Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 177:

Pomnik Tym Co Stawiali Opór Komunizmowi

Projekt odrzucony: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego po zasięgnięciu opinii właściwych komórek i jednostek organizacyjnych (Zarząd Dróg Miasta Krakowa) negatywnie opiniuje projekt pn. „POMNIK TYM CO STAWIALI OPÓR KOMUNIZMOWI” zgłoszony do Budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa 2021 (wniosek nr BO.OM.177/21). Uzasadnienie:Proponowany projekt dot. inicjatywy postawienia „Pomnika tym co stawiali opór komunizmowi” na terenie Placu Inwalidów w Krakowie, nie spełnia wymogów określonych zapisami Regulaminu Budżetu obywatelskiego (par. 17 ust. 1 pkt 4 i 6), w związku z czym nie może zostać pozytywnie zaopiniowany.Odnosząc się do inicjatywy wzniesienia przedmiotowego pomnika Rada Miasta Krakowa podjęła następujące uchwały:- Nr XVIII/228/07 z dnia 04.07.2007 r. w sprawie wzniesienia pomnika „Orła Białego – tym, co walczyli o wolność Polski w latach 1939–1989” - Nr LVI/729/08 z dnia 05.11.2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/228/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie wzniesienia pomnika „Orła Białego - tym, co walczyli o wolność Polski w latach 1939-l989" oraz „Tym co stawiali opór komunizmowi w latach 1944-1956”. W świetle ww. uchwał na projektowanym pomniku Orła Białego miały zostać umieszczone dwie tablice. Jedna zawierająca napis: „Tym, co walczyli o wolność Polski w latach 1939-1989” oraz druga tablica zawierająca napis: „Tym, co stawiali opór komunizmowi w latach 1944-1956”. - Nr XCV/2490/18 z dnia 28.02.2018 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie pomnika Orła Białego – dot. zmiany jego formy poprzez posadzenie drzewa, mającego stanowić żywy pomnik (decyzja o zmianie formy została podjęta w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych oraz sprzeciwu mieszkańców wobec planowanej formy rewitalizacji Placu Inwalidów wraz z pomnikiem). Z informacji uzyskanych od ZDMK (wcześniej ZIKIT), który jest jednostką nadzorującą powyższą sprawę, wynika, że w związku z wypracowanymi w 2019 r. kompromisowymi rozwiązaniami projektowymi, zgodnie z obowiązującą procedurą planowania i monitorowania inwestycji, wnioskowano o ujęcie w budżecie Gminy Miejskiej Kraków oraz w WPF-WPI na lata następne zadania pn: „Rewitalizacja Placu Inwalidów w Krakowie” – które nie zostało wprowadzone do realizacji. ZDMK planuje ponowić wniosek we wskazanym zakresie do budżetu GMK na rok 2022 oraz lata następne. Ponadto, mając na uwadze głosy różnych środowisk, które pragną upamiętnienia historycznych wydarzeń, projektanci podtrzymują pomysł wykorzystania zaprojektowanej ściany oporowej pomiędzy placem a ul. Królewską, jako miejsce memoriałowe dla tablic upamiętniających różne wydarzenia historyczne, w tym ze wspomnianymi już tablicami z ww. uchwały. Należy również podkreślić, że w bliskim sąsiedztwie Placu Inwalidów znajduje się oddział Muzeum Krakowa – Ulica Pomorska, gdzie jedna z części wystawy stałej jest poświęcona historii osób poddanych represjom sowieckim i polskich komunistów 1945-1956, stanowiąc w ten sposób żywy pomnik historii.

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Plac Inwalidów

Opis projektu

Na placu Inwalidów od lat stoi pusty cokół, na którym miał stanąć pomnik poświęcony ludziom, którzy stawiali opór komunizmowi w latach 1944-1956.  Chcemy, aby obietnica miasta złożona jeszcze w latach 90-tych powołanemu do tego celu komitetowi  została w końcu zrealizowana. 

Mamy propozycje na dwa równoległe projekty w tym samym zakresie kosztowym. Pierwszy to ten pierwotny który został zaprojektowany jeszcze na przełomie wieku, autorstwa Edwarda Krzaka, wizualizacja w załączniku. Do pierwotnego projektu zostałoby dodane również sztuczne oświetlenie, które nie wcześniej nie zostało uwzględnione, a wpływałoby pozytywnie na wygląd pomnika i całego placu po zmroku. 

 
Projekt drugi to całkowicie nowy projekt byłby autorstwa rzeźbiarza Tomasza Radziewicza, autora  wielu dużych dzieł którego prace są znane na całym świecien (CV w załączniku). Tworzył również prace znane dobrze w popkulturze m.in. projekty figur postaci znanych tak z takich popularnych gier jak "Wiedźmin" czy "Cyberpunk". Ostatnim projektem, którym się zajmuje jest monumentalny pomnik kawalerii ("Bitwa pod Komarowem"). 
 
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Komunizm jako zbrodnicza ideologia przyczynił się do wymordowania wielu Polaków, w tym krakowian. Środowiska kombatanckie z naszego miasta od lata walczą o upamiętnienie tamtych postaci i zdarzeń.
 
Samo miejsce pomnika ma symboliczne znaczenie, ponieważ tuż obok znajdował się areszt wydobywczy UB, gdzie w nieludzkich warunkach przetrzymywani oraz torturowani byli polscy patrioci.
 

Niniejszy wniosek składamy jako stowarzyszenie Nowoczesny Kraków. Projekt ten byłby uhonorowaniem zarówno tych, którzy oddali swoje życie stawiając opór komunizmowi w latach 1944-1956 (oraz ich rodzin) jak i osób, które poświęciły ostatnie kilkadziesiąt lat na rzecz budowy tego pomnika. 

 
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt 1 lub Projekt 2, pomnika "Tym co stawiali opór komunizmowi 1944 - 1956" Realizacja całości jednego z dwóch proponowanych projektów 950 000,00 PLN
950 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt 1/2 cz.1 Odnowienie pozwolenia na budowę,. pierwsza połowa 2022
Projekt 1/2 cz.2 Prace adaptacyjne terenu, przygotowanie instalacji oświetleniowej. pierwsza na druga połowa 2022
Projekt 1/2 cz.3 Wykonanie, instalacja oraz odsłonięcie pomnika. druga połowa 2022 na pierwsza połowa 2023
powrót