Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 18 NR 24:

Cykl wykładów z historii sztuki inspirowany Nową Hutą

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 18 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Ośrodek Kultury im C.K. Norwida oś Górali 5 Kraków Galeria Huta Sztuki

Opis projektu

Lata powojenne były dla rozwoju kultury, nowych trendów w sztuce bardzo bogate i inspirujące. Nowa Huta budowana z wielkim rozmachem miała być wzorem nowej architektury, sztuki, dizajnu. Wiele czerpano z tradycji. Chcemy na przykładach zaczerpniętych z Nowej Huty opowiedzieć historię sztuki. Pragniemy zainspirować, pokazać i uświadomić dziedzictwo kulturowe tej dzielnicy. Zadanie zakłada opracowanie i realizację 10 otwartych wykładów, które odbywałyby się raz w miesiącu w Galerii Huta Sztuki Ośrodka Kultury im C. K. Norwida. Do projektu zaangażujemy historyków sztuki, badaczy kultury, pasjonatów dziedzictwa kulturowego Nowej Huty. Każdy temat wykładu będzie dotyczył innego zagadnienia z obszaru historii sztuki. Opowiemy o trendach w sztuce, rzeźbie, malarstwie, które funkcjonowały w latach świetności naszej dzielnicy. Będziemy mówić o Bauhausie, Le Corbusierze. Picassie i innych wielkich artystach.
Projekt podzielony na trzy etapy:
1) promocja projektu, akcja plakatowa, ulotkowa, informacje w placówkach szkolnych
2) organizacja wykładów
3) podsumowanie i rozliczenie projektu, ocena rezultatów

UZASADNIENIE PROJEKTU

Projekt ma wielowymiarowe znaczenie. Dla uczestników to podniesienie ogólnej kompetencji do odbioru sztuki, pobudzenie chęci aktywnego uczestnictwa w kulturze, poszerzenie wiedzy na temat historii sztuki, kultury i dziedzictwa Nowej Huty. Projekt ma charakter otwarty, bezpłatny.
Chcemy trafić do szerokiego grona odbiorców, wzbudzić artystyczny ferment twórczy, przedstawić i popularyzować dorobek kulturowy Nowej Huty.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
1. Kampania informacyjna, promocyjna Przygotowanie, plakatów, ulotek, zamieszczenie informacji w prasie 3 500,00 PLN
2. Obsługa techniczna spotkania Nagłośnienie, nagranie, umieszczenie w mediach YouTube, FB. 5 000,00 PLN
3 Przygotowanie, prowadzenie, realizacja wykładów 10 wykładów. 12 000,00 PLN
4. Zakup materiałów do realizacji Artykułu biurowe i realizacyjne. 3 000,00 PLN
23 500,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
1. Przygotowanie do realizacji Omówienie tematów, ustalenie planu działań, nawiązanie współpracy z wykładowcami. Styczeń - wrzesień 2022
2. Zakup materiałów, promocja wydarzeń. Przygotowanie materiałów graficznych, plakatowanie i płatna promocja w mediach społecznościowych. Zakup materiałów, wydruki. Styczeń - czerwiec 2022
3. Realizacja wykładów Podpisywanie umów z wykładowcami, realizacja zadania, dokumentacja. luty - listopad 2022
4. Zakończenie, podsumowanie projektu Podsumowanie projektu, wnioski, statystyki, sprawozdanie, rozliczenie. listopad - grudzień 2022

Załączniki

Charakterystyka długoterminowych skutków: Popularyzacja dorobku kulturowego Nowej Huty. Zwiększenie kompetencji uczestników do odbioru sztuki. Nagrane wykłady i dyskusje będą dostępne w Internecie dla każdego odbiorcy w dowolnym czasie.
powrót