Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 4 NR 27:

Zwierzaki w Dzielnicy IV

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 4 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Dzielnica IV Prądnik Biały

Opis projektu

Projekt zakłada przeprowadzenie kampanii informacyjnej. Forma kampanii to zaprojektowanie, wyprodukowanie i usytuowanie w przestrzeni dzielnicy tabliczek informacyjnych oraz plakatów dot. sprzątania psich kup oraz prawidłowego dokarmiania ptaków. Projekt zakłada także przeprowadzenie webinaru z ekspertami, np. od karmienia ptaków czy ekosystemów.
Lokalizacja projektu:
trawniki i podwórka na terenie dzielnicy IV, wybrane przy współpracy z urzędnikami w procesie weryfikacji

UZASADNIENIE PROJEKTU

"Projekt zakłada przeprowadzenie kampanii informacyjnej. Forma kampanii to zaprojektowanie, wyprodukowanie i usytuowanie w przestrzeni dzielnicy tabliczek informacyjnych oraz plakatów dot. sprzątania psich kup oraz prawidłowego dokarmiania ptaków. Projekt zakłada także przeprowadzenie webinaru z ekspertami, np. od karmienia ptaków czy ekosystemów.

W ramach projektu ustawionych zostanie 100 tabliczek oraz wydrukowanych 50 plakatów informujących o konieczności sprzątania po swoim pupilu oraz czym i kiedy należy dokarmiać ptaki ze szczególnym uwzględnieniem szkodliwości dokarmiania ptaków chlebem. Informacja ta umożliwi utrzymanie ładu i porządku w przestrzeni dzielnicy, pozwoli na utrzymanie czystości oraz pozwoli na pozyskanie rzetelnych informacji na temat tego, jaki pokarm jest dla ptaków odpowiedni.

Tabliczki mogłyby odsyłać do informacji zamieszczonych na stronie Dzielnicy lub innym wybranym przez urzędników miejscu (dzięki zamieszczonemu adresowi www) gdzie mieszkańcy i mieszkanki mogliby zapoznać się ze szczegółową informacją np. o karach jakie mogą grozić za niesprzątanie po psie oraz o przeznaczonych do dokarmiania ptaków produktach.

Dokładny tekst, który miałby trafić na tabliczki powinien zostać skonsultowany zarówno z pomysłodawczynią projektu, jaki i z ekspertami i ekspertkami zajmującymi się ptakami.

Przy wykonaniu tabliczek sugeruje się korzystanie z materiałów pochodzących z recyklingu/odzysku/ekologicznych/z naturalnych materiałów bądź przeznaczonych do ponownego wykorzystania."

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Działanie Produkcja tabliczek z wytrzymałego kompozytu bezpiecznego dla środowiska 11 000,00 PLN
Działanie Wydruk plakatów A1 1 000,00 PLN
Działanie Informacja na profilu ZZM i FB 5 000,00 PLN
Działanie Wynagrodzenie ekspertów 5 000,00 PLN
22 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Realizacja Projekt, wybór, umowa, promocja II-IV kwartał 2022
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada przeprowadzenie kampanii informacyjnej polegającej na zaprojektowaniu, wyprodukowaniu oraz usytuowaniu tabliczek informacyjnych oraz plakatów dot. sprzątania psich kup oraz właściwego dokarmiania ptactwa. Tabliczki i plakaty zostaną umiejscowione na trawnikach i podwórkach na terenie Dzielnicy IV i mogą być wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu. Przeprowadzenie kampanii objętej projektem pozwoli na utrzymanie czystości i porządku oraz na pozyskanie rzetelnych informacji dotyczących właściwego dokarmiania ptaków.
powrót