Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 1 NR 19:

Sprzęt dla Strażaków z Westerplatte

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 1 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków, Westerplatte 19

Opis projektu

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza jest zlokalizowana w samym sercu Krakowa, przy tzw. Krakowskich Plantach, tj. ulicy Westerplatte 19. Obszar chroniony przez tą jednostkę obejmuje stosunkowo niewielki teren, bo tylko 16 km2, głównie rejon dzielnicy I i II. Jest to obszar niezwykle specyficzny, obejmujący teren o natężonym ruchu turystycznym, ale także przyciągający mieszkańców dzielnicy I i innych dzielnic miasta Krakowa. To obszar nacechowany olbrzymią liczbą zagrożeń, wśród których do najpoważniejszych zaliczyć można zagrożenia pożarowe.  Należy pamiętać, iż jest to rejon centrum Krakowa wraz z najcenniejszymi zabytkami architektonicznymi stanowiącymi polskie dziedzictwo narodowe. Na obszarze tym dominuje zabudowa kilkusetletnia z palnymi elementami konstrukcyjnymi, co stwarza znaczące zagrożenie pożarowe.
Na obszarze administracyjnym dzielnicy I zlokalizowane są również obiekty administracyjne (najważniejsze urzędy publiczne m.in.:  oddział NBP, urząd wojewódzki, urząd miasta Krakowa, itp.), najwartościowsze, obiekty muzealne, wielkokubaturowe obiekty handlowe. Empiryczna wiedza jaką dysponują strażacy pozwala stwierdzić, iż pożary obiektów na rejonie chronionym przez Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr 1 w Krakowie charakteryzuje szybkie rozprzestrzenianie się oraz możliwość wystąpienia dużej ilości poszkodowanych ze względu na dużą gęstość zaludnienia (Stare Miasto – 9000 osób/ km2) co i tak nie uwzględnia ruchu turystycznego w obrębie centrum szacowanego na ponad 10 mln turystów (w 2019 r. Kraków odwiedziło 14 mln turystów).  W związku z powyższym ważne jest aby strażacy w trakcie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych dysponowali nowoczesnym i niezawodnym sprzętem, który w połączeniu z umiejętnościami nabytymi w trakcie wielogodzinnych szkoleń pozwoli skuteczniej ratować życie, zdrowie i mienie mieszkańców dzielnicy I.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Realizacja przedmiotowego projektu wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo mieszkańców całej dzielnicy I. Pozyskany sprzęt ratowniczo-gaśniczy, środki ochrony indywidualnej i inny sprzęt przydatny w działaniach ratowniczych poprawi ergonomie pracy Strażaków, a co za tym idzie ich skuteczność rozumianą poprzez podjęcie  działań ratowniczych w sposób profesjonalny, natychmiastowy, z zachowaniem wszelkich standardów ratowniczych.

Po zakupie sprzęt znajdzie się na wyposażeniu pojazdów ratowniczo-gaśniczy lub indywidualnego wyposażenia strażaków i będzie gotowy do użycia 7 dni w tygodniu 24h/dobę
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Sprzęt ratowniczo-gaśniczy, sprzęt ochrony indywidualnej, sprzęt inny przydatny przy działaniach ratowniczo-gaśniczych Sprzęt ratowniczo-gaśniczy, sprzęt ochrony indywidualnej, sprzęt inny przydatny przy działaniach ratowniczo-gaśniczych 35 000,00 PLN
35 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt zostanie zrealizowany w I lub II kwartale 2022 r. Projekt zostanie zrealizowany w I lub II kwartale 2022 r. do czerwca 2022 r.
Charakterystyka długoterminowych skutków: Realizacja projektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców Dzielnicy.
powrót