Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 8 NR 26:

OGRÓDEK BADAWCZO – EKOLOGICZNY W Dzielnicy VIII

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 8 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Szkoła Podstawowa Nr 54 im J. Tuwima w Krakowie ul. Tyniecka 122, działka nr 52/2 obr.5 Podgórze

Opis projektu

Budowa ogródka badawczo- ekologiczno -meteorologicznego w naszej dzielnicy. Ogródek będzie wyposażony w :
1. Czujnik zapylenia PM2.5 i PM10  – czujnik smogu.
2. Miernik hałasu.
3. Ekran LED do prezentacji danych z urządzeń pomiarowych.
4. Edukacyjna klatka meteorologiczna z przyrządami pomiarowymi.
5. Wiatromierz Wilda.
6. Deszczomierz Hellmanna ze słupkiem.
7. Urządzenia pomiarowe do porównywania temperatury powietrza i temperatury gruntu.
8. Edukacyjna elektrownia wiatrowa.
9. Edukacyjna elektrownia słoneczna.
10. Automatyczna stacja meteorologiczna.

 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Celem zadania jest edukacja ekologiczna lokalnej społeczności mieszkańców osiedla Kostrze, Bodzów, Pychowice, Skotniki i Tyniec. Głównym celem jest kształtowanie postaw, zachowań i działań proekologicznych społeczności lokalnej poprzez wykorzystanie zasobów Szkoły Podstawowej nr 54 w Krakowie polegających na stworzeniu na terenie dużego ogrodu szkolnego ścieżki przyrodniczej w postaci stacji badawczo- ekologiczno –meteorologicznego. Dzięki wyposażeniu ogrodu szkolnego w urządzenia pomiarowo – badawcze,  uczniowie Szkoły Podstawowej nr 54 w Krakowie będą mieć możliwość prowadzenia wielu badań ekologicznych metodą projektów edukacyjnych oraz mieszkańcy lokalnych osiedli będą mogli codziennie odczytywać i badać warunki pogodowe ( temperatura powietrza, wilgotność, ciśnienie, ilość opadów, nasłonecznieni, siłę i kierunek wiatru) oraz sprawdzać stopień zanieczyszczenia powietrza pyłami (smogu) oraz mierzyć poziom hałasu. Dzięki wybudowaniu na terenie ogrodu szkolnego stacji badawczej, zarówno uczniowie Szkoły Podstawowej nr 54 w Krakowie oraz innych ościennych szkół ( SP62, SP66, SP132) jak i mieszkańcy lokalnych osiedli będą poznawać i dostrzegać wartość środowiska przyrodniczego oraz jego eksplorację przez człowieka. Użytkownicy ogródka będą badać i analizować wpływ człowieka na lokalne środowisko przyrodnicze oraz będą szukać rozwiązań w celu poprawy stanu jakości lokalnych ekosystemów.
Ogólnodostępny ogródek badawczo- ekologiczno – meteorologiczny stworzy możliwość wykonywania samodzielnych pomiarów i publikacji ich wyników on-line na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 54 w Krakowie.
Dzięki poznawaniu własnego otocznia od najmłodszych lat, będziemy mieć realny wpływ na budowanie świadomości społecznej przyszłych pokoleń oraz zrozumienia procesów zachodzących w skali globalnej. Wzbudzania zainteresowania i troskę o warunki w jakich mieszamy i się uczymy. Pozwoli na prowadzenie międzyszkolnych warsztatów i zajęć plenerowych oraz obserwacji warunków pogodowo - klimatycznych.
Projekt pomoże zintegrować najmłodszych mieszkańców Dzielnicy VIII Dębniki, wokół ważnego aspektu życia, nadając ich działaniom ogólnospołeczny wymiar.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt Przygotowane dokumentacji projektowej 15 000,00 PLN
Realizacja Projektu Przygotowanie ternu, instalacja urządzeń 95 000,00 PLN
110 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej I-II kwartał 2022
Realizacja Oddanie do użytku III kwartał 2022

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa, podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie występowania zróżnicowanych opadów a co za tym idzie adaptacji do zmian klimatu w kontekście suszy i powodzi. Monitoring emisji, zysku energetycznego, edukacja w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
powrót