Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 16 NR 17:

Bezpieczne osiedla, bezpieczne Planty Bieńczyckie

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 16 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Główna lokalizacja: osiedle J. Strusia, działka wchodząca w skład Plant Bieńczyckich numer 157/1, będąca własnością Gminy Kraków. Fragment między blokiem numer 6 os. J.Strusia i blokiem nr 7 na os. J.Strusia

Opis projektu

Wykonanie  monitoringu miejskiego, który obejmie swym zasięgiem plac zabaw przed blokiem numer 6 do bloku numer 7 wraz z zrewitalizowanym skwerem  Józefa Strusia, potrzebne jest doświetlenie tego ostatniego miejsca.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Projekt monitoringu miejskiego wygrał w poprzedniej edycji Budżetu Obywatelskiego. Zdobył 336 punktów w edycji Budżetu Obywatelskiego 2020, jednak z powodu braku środków, został zastąpiony przez projekt , który miał mniej punktów i jego koszt realizacji był niższy. Warto nadmienić,że w/w projekt dotyczył bezpieczeństwa. Jednoznacznie, wybory mieszkańców wskazują na wolę mieszkańców, żeby realizować  projekty poprawiające bezpieczeństwo.
W tym miejscu Plant Bieńczyckich dochodzi do zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej przez duże grupy osób przesiadujące na ławkach i spożywające alkohol. Szczególnie w okresie wiosenno-letnim. Komisariat policji numer VII prowadzi działania mające wyeliminować gromadzenie się osób, grup spożywających alkohol i zakłócających porządek publiczny i cisze nocną. Jednak policja nie może na stałe postawić w tym miejscu policjanta. W związku z tym, monitoring w tym miejscu wydatnie wspomógłby, działania Policji.
Planty Bieńczyckie to główne miejsce wypoczynku dla mieszkańców dzielnicy, zielny salon naszej dzielnicy, biegnący przez całą dzielnicę XVI Bieńczyce. 
Kolejnym argumentem za jest to,że w innych częściach Plant Bieńczyckich jest monitoring: os. Przy Arce blok 5 oraz blok 4, obok Przedszkola Samorządowego 142, os. Kazimierzowskie blok 7 oraz 8 w pobliżu Szkoła i Przedszkole, plac zabaw po stronie os. Jagiellońskie, obok bloku 10,  Szkoły Podstawowej numer 101. Układ urbanistyczny w tych miejscach jest taki sam jak w przypadku os. J.Strusia  bl.6 oraz bl. 7, przedszkole samorządowe numer 120 jest w odległości około 70 metrów od tego miejsca. Bloki 10 piętrowe, super jednostki, ponad 350 mieszkań w jednym bloku tego typu.Przed blokami place zabaw dla dzieci.
Mieszkańcy wnioskują o objęcie tego terenu nadzorem monitoringu miejskiego. Sprawy zakłócania porządku są zgłaszane rzadko w stosunku do częstotliwości ich

występowania. Mieszkańcy motywują to obawą o swoje bezpieczeństwo, które jak uzasadniają może być zagrożone przez osoby spożywające alkohol i często zachowujące się głośno i agresywnie. Patrole policji i straży miejskiej są nieskuteczne, bo po interwencji, osoby najczęściej kontynuują libacje. Opisane zajścia mają miejsce obok placu zabaw, w odległości ok 10 metrów od miejsca znajduje sie "Smoczy Skwer",ulubione miejsce zabaw dzieci z os. J.Strusia, os. Kalinowego, obok chodniki oraz alejki prowadzące do kościoła św. Józefa na osiedlu Kalinowym.
Wspomniany "Smoczy Skwer" jest objęty monitoringiem, dzięki temu jest miejscem bezpiecznym i przyjznym, z którego chętnie korzystaja mieszkancy.

Z budżetu obywatelskiego 2019 r. została realizowana rewitalizacja skweru z w os/ Józefa Strusia, oddalonego od tego niebezpiecznego miejsca o zaledwie 35m. Istnieje duże prawdopodobieństwo,że odnowiony skwer będzie dewastowany. Tak, jak w przypadku "parku kieszonkowego" w os. Na Lotnisku.
Osiedle J. Strusia boryka sie z problemem niszczenia fasad blokow przez nielegalne graffiti, które z kolei często są niszczone, pokrywane wulgarnymi słowami .

Teren jest uzbrojony,jest światłowód doprowadzony do "Smoczego Skweru", ok. 50 metrów do miejsca niebezpiecznego, 70 do skweru Józefa Strusia.
Propozycje objecia monitoringiem tej częsci Plant Bieńczyckich poparli policjanci z Komisariatu Policji numer VII w czasie spotkania z mieszkańcami oraz członkami Rady Dzielnicy XVI , które odbyło się 6 czerwca 2019 r., o godzinie 17.00 w MDK "Korczak". Spotkanie dotyczyło bezpieczeństwa w rejonie Plant Bieńczyckich

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
przygotowanie projektu i realizacja zadania 150 000,00 PLN
150 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
realizacja zadania w drugiej połowie roku druga polowa roku 2022

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Dzielnicy
powrót