Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 92:

Spotkajmy się na kółku

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: ul. Stalowa

Opis projektu

Remont betonowych alejek, rekultywacja terenu zielonego wraz z nasadzeniem nowych krzewów ozdobnych, kwiatów i drzew. Montaż ławek i koszy na śmieci.

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Teren pomimo atrakcyjnego położenia jest bardzo zaniedbany i zniszczony. Rewitalizacja tego terenu poprawi wizerunek osiedla i będzie dobrym miejscem do spotkań i odpoczynku mieszkańców na świeżym powietrzu

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Realizacja Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania 400 000,00 PLN
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami. 15 000,00 PLN
415 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami. 2022
Realizacja Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania 2023
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada rewitalizację zaniedbanego terenu zielonego przy ul. Stalowej na osiedlu Krakowiaków. W ramach inwestycji planuje się remont alejek, nasadzenie drzew i krzewów oraz zakup i montaż ławek i koszy na śmieci. Realizacja zadania wskutek nowych nasadzeń wpłynie na poprawę jakości powietrza i estetyki otoczenia, a także zachęci Mieszkańców do spacerowania i spędzania czasu na świeżym powietrzu.
powrót