Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 8 NR 24:

Siłownia zewnętrzna przy DPS im. św. Brata Alberta, Kraków

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 8 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: ul. Adolfa Nowaczyńskiego 1, 30-336 Kraków

Opis projektu

Projekt zakłada utworzenie siłowni zewnętrznej na terenie przy Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie dla mieszkańców ww. Domu, osób, które w różny sposób wspierają mieszkańców (m.in. rodziny, znajomi, darczyńcy), a także pozostałych mieszkańców Dzielnicy VIII.

Planuje się, że teren siłowni zewnętrznej przy Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta będzie dostępny 5 x w tygodniu (w tym sobota) w godzinach 10.00-15.00.

 
Głównym celem projektu jest podnoszenie aktywności fizycznej wskazanych wyżej osób oraz poprawa ich kondycji fizycznej i psychicznej. Siłownia zewnętrzna to połączenie ruchu oraz przyjemności z przebywania w otoczeniu przyrody. Dodatkowo, może także posłużyć jako miejsce spotkań z rodzinami i znajomymi w szczególności mieszkańców DPS-u.
 

Nasz Dom otacza piękny, duży ogród, w którym co roku w czerwcu odbywa się Dzień Mieszkańca, zaś we wrześniu Kuźnia św. Brata Alberta. Są to duże wydarzenia, podczas których, jeżeli pozwala na to reżim sanitarny, organizowane są różne atrakcje, m.in. zawody sportowe, gry zespołowe, konkursy, występy, koncerty, wspólny grill i wiele innych.
Oba wydarzenia cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród naszych mieszkańców oraz ich rodzin i znajomych, a także wśród pozostałych mieszkańców Dzielnicy VIII.

 
Projekt przewiduje docelowo montaż 5 urządzeń dedykowanych przede wszystkim osobom starszym oraz z dysfunkcjami ruchowymi.
Ww. urządzenia to:

1. Rower skośny disabled;
2. Koło tai chi disabled + słup + ster disabled;
3. Steper disabled;
4. Motyl rewers integracyjny disabled;
5. Kosz disabled + słup.

 
Ww. urządzenia umożliwiają korzystanie z nich przez osoby na wózkach inwalidzkich.

Wybrane sprzęty wpłyną na poprawę jakości chodu oraz percepcji wzrokowo-ruchowej. Polepszą koncentrację, wzmocnią różne partie mięśni, w tym także mięśnie klatki piersiowej, które wspomagają mechanizm oddychania, często osłabiony w wyniku przebycia choroby COVID-19.

 
Pomoc w sfinansowaniu części projektowej siłowni zewnętrznej zadeklarowało Stowarzyszenie na rzecz Domu Pomocy Społecznej im. Brata Alberta w Krakowie oraz osób niepełnosprawnych.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Sprawą najważniejszą jest aktywizacja fizyczna i społeczna mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie. Mieszkańcy DPS pragną integrować się ze środowiskiem lokalnym, a w dzisiejszych czasach, w okresie epidemii jest to bardzo utrudnione. Nowo powstała siłownia stworzyłaby wspólną przestrzeń, przystosowaną do podjęcia zająć rekreacyjno-sportowych. Należy też pamiętać, że ruch na świeżym powietrzu minimalizuje skutki chorób przewlekłych, z którymi borykają się osoby starsze, a tych w dobie starzejącego się społeczeństwa jest coraz więcej.

 
Chcemy zachęcić mieszkańców Dzielnicy, aby brali udział w różnych formach aktywności fizycznej oraz integracji z mieszkańcami naszego Domu. Aktywność fizyczna w połączeniu z interakcjami społecznymi ma pozytywny wpływ na zmniejszenie stresu w życiu, co wpływa bezpośrednio na zachowanie dobrego samopoczucia i zdrowia. Na uwagę zasługuje też fakt, że mieszkańcy Dzielnicy zyskają nowe miejsce, w którym będą mogli spędzać aktywnie czas.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Zakup i montaż urzadzeń siłowni zewnętrznej Steper disabled 6 225,00 PLN
Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej Rower skośny disabled 3 325,00 PLN
Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnetrznej Koło tai chidisabled + słup + ster disabled 3 225,00 PLN
Zakup i montaż siłowni zewnętrznej Motyl rewers integracyjny disabled 4 725,00 PLN
Zakup i montaż urzązdeń siłowni zewnętrznej Kosz disabled + słup 7 500,00 PLN
25 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt siłowni zewnętrznej Zlecenie wykonania projektu siłowni zewnętrznej Styczeń 2022
Rozeznanie rynku Przeprowadzenie rozeznania rynku i wybór ofert luty-marzec 2022
Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej Zakup i montaż 5 sztuk urządzeń do ćwiczeń kwiecień – czerwiec 2022
Otwarcie siłowni zewnętrznej Otwarcie siłowni zewnętrznej 1 lipca 2022

Załączniki

Charakterystyka długoterminowych skutków: Realizacja projektu przyczyni się do aktywizacji i integracji mieszkańców Domu Pomocy Społecznej z mieszkańcami Dzielnicy VIII Dębniki, a tym samym do przeciwdziałania marginalizacji i wykluczenia społecznego osób będących mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej. Możliwość korzystania z siłowni zewnętrznej pozwoli na podnoszenie aktywności i sprawności fizycznej oraz do spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Dzielnicy oraz mieszkańców DPS. Efektem realizacji projektu będzie nowoczesny obiekt, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, dzięki któremu teren Dzielnicy VIII stanie się bardziej atrakcyjny dla mieszkańców.
powrót