Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 18 NR 25:

Klub Pod Kasztanami - Integracja mieszkańców Kościelnik

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 18 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: ul Płoszczyny 1

Opis projektu

Kościelniki jest to dawna wieś podkrakowska która aktualnie wchodzi w skład dzielnicy XVIII Nowa Huta. Jest to rozwijające się miejsce pełne potencjału, które dzięki swej cichej i malowniczej okolicy każdego roku sprowadza do siebie coraz więcej nowych rodzin. W ścisłym centrum osiedla Kościelniki znajduje się lokal przy ul. Płaszczyny 1 który może stać się głównym miejscem spotkań społeczności lokalnej oraz animacji wolnego czasu. Pracują w nim osoby, które zamierzają wykorzystać swój zapał i kreatywność w celu zbudowania miejsca odpowiadającego  na potrzeby mieszkańców. 

W odpowiedzi na zapotrzebowanie środowiska lokalnego planuje się rozwinąć zajęcia występujące w ofercie Klubu Pod Kasztanami oraz wprowadzić do niej zupełnie nowe warsztaty tematyczne. Oferta będzie składała się z zajęć i warsztatów m.in. plastycznych, ruchowych (zumba), informatycznych oraz zajęć z robotyki i eksperymentów przyrodniczych. Wykwalfikowana kadra jest w stanie przygotować szereg interesujących i rozwijających zajęć dla każdej z grup wiekowych w dbałości szczególnie o kształtowanie rozwoju i poprawnych postaw społecznych młodzieży oraz integracje i budowanie więzi społecznych między seniorami. W tym celu obok szerokiej oferty edukacyjnej planuje się przeprowadzenie wielu pikników, festynów, konkursów z nagrodami oraz wycieczek . 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Wskazując na położenie Kościelnik, jako skrajnego osiedla Krakowa, główną trudnością społeczności lokalnej jest dojazd i korzystanie z zajęć, warsztatów oraz spotkań inegracyjnych w centrum Krakowa jak i w samej Nowej Hucie. Dla większości mieszkańców Klub Pod Kasztanami jest jednym z nielicznych miejsc, w których mogą zacieśniać więzi sąsiedzkie, organizować spotkania integracyjne i korzystać z dodatkowej oferty zajęć rekreacyjno - wypoczynkowych. 

W dzisiejszym dynamicznie rozwijającym się świecie, w którym mieszkańcy muszą mierzyć się z pandemią COVID - 19 wzrosło zapotrzebowanie na zajęcia informatyczne dla wszystkich grup wiekowych, co stanowi podstawe do zakupu wyposażenia pracowni komputerowej .Dodatowo w Kościelnikach brak jest innych miejsc, które mogą zapewnić dzieciom i dorosłym zorganizowaną animacje wolnego czasu, kreatywny rozwój ich zainteresowań oraz miejsca bezpłatnych spotkań społeczności lokalnej. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Pikniki rodzinne, wystawy prac wykonanych w ramach konkursów plastycznych. Organizacja, nagrody 10 000,00 PLN
Komputery z oprogramowaniem Zakup komputerów 6 szt x 4000 24 000,00 PLN
Wycieczki dla dzieci Organizacja, bilety 5 000,00 PLN
Tablica multimedialna Zakup i montaż 18 000,00 PLN
Zajęcia eksperymentalno - przyrodnicze Zakup artykułów niezbędnych do zajęć 5 000,00 PLN
Kawa, herbata, napoje, owoce Dostępne dla mieszkańców w klubie 3 000,00 PLN
Ekspres do kawy Dostępny dla mieszkańców 3 500,00 PLN
Materiały biurowe Papier, kredki, długopisy 2 000,00 PLN
Zajęcia florystyczne, plastyczne, z robotyki, ogólnorozwojowe, muzyczne, decoupage, akademia seniora Wynagrodzenie instruktorów 40 000,00 PLN
Sekcja senior Organizacja wycieczek, spotkania przy herbacie, gimnastyka 20 000,00 PLN
Internet Abonament na jeden rok plus WiFi 1 400,00 PLN
Wyposażenie do zajęć plastycznych i z integracji sensorycznej Zakup materiałów oraz atestowanych zabawek 5 000,00 PLN
Wyposażenie do zajęć z robotyki i elektroniki Zakup materiałów elektronicznych podzespołów do zajęć 30 000,00 PLN
Wynagrodzenie koordynatora projektu 12 miesięcy x 2500 zł 30 000,00 PLN
196 900,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Zakup sprzętu potrzebnego do zajęć Zakup i montaż I kwartał 2022
Organizacja zajęć Tworzenie grup zajęcia II - IV kwartał 2022
Charakterystyka długoterminowych skutków: Dyrektor Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta wyraża zgodę na realizację projektu w Klubie Jedność mieszczącym się w os. Wolica, a działającym w strukturach Ośrodka Kultury. Efekty długofalowe: Projekt zakłada organizację różnorodnych aktywności dla mieszkańców osiedla Kościelniki. Idealnym miejscem na realizację tych zamierzeń jest Klub Pod Kasztanami Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta. Dzięki zaplanowanym elementom wyposażenia będzie możliwe przeprowadzanie zajęć, warsztatów tematycznych dla mieszkańców. A organizacja pikników, festynów czy wycieczek będzie sprzyjać integracji mieszkańców osiedla.
powrót