Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 79:

Remont drogi przy Cmentarzu Grębałów

Projekt odrzucony: Projekt zakłada generalny remont drogi znajdującej się po wschodniej części „Cmentarza Grębałów” na działkach o nr 54/7, 569, obręb 11, jedn. ewid. Nowa Huta. Wydział Skarbu Urzędu Miasta Krakowa przekazał informację, że w sprawie działki nr 54/7 toczą się aktualnie dwa postępowania o zwrot wywłaszczonej nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Obecnie, sprawy prowadzi Starosta Krakowski. Z uwagi na powyższe stan prawny działki jest niejasny i istnieje wysokie ryzyko jej utraty przez Gminę Miejską Kraków. Zgodnie z zapisami uchwały nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2021 r. w sprawie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty, które są planowane do realizacji na gruntach nie należących i nie pozostających we władaniu Miasta. Projekt otrzymuje opinie negatywną.

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Cmentarz Grębałów

Opis projektu

Projekt przewiduje generalny remont drogi okalającej Cmentarz Grębałów (o długości ok. 780m). Obecny stan zaniedbanej, błotnistej drogi nie pozwala wygodnie i szybko przemieścić się mieszkańcom górnej części Wzgórz Krzesławickich z/do przystanku kolejowego "Kraków Lubocza" oraz do wschodniej części samego Cmentarza Grębałów.

P.S. Kontynuacja projektu z BO 2020- > https://budzet.krakow.pl/projekty2020/2447-remont_drogi_przy_cmentarzu_grebalow.html

UZASADNIENIE PROJEKTU

Brak szybkiego i wygodnego dostępu do przystanku kolejowego „Kraków Lubocza” mieszkańców Wzgórz Krzesławickich oraz stworzenie cywilizowanego miejsca do spacerowania.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt techniczny/Zezwolenia Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie opinii oraz wszystkich uzgodnień i zezwoleń. 50 000,00 PLN
Budowa Wykonanie nakładki asfaltowej na drogę gruntową. 950 000,00 PLN
1 000 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Dokumentacja Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie opinii oraz wszystkich uzgodnień. I połowa 2022
Realizacja projektu Wykonanie robót budowlanych. Lipiec - Sierpień 2022

Galeria

powrót