Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 8 NR 23:

Ogólnodostępne zajęcia biegowo-ruchowe na terenie Dz. VIII

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 8 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kaufland przy ul. Norymberskiej 1

Opis projektu

   Zorganizujemy otwarte zajęcia ruchowe dla wszystkich mieszkańców naszej dzielnicy. Wraz z modą na coraz większą aktywność fizyczną chcemy zaproponować cotygodniowe, bezpłatne zajęcia sportowe na terenie naszych osiedli.
   Będziemy zajmować się organizacją i prowadzeniem zajęć, mających na celu rozwój, doskonalenie i odnowę sprawności psychofizycznej w ramach aktywnego spędzania wolnego czasu. Wyeksponujemy nasze osiedla. Podczas całego roku prowadzonych w tych miejscach treningów, przekonamy wszystkich, że nasza część Krakowa to fantastyczne miejsce do uprawiania sportu, a w szczególności do rozpoczęcia lub kontynuowania swojej przygody z bieganiem. Nasze treningi będą prowadzone przez profesjonalistów. Osoby z uprawnieniami oraz zawodników z olbrzymim doświadczeniem, którzy na swoje treningi przyciągają tłumy zainteresowanych stroną praktyczną wynikającą z wieloletniego doświadczenia. Będziemy na nie zapraszać dosłownie wszystkich.
   Nasza dzielnica, wbrew pozorom, ma ogromny potencjał i uważamy, że można i trzeba to wykorzystać w roku 2022!
Inicjatorem projektu jest klubowicz Stowarzyszenia biegaczy "I Ty Możesz Być Wielki". Więcej o nas na: http://itmbw.pl

UZASADNIENIE PROJEKTU

   Nadrzędnym celem jest upowszechnianie kultury fizycznej w Krakowie, poprzez najprostszą i najpopularniejszą dziś formę aktywności sportowej - poprzez bieganie. Zorganizujemy zajęcia na wysokim poziomie sportowym i organizacyjnym stale wpisujący się w kalendarz ogólnodostępnych działań sportowych w naszej części Krakowa.
   Realizacja projektu pozwoli na zorganizowanie treningów na wysokim poziomie organizacyjnym, co przyciągnie większą liczbę osób, a tym samym zachęci więcej mieszkańców naszych osiedli do aktywnego spędzania czasu.
   Treningi pozwolą na: rozwój aktywności sportowej na świeżym powietrzu, działanie na rzecz wyrównywania szans młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji życiowej, przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności narkomanii, alkoholizmowi i nikotynizmowi zagrażającym środowisku młodzieży uczącej się, promowanie różnych form sportu, rekreacji i turystyki, współpracę z Gminą Miejską Kraków. Stworzymy optymalne warunki organizacyjne, sprzyjające rozwojowi kultury fizycznej, przy efektywnej promocji i wykorzystaniu miejsc treningów.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Zatrudnienie profesjonalnego trenera z uprawnieniami do prowadzenia zajęć lekkoatletycznych Stawka: 120 zł brutto za 1,5 godz. prowadzenia zajęć. Łącznie 40 zajęć 4 800,00 PLN
Promocja i oznakowanie zajęć Informacje na stronie internetowej organizatora, reklama na portalu FB, reklama na organizowanych wydarzeniach biegowych 0,00 PLN
4 800,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Treningi od marca do grudnia 2022 roku na terenie osiedla Ruczaj, Pychowice, Zakrzówek Zbiórka o godz. 19:00 (poniedziałek) pod Kauflandem ul. Norymberska 1 2022
Charakterystyka długoterminowych skutków: Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców dzielnicy 8, a w szczególności dzieci i młodzieży, poprzez organizację profesjonalnych, bezpłatnych zajęć biegowo - ruchowych na terenie osiedli Ruczaj, Pychowice oraz Zakrzówek.
powrót