkół podstawowych na terenie dzielnicy oraz przesłanie ich pocztą 900,00 PLN
zajęcia - projektowanie gier komputerowych grupy 12-osobowe, 1,5 godz. x 5 warsztatów, 8 grup cena 1,5 godz. warsztatów to 220 zł 220 zł x 5 warsztatów x 8 grup = 8800 zł 8 800,00 PLN
zajęcia - samoobrona grupy 12-osobowe, 1,5 godz. x 5 warsztatów, 8 grup cena 1,5 godz. zajęć to 220 zł 220 zł x 5 warsztatów x 8 grup= 8800 zł 8 800,00 PLN
zajęcia - aktorstwo grupy 12-osobowe, 1,5 godz. x 8 warsztatów, 6 grup cena 1,5 godz. zajęć to 100 zł 100 zł x 8 warsztatów x 6 grup = 4800 zł 4 800,00 PLN
zajęcia - szydełkowanie grupy 10-osobowe, 1,5 godz. x 4 warsztaty, 8 grup cena 1,5 godz. warsztatów to 100 zł 100 zł x 4 warsztaty x 8 grup = 3200 zł 3 200,00 PLN
zajęcia - dogoterapia grupy 5-osobowe, 1 godz x 4 warsztaty, 12 grup cena 1 godziny warsztatów to 220 zl 220 zł x 4 warsztaty x 12 grup = 10 560,00 zł 10 560,00 PLN
materiały pomocnicze szydełka, włóczki, wydruki tekstów i instrukcji 1 300,00 PLN
38 360,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
ustalenie harmonogramu zajęć zaprojektowanie harmonogramu zajęć w godzinach pracy szkół (dzięki czemu unikniemy dodatkowych, niepotrzebnych kosztów) styczeń-luty 2022
znalezienie trenerów/osób prowadzących zajęcia instruktorzy i osoby prowadzące zajęcia muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą styczeń-luty 2022
promocja i rekrutacja uczestników celem jest dotarcie z informacją o możliwości udziału w zajęciach do maksymalnej ilości osób potencjalnie zainteresowanych - maile, strony www, facebook, plakaty I kwartał 2022
przeprowadzenie zajęć w celu zminimalizowania kosztów zajęcia będą odbywały się na terenie szkół, a dzięki kilku możliwym lokalizacjom uczestnicy będą mieli ułatwiony dostęp do zajęć I-III kwartał 2022

Załączniki

Charakterystyka długoterminowych skutków: Propozycja organizacji warsztatów dla uczniów szkół podstawowych z zakresu projektowania gier komputerowych, samoobrony, aktorstwa, szydełkowania i dogoterapii wzmocni więzi i relacje między uczestnikami, przyczyni się do zmniejszenia poczucia izolacji spowodowanej pandemią. Długotrwała izolacja domowa sprawiła, iż dzieci i młodzież zostały narażone na osamotnienie, marazm, brak motywacji, stres oraz zmienność nastrojów. Realizacja zadania umożliwi uczestnikom powrót do normalności, przyczyni się do odbudowy samooceny i pozwoli uzyskać zapał do działania. Różnorodność tematyki warsztatów sprawi, iż każdy znajdzie dla siebie zajęcia, które pozwolą rozwijać i odkrywać swoje pasje oraz zainteresowania.
powrót