Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 4 NR 31:

Zakup nowych książek do Filii nr 17 Biblioteki Kraków

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 4 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Biblioteka Kraków Filia nr 17 ul. Ojcowska 27

Opis projektu

Ze względu na rozbudowę i znaczne zwiększenie liczby mieszkańców osiedla Bronowice Wielkie, wzrosła również ilość nowo zapisanych czytelników i potrzeba na poszerzenie oraz uzupełnienie księgozbioru biblioteki. Czytelnicy chętnie się zapisują i chcą korzystać z usług Filii, ale niestety księgozbiór jest niewystarczający i nie spełnia oczekiwań oraz wymogów odbiorców. Mieszkańcom Dzielnicy zależy, aby ta niewielka osiedlowa biblioteka w jak największej mierze zaspokajała potrzeby użytkowników i żeby można było korzystać z jej bogatej oferty w miejscu zamieszkania. Istotny jest też fakt, że dużą grupę czytelników stanowią seniorzy, dla których ważne jest, aby biblioteka była blisko. Jeżeli chodzi o zakup, to ze względu na uniwersalny charakter biblioteki i dużą różnorodność odbiorców, należy zakupić literaturę piękną dla dzieci i młodzieży, literaturę piękną dla dorosłych, książki popularnonaukowe oraz lektury szkolne.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Realizacja tego projektu na pewno zwiększy atrakcyjność biblioteki, poprawi jej wizerunek i podniesie wskaźniki czytelnictwa. W Bronowicach Wielkich, biblioteka jest jedyną instytucją kultury w okolicy, toteż szczególnie należy zadbać o jej zasoby, poziom i efektywność funkcjonowania. Dbałość o zakup nowości wydawniczych i wzbogacenie oferty czytelniczej jest niezbędne, wpłynie na większe zainteresowanie i zadowolenie mieszkańców. Czytanie jest fundamentem edukacji oraz przyjemną i przynoszącą wiele korzyści, formą spędzania wolnego czasu. Mam nadzieję, że projekt zapewni czytelnikom dostęp do bogatej i różnorodnej kolekcji książek.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Zakup nowości wydawniczych Zakup książek dla dzieci, młodzieży, dorosłych, a także książek popularnonaukowych i lektur 14 800,00 PLN
Oznakowanie Druk naklejek na zakupione zbiory 200,00 PLN
15 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Zakup nowości Zakup książek zgodnie z procedurą I-IV kwartał 2022 r.
Oznakowanie Druk naklejek I-IV kwartał 2022 r.
Charakterystyka długoterminowych skutków: W związku z rozbudową osiedla i wzrostem ilości mieszkańców, zakup nowości wydawniczych pozwoli zabezpieczyć ich zapotrzebowania czytelnicze, wzbogaci ofertę biblioteki, zwiększy dostępność książek, w tym lektur szkolnych, dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
powrót