Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 17 NR 19:

Wykonanie nakładki bitumicznej z podbudową na ul. Łazowej

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 17 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Ul. Łazowa od nr 6 do granicy działki nr 163/2 obręb 12 Nowa Huta, w granicach istniejącego pasa drogowego.

Opis projektu

Zadanie dotyczy wykonania nakładki bitumicznej z podbudową na odcinku ok. 230 m na ul. Łazowej na odcinku od posesji nr 6 do granicy działki nr 163/2 obręb 12 Nowa Huta, w granicach istniejącego pasa drogowego. 

Ww. odcinek, nie był remontowany od blisko 50 lat i uległ bardzo dużej degradacji. Brak odpowiedniego podłoża ulicy i korzystanie z niej pojazdów służb miejskich (m.in. MPO I MPWiK) doprowadził do całkowitej degradacji ulicy.
Proszę o wykonanie odpowiedniej podbudowy, na długości około 230 mb,  aby pojazdy służb miejskich nie niszczyły poboczy.  
Koszt wykonania zadania wg  obecnych cen to ok. 340 tys. złotych. 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Ww. odcinek, nie był remontowany od blisko 50 lat i uległ bardzo dużej degradacji. Brak odpowiedniego podłoża ulicy i korzystanie z niej pojazdów służb miejskich (m.in. MPO I MPWiK) doprowadził do całkowitej degradacji ulicy.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Podbudowa wraz z wykonaniem nakładki Na długości ok 230 m na szer. pasa drogowego 340 000,00 PLN
340 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Wykonanie prac Wykonanie podbudowy i nakładki 2022
Charakterystyka długoterminowych skutków: Zadanie możliwe do realizacji pod warunkiem modernizacji sieci gazowej przez Gazownię Kraków Nowa Huta (pismo nr PSG.KR.0058.761.147.2021 z dnia 21.06.2021). Wykonanie nakładki asfaltowej wraz z podbudową poprawi komfort osób korzystających z ulicy Łazowej.
powrót