Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 10 NR 17:

Biblioteka dla Ciebie – przyjemne z pożytecznym

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 10 - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Biblioteka Kraków - Filia 35 ul. Chałubińskiego 47

Opis projektu

Filia nr 35 Biblioteki Kraków znajduje się na terenie osiedla Swoszowice, ale obsługuje wszystkich mieszkańców Dzielnicy X i innych osiedli położonych z dala od centrum Krakowa. Z działających na terenie dzielnicy bibliotek, Filia nr 35 posiada największy księgozbiór i ma największą liczbę użytkowników. Dla mieszkańców jest jedyną bezpłatną, ogólnodostępną placówką kultury w okolicy. Celem projektu jest stałe i systematyczne zwiększanie ilości księgozbioru poprzez zakup nowości wydawniczych dla dorosłych, literatury dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem stale ulegającego zmianom kanonu lektur szkolnych, a także uzupełnienie dotychczasowych serii wydawniczych. Zakup nowości oparty jest przede wszystkim o wskazania czytelników, który jest zgodny z rankingiem tytułów oraz autorów i stanowi priorytet, jeśli chodzi o wybór literatury. Starzejące się społeczeństwo i młode pokolenie z dysleksją i innymi dysfunkcjami, które utrudniają im czytanie książki tradycyjnej, sięga po książki mówione (audiobooki), dlatego należy systematycznie powiększać ich zbiór. Bardzo dużym zainteresowaniem wśród czytelników, szczególnie w czasie pandemii, cieszy się dostęp do bezpłatnych internetowych bibliotek e-booków. Zapotrzebowanie na kody jest znacznie większe niż dotychczasowa ich ilość dostępna w Filii nr 35. W celu zachęcenia dorosłych i dzieci do czytania biblioteka prowadzi działalność kulturalno-edukacyjną. Organizuje spotkania autorskie, przedstawienia teatralne, warsztaty plastyczne i lekcje biblioteczne. Dorośli mieszkańcy mają możliwość prezentacji swojej twórczości w organizowanych na terenie Filii wystawach i spotkaniach. W ramach uatrakcyjnienia tych zadań, organizacja niektórych z nich (np. przedstawienia teatralne, warsztaty edukacyjne) może być prowadzona w ogrodzie przy bibliotece. Do ich realizacji potrzebne jest dodatkowe wyposażenie. Zgłaszany projekt zaspokaja zbiorowe potrzeby mieszkańców. Po zakończeniu realizacji zadania zostaną wykonane tablice informacyjne Budżetu Obywatelskiego zgodne z Systemem Identyfikacji Wizualnej Miasta Krakowa.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Coraz więcej osób przychodzi do biblioteki w poszukiwaniu nowości wydawniczych, ich dostępność przyczynia się do wzrostu czytelnictwa. Mieszkańcy poszukują głównie nowości, zarówno w wersji papierowej, mówionej (audiobooki), jak i elektronicznej. Dofinansowanie tego zadania ze środków Budżetu Obywatelskiego Dzielnicy X, daje możliwość powiększenia zakupu. Znaczną grupę czytelników stanowią seniorzy, dzieci i młodzież z dysleksją oraz innymi dysfunkcjami, utrudniającymi im czytanie. Poszukują oni dostępu do książki mówionej (audiobooków), dlatego konieczne jest stałe uzupełnianie tego rodzaju zbioru. W dzisiejszych czasach najsłabiej czytającą grupą są osoby w wieku od 24. do 40. roku życia, powodów jest wiele, ale najistotniejszy to chroniczny brak czasu. Są to odbiorcy, którzy czytają za pomocą nośników elektronicznych, więc zwiększenie ilości kodów dostępu do platformy e-booków, pozwoli im na szybszy dostęp do cyfrowego księgozbioru. Ważnym zadaniem biblioteki jest prowadzenie działalności kulturalno-edukacyjnej, mającej na celu promowanie czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów. Realizacja zadania będzie możliwa, gdy oferta okaże się atrakcyjna, zwielokrotniona i różnorodna. Organizacja niektórych przedsięwzięć np. przedstawień teatralnych, warsztatów edukacyjnych w ogrodzie przy bibliotece będzie dodatkową zachętą do odwiedzenia Filii. Dofinansowanie umożliwi mieszkańcom na aktywny udział w życiu lokalnego środowiska. Uzupełniony o nowości ciekawy księgozbiór zachęci młode pokolenie i seniorów do nowych form spędzania wolnego czasu. W czasach pandemii koronawirusa, gdzie mamy duże ograniczenia w korzystaniu z oferty kulturalnej miasta, wzrasta zainteresowanie mieszkańców działalnością biblioteki, prowadzoną bezpośrednio w lokalu oraz zajęciami kulturalno-edukacyjnymi organizowanymi za pośrednictwem platformy do wideokonferencji. Atrakcyjne wydarzenia kulturalne zachęcą do wyjścia z domu i skorzystania z oferty kulturalnej miasta.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Zakup nowości wydawniczych i audiobooków Powiększenie księgozbioru 9 000,00 PLN
Zakup kodów do e-booków Zwiększenie ilości kodów dostępu do platformy e-booków 2 500,00 PLN
Organizacja działalności kulturalno-edukacyjnej Zorganizowanie spotkań autorskich, przedstawień teatralnych 6 000,00 PLN
Zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalno-edukacyjnej Zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalno-edukacyjnej Filii 35 w ogrodzie przy bibliotece 3 000,00 PLN
Oznakowanie Druk naklejek informacyjnych w celu oznakowania zakupionych materiałów 500,00 PLN
21 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Zakup nowości wydawniczych i audiobooków Nowości wydawnicze i audiobooki I – IV kwartał 2022 r.
Zakup kodów do e-booków Zakup kodów dostępu do platformy e-booków I kwartał 2022 r.
Działalność kulturalno-edukacyjna Organizacja zajęć edukacyjnych, przedstawień teatralnych I – IV kwartał 2022 r.
Zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalno-edukacyjnej Zakup mebli ogrodowych, namiotu, leżaków, stolików, ławek. I – II kwartał 2022 r.
Charakterystyka długoterminowych skutków: Zwiększenie zasobu bibliotecznego, rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej, wzrost aktywności czytelniczej.
powrót