Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 94:

chodnik od przystanku Jarzębiny do cmentarza Grębałów

Projekt odrzucony: Proponowana budowa chodnika od przystanku Jarzębiny do cmentarza Grębałów wchodzi w zakres zadania inwestycyjnego Zarządu Inwestycji Miejskich nr ZIM/ST 7.4/06 pn."Rozbudowa ul.Kocmyrzowskiej"realizowany we współpracy z GDDKiA(realizatorem drogi S-7)dotyczącym rozbudowy ul.Kocmyrzowskiej od Węzła Grębałów do ul.Bukszpanowej w formule zaprojektuj i wybuduj. Trwa obecnie postępowanie przetargowe celem wyłonienie wykonawcy. Zakończenie robót budowlanych dotyczących w/w odcinka ulicy Kocmyrzowskiej planowane jest do końca 2024 roku.

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: od przystanków tramwajowych Jarzębiny (po obu stronach torów) do furtki cmentarza Grębałów.

Dodatkowe lokalizacje: działki nr. 625/3 i 649/1 obr. 11 Nowa Huta (linia tramwajowa) + 17, 20/1, 20/2, 510/10, 22 obr. 11 Nowa Huta.

Opis projektu

Budowa chodnika prowadzącego od przystanków tramwajowych Jarzębiny (po obu stronach torów)  do furtki cmentarza Grębałów. Wskazana również wymiana płyt chodnikowych na samych przystankach.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Obecnie do cmentarza prowadzi wąska, nierówna ścieżka, po opadach deszczu zabłocona, w zimie zaśnieżona. Z dojścia od/do przystanku tramwajowego korzystają m.in. osoby starsze oraz mające trudności w poruszaniu się, niejednokrotnie noszące kwiaty, znicze, środku do pielęgnacji  nagrobków. Dal  części  cmentarza  jest  to znacznie  krótsze   dojście niz od  bramy głównej  cmentarza,  co  zwłaszcza  dla osób  starszych i niepełnosprawnych jest  bardzo istotne.  

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
budowa chodnika budowa chodnika 315 m2 x 600 zł 189 000,00 PLN
remont chodnika przystanków tramwajowych remont chodnika przystanków tramwajowych 80 m2 x 600 zł 48 000,00 PLN
237 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
budowa i remont chodnika budowa i remont chodnika druga połowa 2022 r."
powrót