Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 2 NR 11:

Koncerty na Rondzie Mogilskim

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 2 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Rondo Mogilskie, przestrzeń od strony północnej (w kierunku ulicy Beliny Prażmowskiego), z ławkami i placem oddalonym od linii tramwajowych. Załączone fotografie jpg.

Opis projektu

Oceniamy, że planowane przedsięwzięcie możliwe jest do zrealizowania nawet w warunkach wzmożonej izolacji
społecznej, która może jeszcze obowiązywać w roku 2022. Plac dla publiczności jest bardzo obszerny i umożliwia
zachowanie dystansu pomiędzy oglądającymi osobami. Także miejsce, przewidziane na scenę jest długiei szerokie, zapewniając bezpieczeństwo występującym. 

Działalność Młodzieżowego Domu Kultury Dom Harcerza im. prof. A. Kamińskiego,
z ulicy Lotniczej 1, jest trwale wpisana w pejzaż kulturalny i edukacyjny Dzielnicy II. Wśród wychowanków i kadry
pracowni muzycznej znajduje się wielu wykonawców, trwale wpisujących się w dorobek kulturalny naszej dzielnicy
i miasta, stale prowadzących twórczą działalność artystyczną. Zgłoszony w ramach BO2020 projekt o tej samej nazwie, znalazł się wśród laureatów głosowania mieszkańców Dzielnicy II.
Celem naszego projektu jest prezentacja naszego dotychczasowego dorobku, podczas cyklu koncertów, które
odbędą się w niewykorzystanej dotychczas przestrzeni Ronda Mogilskiego (strona północna), w
czerwcowe niedzielne popołudnia, w godzinach 18-21.
Adresatem – widownią koncertów są mieszkańcy Dzielnicy II, poinformowani
o imprezach poprzez akcję plakatową i media internetowe, oraz przechodnie licznie pojawiający się w na Rondzie. Jako scena posłużyłby podniesiony na ok 1m, ogrodzony plac (vide załączone zdjęcia).
Warto zauważyć, że wskazane miejsce nie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie linii tramwajowych i
autobusowych, a planowane nagłośnienie ograniczać się będzie do przestrzeni przed sceną, nie zakłócając zadań
komunikacyjnych MPK.
Nie planujemy budowania zadaszonej sceny (wysokie koszty), więc w wypadku niepogody koncerty byłyby
przenoszone na kolejne tygodnie.
Zamierzamy zorganizować 4 koncerty.
Wykonawcy prezentować będą programy artystyczne o charakterze popularnym, bluesowym, jazzowym i poezji
śpiewanej, o wysokim poziomie artystycznym. Są oni znani ze współpracy z gwiazdami sceny polskiej (Wawele,
Marek Grechuta, Włodzimierz Korcz, Bluesmobile itd.) oraz własnych dokonań twórczych.
Liczbę publiczności szacujemy każdorazowo na ok. 250 osób.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Projekt jest kontynuacją Koncertów na Rondzie Mogilskim, odbywających się w czerwcu 2021, w ramach zwycięskiego projektu BO2020.
Cykl koncertów w dotychczas niewykorzystanym kulturalnie miejscu, centralnie położonym w Dzielnicy II jest

zupełnie nową formą aktywności kulturalnej. Oferta, skierowana do środowiska lokalnego, a także przechodniów i
turystów, przyczyni się do promocji dzielnicy oraz naszego miasta. Rozbudzanie zainteresowań kulturą i
artystyczną muzyką wśród młodzieży i dorosłych, poprzez uczestniczenie w wydarzeniu kulturalnym,
odbywającym się w pobliżu miejsca zamieszkania są nową i interesującą propozycją, zapewniającą także udane
spędzenie weekendowego popołudnia.
Przestrzeń, przeznaczona na koncerty, wraz z miejscem dla widowni, jest niewykorzystanym terenem pomiędzy
ruinami, a pieszym ciągiem komunikacyjnym, idealnym dla zapewnienia bezpiecznego i atrakcyjnego spędzania
niedzielnego czasu wolnego dla całych rodzin.
Warto zwrócić także uwagę na fakt, że krakowscy artyści, oklaskiwani na scenach całej Polski, często nie mają
możliwości zaprezentowania się swojemu najbliższemu środowisku, z okolicy miejsca swojego zamieszkania.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Honorarium wykonawców. W cyklu na scenie zaprezentuje się do 40 osób. 22 000,00 PLN
Honorarium prowadzącego Wynagrodzenie konferansjera za cykl 4 imprez 2 000,00 PLN
Technika koncertowa Nagłośnienie, oświetlenie, przy wykorzystaniu sprzętu MDK obsługa akustyczna i transport sprzętu 4 500,00 PLN
Zaiks Umowy licencyjne 3 000,00 PLN
Ochrona koncertu 2 pracowników firmy ochroniarskiej na kazdym koncercie 4 000,00 PLN
Prąd elektryczny Podłączenie do sieci miejskiej lub wypożyczenie generatora prądu 2 500,00 PLN
Reklama Wydrukowanie i projekt plakatu, rozplakatowanie 4 000,00 PLN
Organizacja Przygotowanie i obsługa umów zleceń z artystami, ochroną, akustykiem, sporządzenie wniosków o podłączenie prądu, Zaiks itd. 3 000,00 PLN
Nadzór artystyczny i koordynacja Przygotowanie listy wykonawców i terminarza występów, nadzór nad czynnościami organizacyjnymi, występami itp 1 500,00 PLN
46 500,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
1. Koncert impreza 1 5.06.2022
2. koncert impreza 2 12.06.2022
3. koncert impreza 3 19.06.2022
4. koncertt impreza 4 26.06.2022

Galeria

Załączniki

Charakterystyka długoterminowych skutków: Działalność Młodzieżowego Domu Kultury ,,Dom Harcerza’’ im. prof. A. Kamińskiego w Krakowie jest trwale wpisana w pejzaż kulturalny i edukacyjny Dzielnicy II. Celem projektu jest kontynuacja Koncertów na Rondzie Mogilskim, rozbudzanie zainteresowań kulturą i muzyką wśród młodzieży i dorosłych, aktywne spędzenie wolnego czasu oraz ożywienie kulturalnie przestrzeni. W ramach projektu przewidziane jest zorganizowanie 4 koncertów, a wykonawcy prezentować będą programy artystyczne o charakterze popularnym, bluesowym, jazzowym i poezji śpiewanej. Dzięki organizacji koncertów będą mogli zaprezentować się krakowscy artyści w lokalnym środowisku.
powrót