Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 186:

Mediacje zamiast sporów. Mediator zamiast protestów.

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu

Mediacja, czyli zapobieganie konfliktom i polubowne rozwiązywanie sporów lub konfliktów rozwija się w wielu dziedzinach: w gospodarce, w szkołach, w handlu, w relacjach między pracodawcą a pracownikiem, w wymiarze sprawiedliwości. Polega na ułatwianiu stronom sporu wypracowania wspólnego, akceptowalnego przez nie rozwiązania. Jest dobrowolna i jest alternatywą dla czasochłonnych, wyczerpujących i kosztownych postępowań sądowych lub administracyjnych. We Francji, gminy liczące powyżej 30 tys. mieszkańców mają obowiązek stworzyć taką funkcję. Należy do nich Bordeaux, miasto partnerskie Krakowa.
 
Wprowadzenie w życie Krakowa MEDIACJI i utworzenie funkcji MEDIATORA MIEJSKIEGO jest stworzeniem nowej usługi publicznej, i innowacja w obszarze samorządów, umożliwiającej lepszą i bardziej konstruktywną współpracę  mieszkańców z samorządem. W sytuacji, gdy w mieście ostry sprzeciw mieszkańców budzą inwestycje (os. Podwawelskie), rozwiązania dotyczące komunikacji lub zagospodarowania przestrzeni miejskiej (zagospodarowanie Zakrzówka, grodzenie Krzemionek, charakter terenu dawnego Obozu Płaszów, uzasadnienie dla pomnika AK, jego lokalizacja i projekt), organizacja wielkich wydarzeń jak Olimpiada Zimowa, Euro).
 
Rolą Mediatora będzie: gromadzenie informacji o potencjalnych konfliktach, prowadzenie listy mediatorów (certyfikowanych, neutralnych i bezstronnych), proponowanie stronom sporu lub konfliktu mediacji jako sposobu ich rozwiązania, organizowanie i koordynowanie procesów mediacyjnych.
 
Wyłonienie operatora Mediatora Miejskiego poprzez ogłoszenie otwartego konkursu ofert.
 
Finansowanie z Budżetu Obywatelskiego gwarantuje bezstronność i neutralność Mediatora Miejskiego.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Celem jest poprawa jakości życia mieszkańców Krakowa poprzez:
1/zmniejszenie liczby konfliktów w przestrzeni miejskiej,
2/wypracowanie rozwiązań akceptowalnych dla mieszkańców, samorządu, inwestorów...,
3/udział obywateli Krakowa w wypracowywaniu rozwiązań,
4/konstruktywny dialog między stronami.
 
Realizacja projektu wpłynie również pozytywnie na wizerunek i pozycję Krakowa jako miasta:
1/rozwijającego społeczeństwo obywatelskie,
2/dbającego o dialog z mieszkańcami
3/innowacyjnego w obszarze usług publicznych
4/zwiększenie świadomości i kultury prawnej obywateli.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Kampania społeczna Upowszechnienie mediacji jako nowej drogi dochodzenia do rozwiązań akceptowalnych dla mieszkańców i administracji samorządowej. Edukacja mieszkańców, samorządowców i urzędników. 62 000,00 PLN
wynagrodzenie Mediatora Miejskiego średnie wynagrodzenie w sektorze samorządu terytorialnego brutto za 2020 (5.500 PLN x 12 mies.) 66 000,00 PLN
koszt prowadzenia biura Mediatora Miejskiego 2.000 PLN x 12 mies. 24 000,00 PLN
koszt mediacji w zależności od liczby mediacji (np. 4 w miesiącu) i ich długości (max 5 sesji), nie więcej niż 1000 PLN z; w tym udokumentowane i niezbędne wydatki mediatora 4 sesje x 12 mies. x 1000 PLN 48 000,00 PLN
200 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Opracowanie procedury mediacji miejskich i wyboru Mediatora Miejskiego Opracowanie procedury mediacji miejskich i wyboru Mediatora Miejskiego I kwartał 2022 r.
Organizacja i przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na Mediatora Miejskiego Organizacja i przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na Mediatora Miejskiego I – II kwartał 2022 r.
Kampania społeczna Upowszechnienie mediacji jako nowej drogi dochodzenia do rozwiązań akceptowalnych dla mieszkańców i administracji samorządowej. Edukacja mieszkańców, samorządowców i urzędników. II – IV kwartał 2022 r.
Charakterystyka długoterminowych skutków: Wprowadzenie mediacji miejskich może stać się efektywnym sposobem na rozwiązanie zaistniałych konfliktów społecznych poprzez wypracowanie porozumienia akceptowalnego przez wszystkie strony. Mediacje niewątpliwie mogą prowadzić do zwiększenia dialogu pomiędzy interesami, oczekiwaniami i dążeniami grup będących częścią mediacji jak również skłonić strony do wyrażenia własnych oczekiwań i potrzeb. Obiektywny i niezależny mediator ułatwi rozmowę i w sposób pokojowy zbuduje relacje oparte na wzajemny zaufaniu i szacunku.
powrót