Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 74:

Uczcijmy pamięć Bronisława Cieślaka filmowego por. Borewicza

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: ul. Krakowska 13

Opis projektu

Projekt zakłada umieszczenie tablicy pamiątkowej odlanej z brązu w chodniku przed  budynkiem  przy ul Krakowskiej 13, gdzie urodził się i spędził lata młodości Bronisław Cieślak legendarny por. Borewicz z filmowego serialu "O7 zgłoś się". Płyta w chodniku może w naszym kręgu kulturowym wprawdzie budzić sprzeciw, ale tego typu praktyki honorowania np. wybitnych piłkarzy "Borussi" znane są i stosowane w Dortmundzie).

Bronisław Cieślak był typowym chłopakiem z "Kaźmirza", żył jak chciał i zawsze był sobą nawet jak grał w filmie czy w dokumentalizowanym serialu. Zaczynał od występów w Jasełkach w Bożego Ciała, potem zdawał nawet do Szkoły Teatralnej, ale tam się na nim nie poznali, ostatecznie skończył etnografię. Nie pracował jednak nigdy w wyuczonym zawodzie. Wybrał jednak dziennikarstwo najpierw radiowe a następnie telewizyjne, które przyniosło mu największe sukcesy. Był niedoścignionym ideałem prezentera telewizyjnego potrafiącego "live" wybrnąć z najtrudniejszej sytuacji. Ale największą popularność i sympatię publiczności (pomimo że grał milicjanta) przyniosła mu rola por. Sławomira Borewicza z telewizyjnego serialu "07 zgłoś się" wielokrotnie powtarzanego przez niemal wszystkie stacje telewizyjne.

UZASADNIENIE PROJEKTU

2 maja 2021 roku odeszła jedna z najbarwniejszych krakowskich postaci przełomu XX i XXI. Dziennikarz radiowy i telewizyjny, aktor, a także poseł na Sejmu dwóch kadencji. Warto uczcić jej pamięć pokazując skąd pochodzą jej korzenie. A przy okazji zadając kłam popularnej tezie, że "powojenny Kazimierz to dzielnica lumpenproletariatu".

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt wstępny Redakcja tekstu tablicy, konieczne uzgodnienia i konsultacje 2 500,00 PLN
Realizacja Model do odlewu, odlew w brązie, montaż w miejscu przeznaczenia 22 500,00 PLN
25 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt wstępny Redakcja tekstu, wybór ikonografii, uzgodnienia konserwatorskie (jeśli okażą się konieczne), pozwolenia administracyjne I kw. 2022
Realizacja wykonanie modelu formierskiego, odlew zasadniczy, montaż. Tak aby zdążyć z odsłonięciem na 1 rocznicę śmierci czyli 2 maja 2022 roku II kw. 2022
Charakterystyka długoterminowych skutków: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego po zasięgnięciu opinii właściwych komórek i jednostek organizacyjnych pozytywnie opiniuje projekt pn. „Uczcijmy pamięć Bronisława Cieślaka filmowego por. Borewicza” zgłoszony do Budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa 2021 (wniosek nr BO.OM.74/21) z następującymi uwagami: • chodnik przed kamienicą przy ul. Krakowskiej 13 znajduje się w układzie urbanistycznym Kazimierza ze Stradomiem, wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A-12, w związku z czym zadanie wymaga uzyskania pozwolenia konserwatorskiego zgodnie z art. 36 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 ze zm.); • podejmowane działania winny być zgodne z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kazimierz”; • projekt będzie podlegał akceptacji Plastyka Miasta (właściwa ocena plastyczna dokonywana jest na podstawie dokumentacji projektowej, w tym projektu wykonawczego zatem na tym etapie opiniowania nie jest możliwa); • w przypadku realizacji zadania niezbędne będzie wystąpienie o szczegółowe warunki techniczne dla poszczególnych branż, projekt będzie podlegał uzgodnieniom w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa; • tablicę należy wykonać w sposób umożliwiający wykorzystanie jej jako ciągu pieszego, nie dopuszcza się, by tablica była wydzielonym elementem chodnika, po którym nie może odbywać się ruch pieszy. • ponadto: ulica Krakowska, w związku z jej przebudową, objęta jest gwarancją na wykonane roboty budowlane, zatem wykonanie tablicy w chodniku będzie wiązało się z koniecznością przejęcia gwarancji w zakresie realizacji wniosku; • należy mieć także na uwadze, że realizowane zadanie nie może stać w sprzeczności z zasadami i wytycznymi wdrażanego przez Miasto Systemu Informacji Miejskiej (w przypadku podjęcia przez Miasto uregulowań prawnych w tym zakresie, zadanie może nie zostać zrealizowane lub zostać zrealizowane w innej formie). W przypadku wyboru tego projektu do realizacji, zasadnym jest aby wykonawcą był Zarząd Dróg Miasta Krakowa jako zarządca terenu.
powrót