Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 18 NR 40:

Ogród społeczny na os. Hutniczym i remont kamiennego murku

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 18 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: działka pomiędzy żłobkiem os. Willowe, zespołem boisk, budynkiem Hutnicze 4 oraz DPS (działka 253 obręb 47)

Opis projektu

Projekt przewiduje rewitalizację zaniedbanej przestrzeni pomiędzy żłobkiem na os. Willowym, zespołem boisk, budynkiem Hutnicze 4 i DPS: 

- stworzenie ogrodu społecznego na skwerze przed budynkiem Hutnicze 4 oraz w zagajniku jesionowym przylegającym do zespołu boisk i ogrodu żłobka na os. Willowym. Szczegółowy plan ogrodu i jego charakter zostanie określony w toku uzgodnień z Wnioskodawcą projektu.
- renowację kamiennego murku, przewrócenia mu pierwotnej postaci (ze stalowymi barierkami) przed budynkiem Hutnicze 4 (przed klatką IV)
- remont fragmentu chodnika obok w/w murku w miejscach, gdzie zachodzi taka konieczność i dostosowanie chodnika do nowotworzonego ogrodu społecznego.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Skwer pomiędzy żłobkiem na os. Willowym, zespołem boisk, budynkiem Hutnicze 4 i DPS jest zaniedbany, zieleń jest nieuporządkowana. Z wyjątkiem drzew nie ma żadnych innych elementów zieleni (krzewy, kwiaty) Lokalizacja sprzyja urządzeniu w tym miejscu jakiejś formy przestrzeni dla wspólnego spędzania czasu i rekreacji. W pobliżu znajdują się żłobek, zespól boisk dwa przedszkola i dwa place zabaw, dzięki czemu z pewnością ogród będzie tłumnie odwiedzany przez mieszkańców dzielnicy. 

 
Kamienne murki stanowią część nowohuckiej architektury. Murek przed blokiem na os. Hutnicze 4 jest w bardzo złym stanie technicznym - można zauważyć głębokie pęknięcia na rogach, co w konsekwencji może doprowadzić do odłupania się części murku równoległej do ściany bloku i jej wywrócenia. Część chodników przy os. Hutniczym 4 są w słabym stanie technicznym, w związku z tym zasadne jest połączyć odnowę murku z remontem chodnika. 
 
Projekt wpływa na: 
- umocnienie więzi sąsiedzkich,
- poprawę jakości nowohuckiej zielni,
- zachowanie bezpieczeństwa (niebezpieczeństwo zawalenia się murku),
- poprawę estetyki przestrzeni publicznej 
- zachowanie specyfiki nowohuckiej architektury i zachowana jej zabytkowej tkanki.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnień i decyzji administracyjnych 30 000,00 PLN
Realizacja Remont murku i chodnika oraz utworzenie ogrodu społecznego wraz z montażem małej architektury 370 000,00 PLN
400 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej 2022
Realizacja r. budowlane 2023
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada rewitalizację zaniedbanego terenu na os. Willowym, w ramach prac zaplanowano stworzenie ogrodu społecznego, remont kamiennego murku oraz części chodnika. Inwestycja wpłynie na poprawę estetyki okolicy i poprawę samopoczucia mieszkańców. Remont chodnika wpłynie na poprawę bezpieczeństwa osób korzystających z ciągów pieszych.
powrót