Twoje BO rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 127:

TAK dla ptaków i owadów w Krakowie

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Budki lęgowe dla ptaków oraz domki dla owadów będą montowane na drzewach na terenach zielonych całego miasta. Konkretne lokalizacje zostaną wskazane na podstawie wyników analizy ornitologicznej.

Opis projektu

Projekt obejmuje zakup i montaż pięciu budek lęgowych z kamerami umożliwiającymi transmisję życia ich mieszkańców oraz domków dla owadów na terenie Krakowa. Dodatkowo wykonana zostanie analiza ornitologiczna mająca na celu usystematyzowanie oraz oszacowanie ilości i jakości budek ulokowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Zniszczone budki lęgowe zostaną wytypowane do wymiany. W wyniku analizy zostaną również opracowane wytyczne w zakresie zachowania i tworzenia naturalnych siedlisk dla małych ptaków.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Z roku na rok w Krakowie obserwuje się coraz mniej ptaków i owadów. Przyczyny tego stanu rzeczy są różne.

W przypadku ptaków jedną z głównych jest nadmierna wycinka drzew, ich nieprawidłowa pielęgnacja (redukcja korony drzew w takim sposób, że drzewa nie dają ptakom możliwości założenia gniazda), wycinanie drzew starszych (umożliwiąją założenie dziupli), wycinka drzew iglastych również na terenach spółdzielni i wspólnot, które dają schronienie ptakom przed drapieżnikami i miejsce gniazdowania, usuwanie starszych krzewów czy żywopłotów. Problemem jest również zaślepianie otworów w blokach, które służą często wielu ptakom w danym sezonie lęgowym do gniazdowania. Do spadku liczby ptaków (sikorki, wróble) przyczyniają się również wolnożyjące bądź wypuszczane koty oraz sylwestrowe fajerwerki. To wszystko powoduje, że coraz mniej mamy małych ptaków w mieście. Coraz częstsze i coraz dłuższe okresy suszy z kolei narażają je na śmierć z pragnienia, a dokarmianie chlebem źle wpływa na ich układ pokarmowy. Konieczne jest zapewnienie im miejsc lęgowych.
Dlatego tak ważne jest zapewnienie im właściwych warunków do życia. Naukowcy, przyrodnicy rokrocznie ostrzegają przed cichymi wiosnami, a to się już dzieje. Posłuchajcie ile ptaków widzicie i słyszycie? Wiele grup i sympatyków ptaków organizuje ogólnopolskie bądź regionalne liczenie ptaków, zwierząt. Wszystko dlatego, że są coraz rzadszymi gośćmi w sąsiedztwie naszych domów i mieszkań. 
Obowiązkiem każdej osoby czy podmiotu, który ingeruje w roślinność, powinno być zapewnienie zwierzętom możliwości rekompensaty. Jeżeli wycinamy drzewa, to wieszamy budki, odblokowujemy otwory, tworzymy inne warunki do zakładania gniazd. Jeżeli wycinamy trawy, musimy zapewnić łąki kwietne. Jeżeli odwadniamy otoczenie, nie ma oczek wodnych, musimy zapewnić ptakom i owadom dostęp do takiej wody za wszelką cenę. Jeżeli ograniczamy ptakom dostęp do pożywienia przez swoje działania, to automatycznie musimy je dokarmiać.
Proponuję w ramach projektu rozpocząć w Krakowie działania sprawiedliwe wobec zwierząt, którym zabieramy przestrzeń i możliwości przetrwania. 
Działania takie powinny być w szczególności podejmowane na terenach przyszkolnych, przedszkolnych, parkach i skwerach. 
Projekt będzie ogólnodostepny. 
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Analiza ornitologiczna oraz zakup i montaż budek lęgowych wraz z kamerami oraz domków dla owadów Przeprowadzenie analizy ornitologicznej istniejących budek lęgowych oraz opracowanie wytycznych w zakresie zachowania i tworzenia nowych siedlisk naturalnych dla małych ptaków oraz zakup i montaż budek lęgowych wraz z kamerami, montaż i zakup domków dla owadów 100 000,00 PLN
100 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Analiza ornitologiczna oraz zakup i montaż budek lęgowych wraz z kamerami oraz domków dla owadów Przeprowadzenie analizy ornitologicznej istniejących budek lęgowych oraz opracowanie wytycznych w zakresie zachowania i tworzenia nowych siedlisk naturalnych dla małych ptaków oraz zakup i montaż budek lęgowych wraz z kamerami, zakup i i mo0ntaż domków dla owadów 2022
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada zakup i montaż budek lęgowych z kamerami umożliwiającymi transmisję życia ich mieszkańców oraz domków dla owadów. Dodatkowo zostanie przeprowadzona analiza ornitologiczna, polegająca na sprawdzeniu stanu zasiedlenia istniejących budek, wskazaniu lokalizacji dla nowych budek oraz przygotowaniu wytycznych w zakresie zachowania i tworzenia naturalnych siedlisk dla małych ptaków. Realizacja zadania przyczyni się do zwiększenia świadomości Mieszkańców Krakowa w zakresie siedlisk ptaków i owadów występujących w mieście.
powrót