Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 17 NR 18:

Siłownia ze zmiennym obciążeniem w parku Zielony Jar

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 17 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Park "Zielony Jar"

Opis projektu

Projekt przewiduje montaż w parku Zielony Jar trzech typów urządzeń (przykłady w galerii).
1. Trzech profesjonalnych atlasów treningowych ze ZMIENNYM OBCIĄŻENIEM.
2. Podwójnej maszyny wioślarz plus prasa nożna oraz ...
3. Podwójnej maszyny wioślarz plus rowerek.
Dodatkowo projekt zapewni ....
4. Zadaszenie nad wszystkimi urządzeniami umożliwiając ćwiczenie podczas gorszej pogody.
5. Utwardzenie nawierzchni żeby osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich miały możliwość korzystania z siłowni.
6. Montaż stojaków rowerowych.

P.S. Kontynuacja projektu z BO 2019 -> https://budzet.krakow.pl/projekty2019/912-montaz_dwoch_urzadzen_silowych_w_parku__zielony_jar_.html oraz ...
BO 2020 -> https://budzet.krakow.pl/projekty2020/2490-silownia_ze_zmiennym_obciazeniem_w_parku_zielony_jar.html

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Siłownia oraz maszyny ze zmiennym obciążeniem zastąpią urządzenia, które niestety nie są obecnie używane przez mieszkańców. Instalacja podwójnych maszyn będzie sprzyjać wspólnemu ćwiczeniu. Z kolei montaż stojaków rowerowych pozwoli mieszkańcom przypiąć bezpiecznie rower w centralnej części parku "Zielony Jar".

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Zadaszenie Budowa zadaszenia nad wszystkimi urządzeniami. 30 000,00 PLN
Projekt techniczny/Zezwolenia Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie opinii oraz wszystkich uzgodnień i zezwoleń. 20 000,00 PLN
Podłoże Przygotowanie terenu pod montaż urządzeń oraz wykonanie utwardzonej powierzchni. 50 000,00 PLN
Atlas treningowy Zakup i montaż profesjonalnych atlasów treningowych ze ZMIENNYM OBCIĄŻENIEM (3 szt.). 150 000,00 PLN
Wioślarz plus prasa nożna Zakup i montaż podwójnej maszyny typu wioślarz/prasa nożna. 10 000,00 PLN
Wioślarz plus rowerek. Zakup i montaż podwójnej maszyny typu wioślarz/rowerek. 10 000,00 PLN
Stojaki rowerowe Zakup i montaż stojaków rowerowych (5 szt.). 3 000,00 PLN
273 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Dokumentacja Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie opinii orazwszystkich uzgodnień. I połowa 2022
Realizacja projektu Wykonanie robót budowlanych oraz montaż wszystkich urządzeń. II kwartał 2022

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada zakup i montaż kilku urządzeń siłowych ze zmiennym obciążeniem na terenie parku Zielony Jar. Ponadto, w ramach zadania planuje się budowę zadaszenia, stojaków rowerowych wraz z utwardzeniem podłoża. Inwestycja uatrakcyjni przestrzeń, zachęci mieszkańców do spędzania czasu na świeżym powietrzu, a dodatkowo przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej.
powrót