Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 14 NR 24:

Ścieżka ekologiczno-przyrodnicza w Parku Lotników Polskich

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 14 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Park Lotników Polskich

Opis projektu

Park Lotników Polskich – drugi co do wielkości park Krakowa, zajmujący obszar 60 ha – charakteryzuje się bogactwem flory i fauny. Położony między al. Pokoju i al. Jana Pawła II, jest doskonale skomunikowany zarówno z Centrum, jak i z Nową Hutą. Park jest dostępny dla bardzo dużej liczby mieszkańców i chętnie odwiedzany. Liczba zwiedzających z pewnością powiększy się w 2021 roku, z powodu nowo powstałego stawu i plaży.
Jedyna ścieżka dydaktyczna znajdująca się w Parku poświęcona jest tematyce dendrologicznej. Nie każdy natomiast wie, że teren parku zamieszkuje wiele gatunków ptaków: gołąb grzywacz, dzięcioł zielony, sójka zwyczajna, sroka, szpak czy kos. Krakowscy ornitolodzy odnotowali w ostatnich latach lęg krogulca oraz wielokrotnie lęgi remizów.
Projekt edukacyjny pt. „Ścieżka ekologiczno – przyrodnicza”, skierowany jest do mieszkańców dzielnicy Czyżyny oraz wszystkich odwiedzających Park Lotników Polskich. Obejmuje on budowę ścieżki, mającej na celu edukację ekologiczną, środowiskową oraz przyrodniczą.
Na trasie dzieci odwiedzą przystanki tematyczne, np.: segregacja odpadów, rozkład odpadów w czasie, poznawanie ptaków, tablica interaktywna z dźwiękami ptaków. Ścieżkę zakończą, pełniące rolę quizu, tablice edukacyjne zawierające pytania z dziedziny ekologii (dwie tablice) oraz lokalnej przyrody (jedna tablica). Projekt umożliwi odkrywanie świata przyrody w pojedynkę, rodzinami lub klasami. Będzie przekazywał wiedzę, w formie świetnej  zabawy. Dzieci, za sprawą kolorowych tablic informacyjnych i gatunkowych, plenerowych gier logicznych, quizu oraz kostek wiedzy, będą samodzielnie odkrywać świat przyrody (m.in. rozpoznawać ptaki zamieszkujące park) i uczyć się o ekologii.
Kolejnym celem ,,Ścieżki ekologiczno – przyrodniczej” jest podniesienie świadomości funkcjonowania człowieka w środowisku, w kontekście wykorzystywanych przez niego zasobów oraz generowanych zanieczyszczeń.
Mamy nadzieję, że taka forma edukacji skłoni mieszkańców do zastanowienia się, w jaki sposób można ograniczyć generowanie odpadów i przyczynić się do stworzenia społeczności szanującej zasady ekologii. Ścieżka będzie ciekawą alternatywą spędzania czasu wolnego dla całych rodzin w zielonym otoczeniu w bliskości z naturą.
Ścieżka powinna rozpoczynać się od strony ul. Lema – będąc naturalnym i oczywistym przedłużeniem istniejącej Alei Podróżników i Odkrywców – i przebiegać w pobliżu terenów rekreacyjnych usytuowanych w południowej części Parku.

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Park Lotników Polskich to unikatowe miejsce na mapie Krakowa, zachwycające bioróżnorodnością fauny i flory, będące w zasięgu od kilku do kilkunastu minut dla mieszkańców z kilku dzielnic. Projekt edukacyjny pt. „Ścieżka ekologiczno – przyrodnicza” daje możliwości edukacji ekologicznej tak ważnej w rozwiniętych krajach, generujących tony odpadów. Liczymy, że zarówno dzieci jak i dorośli zdobędą podstawową wiedzę potrzebną do segregacji śmieci, a co za tym idzie także do ochrony środowiska naturalnego, procentującej w przyszłości. „Ścieżka ekologiczno – przyrodnicza” wzbogaci ofertę Parku. Nie każdy wie, że teren parku zamieszkuje wiele gatunków ptaków – po zamieszczeniu gry o tematyce ornitologicznej rodzice oraz ich pociechy nie będą mieć problemu z rozpoznaniem ptaków w parku. Dzieci będą mogły zdobywać wiedzą poprzez gry logiczne oraz quiz, co będzie dla nich bardziej interesujące i łatwiejsze do zapamiętania. Projekt będzie również wspaniałym pomysłem na organizację ciekawych, interaktywnych zajęć szkolnych z dziedziny przyrody/ekologii. Z pewnością skłoni to jeszcze większą liczbę rodzin do spędzenia wolnego czasu w otoczeniu Parku.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych. 15 000,00 PLN
Realizacja Zakup i montaż 7 tablic, np.: tablica interaktywna z dźwiękiem zasilana fotowoltaiką oraz tablice typu: kostki wiedzy, quizy, pamięciówki, koła wiedzy. 60 000,00 PLN
Promocja Promocja ścieżki edukacyjnej mająca na celu zachęcić przebywających w Parku Lotników Polskich do odwiedzenia ścieżki ekologiczno-przyrodniczej. Miejsce promocji: okolice usytuowania ścieżki, widoczne z alejek parku oraz okolic stawu np. ekran LED na znajdującym się w pobliżu obiekcie TAURON Arena Kraków. 5 000,00 PLN
80 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Realizacja ścieżki ekologiczno - przyrodniczej Opracowanie projektu, wykonanie tablic oraz prace montażowe. 2022

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada budowę ścieżki ekologiczno-przyrodniczej na terenie Parku Lotników Polskich. W ramach zadania planuje się zakup i montaż tablic tematycznych dotyczących m.in. segregacji odpadów i ich rozkładu, wiedzy nt. ptactwa, quizów dotyczących ekologii i lokalnej przyrody. Inwestycja przyczyni się do wzrostu świadomości ekologicznej wśród mieszkańców tłumnie odwiedzających Park. Będzie również świetną formą edukacji w tematyce lokalnej przyrody, na miejscu możliwe będzie prowadzenie interaktywnych zajęć szkolnych z tematyki przyrodniczo-ekologicznej. Dodatkowo, teren parku zyska na atrakcyjności i zachęci do spędzania czasu na łonie natury.
powrót